Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28.februar

Anbud365 : Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28.februarSeniorrådgiver Line Rakner er nå blitt ansvarlig for Klagenemndssekretariatets arbeid for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) (foto: Trude Brun Wilhelmsen)

Skriv ut artikkelen

Nå er forskriftsendringene som åpner mer for ideelle, på plass, en universitetsavtale åpner for konstruktiv bruk av IKT-utstyr og snart begynner forhandlingene med Kina, som nå åpner adgang til sine markeder for offentlige anskaffelser. 19. mars er det anskaffelsesdag i Bergen, og kommunerevisorene og Nærings- og fiskeridepartementet minner om revisjonens betydning for kontroll og tilsyn. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Forskriftsendring for de ideelle

Forskriftsendringene knyttet til å reservere konkurransen ved kjøp av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner er trådt i kraft. Kravet er at reservasjonen bidrar til å oppnå sosiale mål, fellesskapets beste og budsjettmessig effektivitet. Også en definisjon av «ideelle organisasjoner» er med i de tre forskriftene til anskaffelsesloven.

Nyttig gjenbruk av IT-utstyr

NTNU, Universitetet i Oslo og i Tromsø og Bergen bruker 600 millioner kroner i året på IT-utstyr. En ny avtale kan føre til at brukt utstyr får nytt liv. Avtalen handler om at brukt IT-utstyr, som universitetene ikke har bruk for, skal bli gjenvunnet og kildesortert, eller solgt videre til for eksempel mindre bedrifter, skoler, sykehjem og barnehager.

Anskaffelsesdag i Bergen 19. mars

19. mars 2020 er det igjen klart for den årlige Anskaffelsesdagen i Bergen. I år, som i fjor, vektlegges en praktisk tilnærming til vanskelige temaer innen innkjøp. Bak arrangementet står Simonsen Vogt Wiig, Inventura og Innkjøpsforeningen i Bergen. Her finner du program og mulighet for å melde deg på.

Line Rakner ny nemndsansvarlig for KOFA

Seniorrådgiver Line Rakner er nå blitt ansvarlig for Klagenemndssekretariatets arbeid for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Den nye rollen innebærer at hun kvalitetssikrer utkast og veileder saksbehandlerne, og er ansvarlig for at utkastene som leveres til nemnda er av høy kvalitet og at det er god effektivitet i saksbehandlingen.

Nye legemidler og anskaffelser

Sykehusinnkjøp har utarbeidet en rapport som vurderer dagens løsning når det gjelder anskaffelser og hvordan innføre nye legemidler og indikasjoner. I rapporten skisseres forslag til nye retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser.

Undersøkelser av innkjøp

Selv om ingen har ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser, blir dette undersøkt både av kontrollutvalgene og kommunerevisjonene. Dette skriver daglig leder Rune Tokle, Norsk Kommunerevisorforbund (NKRF), i en kronikk.

Undergraver ikke konkurranse

At staten har en profesjonell rådgiver, undergraver ikke konkurranse – tvert om. God anskaffelseskompetanse skjerper konkurransen hos dem som leier ut lokaler til staten. Det er det som er viktig, konstaterte kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup i Stortingets spørretime.

IKT-strategi for forsvarssektoren

Når det gjelder organisering av IKT-området nevnes det at sektoren bør ha som mål å realisere gevinster bl.a. knyttet til Forsvarets portefølje av IKT-systemer. Kostnader skal også reduseres gjennom mer effektive anskaffelser, strategisk samarbeid og forvaltning og drift, fremgår det av den nylig publiserte «IKT-strategi for forsvarssektoren»..

Egenregi i drift og vedlikehold av veier

Fylkestinget i Trøndelag skal behandle et forslag om å innføre egenregi av inspeksjon av veinettet (veimesterrollen), bruvask og elektro på fylkesveiene. Hovedutvalget for vei i Trøndelag fylkeskommune har levert en innstilling til fylkestinget om å innføre egenregi av tre utvalgte oppgaver innen drift og vedlikehold på fylkesveiene, skriver bygg.no.

Legger vekt på rollen til revisjonene

Tilsyn er også diskutert i forbindelse med stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Der legger vi vekt på, blant annet, rollen til riksrevisjonen og revisjonene i kommunesektoren når det gjelder kontroll og etterlevelse av anskaffelsesregelverket, heter det i et svar fra Nærings- og fiskeridepartementet på en henvendelse om tilsyn.

Kina åpner sine offentlige anskaffelser

Kina vil åpne sine offentlige anskaffelser for utenlandsk konkurranse, ifølge svenske Kommerskollegium. Forhandlingene om dette innledes snart i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og svenske foretak inviteres til å komme med innspill innen 11. mars.

Domstolstross kan koste 100 000

Selv om förvaltningsrätten sa nei, fullførte svenske Statens konstråd innkjøpet av en tekstilgardin. Nå krever Konkurrensverket 105 000 kroner i overtredelsesavgift for ulovlig direkteanskaffelse. Statens konstråd er en statlig myndighet under Kulturdepartementet som produserer offentlig kunst. Dette skriver upphandling24.se.

Kartlegger SMB og offentlige anskaffelser

Europakommisjonen vil gjøre offentlige anskaffelser mer småbedriftsvennlig. Som en del av dette arbeidet er svenske foretak blitt spurt om hva de faktisk vet hvordan anskaffelser fungerer i EU. En spørreundersøkelse gjennomføres nå. SMBs medvirkning i offentlige anskaffelser skal m.a.o kartlegges, ifølge inkopsradedt.se

Krav til dansk anskaffelses-evaluering

Det er viktig at den evalueringen som regjeringen er i gang med, sikrer at det stilles høyere krav til det forarbeidet som oppdragsgiverne skal gjøre i forkant av at en rammeavtale kunngjøres. Det skriver Dansk Erhvervs markedssjef, Morten Jung, på Altinget.dk. Dessuten mener han at leverandørenes rettssikkerhet bør styrkes.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28.februar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.