Jo mer skjønn i tildelingskriteriene, jo strengere krav til begrunnelse

Anbud365: Jo mer skjønn i tildelingskriteriene, jo strengere krav til begrunnelseEn åpen anbudskonkurranse i regi av Statens vegvesen, her ved vegdirektør Terje Moe Gustavsen, havnet i Kofa.

Skriv ut artikkelen

Som utgangspunkt stilles det strengere krav til begrunnelsen jo mer skjønnsmessig et tildelingskriterium er utformet. Det slår Kofa fast i en klagesak der oppdragsgiveren hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser for å gi en ikke tilstrekkelig begrunnelse.

Kofa–sak 2016/193 gjaldt klager på en åpen anbudskonkurranse Statens vegvesen kunngjorde i mai i fjor. Det skulle inngås en rammeavtale for kjøp av kontormøbler og inventar. I sin avgjørelse la klagenemnda til grunn det regelverket for offentlige anskaffelser som var gyldig inntil utgangen av 2016, m.a.o. ikke dagens.

Klageren fikk medhold i en av sine anførsler, og det dreide seg om begrunnelsen ved evalueringen av tildelingskriteriet service. Det var ikke tilstrekkelig utfyllende, heter det, og påstanden var dermed at begrunnelsesplikten i forskriften § 20-16 (1) derfor var brutt.

Avgjørende begrunnelse

Begrunnelsen skal gis i tildelingsmeddelelsen, jf. forskriften § 22-3 (2). Det er derfor begrunnelsen som er gitt her, som er avgjørende for hvorvidt regelverkets krav til begrunnelse må anses oppfylt, og som dermed er vurdert i det følgende, skriver Kofa.

Begrunnelsen knyttet til tildelingskriteriet “pris” var utfyllende, og ved tildelingskriteriet “kvalitet” oppnådde klager best score. Som begrunnelse for poenggivningen ved tildelingskriteriet “service” var det i meddelelsen bare opplyst at klageren hadde lavest score på dette tildelingskriteriet, at leveringstid og garanti var evaluert, og hvor mange poeng klager og de øvrige leverandør fikk på dette tildelingskriteriet.

En konkret vurdering

Det følger av forskriften § 20-16 (1) at “oppdragsgiver skal i begrunnelsen […] gi en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar med angitte tildelingskriterier.”

Kofa understreker at dette innebærer et krav om at begrunnelsen må inneholde “en konkret vurdering som gjør leverandørene i stand til, på objektivt grunnlag, å forstå hvilke forhold det er som har gjort at oppdragsgiver har bedømt valgte leverandørs tilbud som best ut fra de fastsatte tildelingskriteriene”.

Strengere ved skjønn

Kravene til begrunnelsen avhenger av forholdene i den enkelte sak, og som utgangspunkt stilles det strengere krav til begrunnelsen jo mer skjønnsmessig et tildelingskriterium er utformet. Etter omstendighetene kan det dermed også være tilstrekkelig å angi sparsomme opplysninger i begrunnelsen, såfremt tilbyderne ved disse settes i stand til å forstå hva som gjør at valgte leverandør bedømmes som best ut fra de fastsatte tildelingskriteriene, heter det i premissene for Kofas avgjørelse.

– I dette tilfellet er tildelingskriteriet service vektet 30%, fremholder Kofa, og vurderingen under dette kriteriet har hatt betydning for hvorfor valgte leverandør ble bedømt best. Utformingen av tildelingskriteriet tilsa videre at evalueringen var underlagt en skjønnsmessig vurdering. Når forholdene ligger slik an, vil det alene kun å oppgi poengsummen under tildelingskriteriet ikke gjøre det mulig for klager å forstå poenggivningen.

Nemnda fant derfor at begrunnelsen ikke var tilfredsstillende og at Statens vegvesen hadde brutt forskriften § 20-16 (1).

Bli den første til å kommentere på "Jo mer skjønn i tildelingskriteriene, jo strengere krav til begrunnelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.