LO: Medvirkning til brudd på folkeretten inn som avvisningsgrunn

Anbud365: LO: Medvirkning til brudd på folkeretten inn som avvisningsgrunnDet er Julie Lødrup, 1. sekretær i LO, som har sendt notat til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) med forslag til etiske krav i offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

I et notat til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) stiller LO krav om at tilbydere som medvirker til brudd på folkeretten i konfliktområder, kan avvises av offentlige innkjøpere. I tillegg bes det om at det lages standard kontraktsvilkår om at tilbyder skal overholde folkeretten (IHRL, International Human Rights Law) – også i konfliktområder i kontraktsperioden.

Notatet fra LO er en oppfølging av et møte de nylig har hatt med statssekretær Halvard Ingebrigtsen i NFD arbeidet rundt etiske offentlige innkjøp for å sikre etiske innkjøp.

Det finnes ikke noe forbud i anskaffelsesregelverket mot å avvise hverken tilbud eller tilbydere som medvirker til brudd på menneskerettighetene i konfliktområder, slår LO fast. Offentlige innkjøpere, nasjonale eller kommunale, kan derfor velge å inkludere dette i sine anskaffelsesrutiner.

LO ønsker å endre §5

I lov om offentlige anskaffelser omhandler § 5 blant annet menneskerettigheter der kommuner må ha egnede rutinger på plass for å fremme grunnleggende menneskerettigheter der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Men, fremholdes det i LO-notatet, bestemmelsen forutsetter imidlertid at kravene som stilles må være knyttet til det som anskaffes og de må heller ikke stride mot de grunnleggende prinsippene i § 4.

LO ønsker her en endring, slik at arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter etc. blir likestilt med de grunnleggende prinsippene: «Oppdragsgiver skal sikre at økonomiske aktører overholder gjeldende forpliktelser innenfor miljø-, sosial- og arbeidsmarkedslovgivningen ved gjennomføringen av offentlige kontrakter.» Dette er tidligere tatt opp i Stortinget, men, skriver LO, nå er det et nytt flertall der.

I pakt med FN og OECD

Ellers mener LO at det bør arbeides for å tydeliggjøre i anskaffelsesregelverket at offentlige innkjøpere skal sikre at tilbydere leverer sine produkter i samsvar med UNGP (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) og OECDs retningslinjer om ansvarlig næringsliv. Dette innebærer, heter det:

  • at det utarbeides veiledning om hvordan offentlige innkjøpere også kan og skal påse at tilbydere overholder menneskerettighetene i konfliktområder.
  • at tilbydere som medvirker til brudd på folkeretten i konfliktområder kan avvises av offentlige innkjøpere, jf. anskaffelsesforskriften § 24-2 (3) bokstav i).
  • at det utarbeides standard kontraktsvilkår om at tilbyder skal overholde IHRL (International Human Rights Law) – også i konfliktområder i kontraktsperioden.

Bli den første til å kommentere på "LO: Medvirkning til brudd på folkeretten inn som avvisningsgrunn"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.