Konkurranse-kritikk mot 30%-vektingen av miljøkrav

Anbud365: Konkurranse-kritikk mot 30%-vektingen av miljøkravKonkurransedirektør Lars Sørgard og seniorrådgiver Marion Stamnes skriver i en kronikk at Konkurransetilsynet har stor forståelse for ønsket om å ivareta miljøet på en bærekraftig måte, men ...

Skriv ut artikkelen

Ved å bruke miljøhensyn som minstekrav vil man ikke bare vekte miljø 30%, men 100%. En slik løsning lanserer Konkurransetilsynet i en kronikk, der betydelig skepsis reises mot bestemmelsen om at miljøkrav skal telle 30%. Denne nye bestemmelsen er lite treffsikker, heter det.

Forskriften om miljøkrav i offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. mai. Blant bestemmelsene der er fortolkningen av Stortingets anmodningsvedtak om at miljøkrav skal telle 30%. I en kronikk i Dagens Næringsliv nylig presenterer Konkurransetilsynet en betydelig skepsis mot disse 30-prosentene.

Konkurransedirektør Lars Sørgard og seniorrådgiver Marion Stamnes skriver at Konkurransetilsynet har stor forståelse for ønsket om å ivareta miljøet på en bærekraftig måte. I denne sammenheng er det etter tilsynets oppfatning avgjørende at de virkemidler som benyttes, er treffsikre for å oppnå dette formålet. – Vi er redd for at den nye bestemmelsen blir lite treff­sikker, fremholder de to.

Kan bli en norm

– Faren ved å ha en slik regel om at innkjøper bør vekte miljø med minimum 30 %, er at det kan bli en norm, heter det i kronikken. Man risikerer dermed at innkjøper ikke sikter anskaffelsen treffsikkert inn mot konkrete miljøhensyn ved utformingen av andre krav i anbudsgrunnlaget. Innkjøper vil kunne oppleve at konkurransen svekkes, uten at en er sikret at miljøhensyn ivaretas på en bedre måte.

En god idé, skriver de to representantene for Konkurransetilsynet, kan i mange tilfeller være å sette minstekrav i anbudsgrunnlaget: – Da kan innkjøper utforme kriteriene for tildeling på en måte som gir mest mulig konkurranse om å levere det billigste og beste produktet, gitt miljøkravene som er stilt til alle tilbyderne. Man sikrer dermed at miljøhensyn ivaretas på en god måte gjennom minstekrav i anbudsgrunnlaget, og så kan man gjennom utformingen av tildelingskriteriene sikre at oppdraget tildeles den som har det billigste og beste tilbudet.

Mulig unntak

Et mulig unntak fra en slik løsning kan være når strenge miljøkrav i anbudsgrunnlaget fører til en stor begrensning i antallet leverandører, fremholdes det i kronikken, og:

– Regelen er utformet som en bør-bestemmelse, og den omtales som en hovedregel. La oss håpe at dette ikke blir en sovepute, i den forstand at innkjøper kutter ut miljøkrav i den delen av anbudsgrunnlaget som gjelder kravspesifikasjoner og kvalifikasjonskriterier, og konsekvent behandler dette som en del av tildelingskriteriene.

100% vekt på miljøhensyn

Å stille miljøkrav som minstekrav til det som skal leveres, kan innebære at en legger 100% vekt på miljøhensyn, heter det i kronikken. Slik sett vil en i aller høyeste grad oppfylle kravet om 30% vektlegging av miljøhensyn, selv om en velger å ikke ta det inn som en del av tildelingskriteriene.

– Vi oppfordrer offentlige innkjøpere til å bruke sitt skjønn for å sikre miljøhensyn på en best mulig måte, samtidig som de sikrer hardest mulig konkurranse. Vi bør ikke miste av syne at reglene for offentlige innkjøp er ment å sikre det offentlige billige produkter og tjenester til en høy kvalitet, skriver konkurransedirektør Lars Sørgard og seniorrådgiver Marion Stamnes.

Bli den første til å kommentere på "Konkurranse-kritikk mot 30%-vektingen av miljøkrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.