Offentlige anskaffelser: Stort og smått 31. august

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 31. augustKommunal- og moderniseringsdepartementet, her ved sin statsråd, Monica Mæland, har sendt utkast til forskrift om elektronisk faktura ved offentlige anskaffelser på alminnelig høring med frist 1. november i år.

Skriv ut artikkelen

Både krav om e-faktura for alle offentlige oppdragsgivere og forslag til reservasjonsadgang for ideelle i helse- og sosialtjenesten er ute på høring. Difi-rapport foreslår konkrete tiltak til hjelp for dem som skal kjøpe skytjenester, og andelen klager falt dramatisk i Sverige i fjor. Ny veiledning om lønns- og arbeidsvilkår kommer, og fra Stortinget vises det stor interesse for de hemmeligholdte legemiddelprisene. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Hjelp ved kjøp av skytjenester

Difi anbefaler i en prosjektrapport at det etableres en markedsplass for skytjenester. Markedsplassen kan baseres på den tekniske løsningen fra Storbritannia/Australia. Den digitale markedsplassen kan inneholde flere typer avtaler og andre mekanismer for å støtte virksomhetene i deres anskaffelser.

Alle offentlige skal kreve e-faktura

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring utkast til forskrift om elektronisk faktura ved offentlige anskaffelser. Gjennom den nye forskriften å pålegge alle offentlige oppdragsgivere å aktivt kreve elektronisk faktura, slik praksis allerede er i store deler av statlig sektor, innenfor anskaffelseslovens virkeområde.

Har du meldt deg på Kofa-konferansen?

Årets Kofa-konferanse er fortsatt et stykke unna, torsdag 8. november. Men skal du delta, bør du melde seg på jo før jo heller. Det blir fort fullt! 11. oktober løper påmeldingsfristen ut. Kofa har vært i virke i 15 år, og det feires med en spennende konferanse fullspekket med flinke formidlere fra både Norge og utlandet.

Reservasjonsadgang – høringsfrist

Et forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner er på høring i regi av Nærings- og fiskeridepartementet. Høringsfristen er 23. november i år.

Felles pasientjournal: Anskaffelsesstart 2020

Anskaffelsen av en felles journal for kommunesektoren og helhetlig samhandlingsløsning vil tidligst starte i 2020, heter det på ks.no. Kostnadene ved å investere i anskaffelsen er beregnet til 8, 6 mrd. De samfunnsøkonomiske besparelsene er beregnet til 58 mrd over 20 år. De første kommunene vil kunne ta løsningen i bruk i 2023.

Ny veiledning om lønns- og arbeidsvilkår

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS, Arbeidstilsynet og Difi samarbeider for å sikre at offentlige innkjøpere etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. En ny veiledning lanseres 10. september.

23 møter om kontraktstrategi

Statens vegvesen hadde 23 enkeltmøter med entreprenører og leverandører på sitt lyttemøte om kontraktstrategien for ferjefri E39Rogfast, skriver vegnett.no. De ønsket bl.a. markedets synspunkter på om utførselsentrepriser og grensesnittene mellom tunnel-entreprisene er hensiktsmessige. Før enkeltmøtene var det plenumsmøte.

Ny kommentarutgave til anskaffelsesreglene

Advokatene Anders Thue, Anne Buan og Sofia Lazaridis i Simonsen Vogt Wiig har nå utgitt ny utgave av kommentarutgaven til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Boken er revidert i henhold til den nye anskaffelsesloven og den nye anskaffelsesforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017.

Stortinget interessert i legemiddelpriser

Hel tre skriftlige spørsmål fra Stortinget som dreier seg om hemmelighold av legemiddelpriser ligger nå på helseminister Bent Høies bord. De er fra representantene  Tuva Moflag (a), Kjersti Toppe (sp) og Sheida Sangtarash (sv).

Tar i bruk ny anskaffelsesmetode

Med konkurransepreget dialog skal Lørenskog anskaffe mobilitetsløsninger for de ansatte i kommunen. Det nye anskaffelsesregelverket senker terskelen for å bruke konkurransepreget dialog som prosedyre, men det er få eksempler på mindre virksomheter som har benyttet seg av muligheten, skriver Difi.

18 forslag til Fornebustasjoner

De innleverte utkastene i konkurransen om utformingen av seks stasjoner langs Fornebubanen stilles ut på Fornebu senter ut september 2018. I plan- og designkonkurransen kom det inn 18 forslag levert av 14 team.

Klageandel ned 20% i Sverige

Andelen klager på gjennomførte anskaffelser sank kraftig i Sverige i 2017. Ifølge Vismas anskaffelsesbarometer var nedgangen på 20%, skriver upphandling24.se. Gjennomsnittlig blir 5% av anskaffelsene klaget inn for klagedomstol-systemet.

Tøffere antibiotikakrav i nye kriterier

Svensk Fågel har i sommer rettet kritikk mot Upphandlingsmyndighetens bærekraftskriterier. De mener at kriteriene ikke har vært tilstrekkelig drivende for å redusere antibiotikabruken i dyreproduksjonen. Nå svarer Upphandlingsmyndigheten og presenterer nye kriterier.

Definisjon av forretningshemmeligheter

I Finland er «Lagen om företagshemligheter» nå trådt i kraft. Her fins bl.a. en definisjon av hva slike hemmeligheter er. Den finske rådgivningsenheten for offentlige anskaffelser gir i sin omtale råd og veiledning knyttet til lovens konsekvenser for slike anskaffelser.

Dokumentasjon ved kjøp av treprodukter

FSC (Forest Stewardship Council) Danmark tilbyr nå spesiell rådgivning som skal inspirere og veilede offentlige organisasjoner til bedre å sikre dokumentasjon for bæredyktige treprodukter.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 31. august"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.