Frifinnelse i ESPD-sak reddet kommunenes tillit til sin eksterne konsulent

Anbud365: Frifinnelse i ESPD-sak reddet kommunenes tillit til sin eksterne konsulent Rådmann Lars Strøm i Salangen kommune er, ifølge lokalavisen Folkebladet, godt forøyd med en frifinnelse i Hålogaland lagmannsrett, men også at frifinnelsen gir tilliten til at det eksterne konsulentselskapet de benytter, gjennomfører anbudskonkurranser slik kommunene skal, i tråd med lov og forskrift.

Skriv ut artikkelen

Ikke all strid knyttet til ESPD-skjemaet (Det europeiske egenerklæringsskjemaet) er historie. I Hålogaland lagmannsrett var en avvist leverandør og åtte nordnorske kommuner rykende uenige om hvordan et av punktene i skjemaet skulle leses og forstås. I tingretten tapte kommunene, i lagmannsretten vant de: Avvisningen av tilbudet fra leverandøren var i pakt med regelverket. Tilliten til en konsulent ble samtidig reddet.

Saken (22-010697ASD-HALO) for Hålogaland lagmannsrett var en ankesak. Anken var fremmet av kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Sørreisa og Vadsø. I tingretten var de aktuelle kommunene dømt for urettmessig å ha avvist Bedriftssystemer AS fra en anbudskonkurranse om IKT-utstyr.

Saken gjaldt en tvist om rettmessigheten av oppdragsgivers avvisning av tilbud i en offentlig anskaffelse. I konkurransen var det oppstilt fem kvalifikasjonskrav, som skulle besvares i ESPD-skjemaet (Det europeiske egenerklæringsskjemaet). Det omtvistede kvalifikasjonskravet het «Bare for offentlige vareleveranser». I forbindelse med tilbudet svarte ikke Bedriftssystemer AS (Bedsys) på dette kvalifikasjonskravet.

Mangel på svar gav avlysning

Kommunene etterlyste svar på dette punktet, og Bedsys svarte da at de hadde utfylt og bekreftet i ESPD-skjemaet at de oppfylte kvalifikasjonskravene. Resultatet ble at tilbyderen ble avvist.

Prinsipalt gjorde Bedsys gjeldende at oppdragsgiver ikke har oppstilt et kvalifikasjonskrav. Formuleringene oppdragsgiver har benyttet i ESPD-skjemaet, heter det, er uklare og mangler en klar terskel for oppfyllelse. Det er ingen holdepunkter i konkurransegrunnlaget for at det var nødvendig/saklig å be om dokumentasjon sammen med tilbudet.

Klart grunnlag

Til dette skriver lagmannsretten at teksten i konkurransegrunnlaget og i ESPD-skjemaet gir leser et klart grunnlag for å forstå at oppdragsgiver krever at tilbyder, for å være kvalifisert, må opplyse om tidligere vareleveranser av samme type som etterspørres i denne anskaffelsen. Oppdragsgiver hadde også anledning til å kreve at etterspurt informasjon ble besvart sammen med tilbudet, slår domstolen fast.

Retten legger til at Bedsys ikke har fylt ut noen informasjon på det omtvistede punktet i skjemaet. Heller ikke på annen måte er det kommet etterspurt informasjon sammen med tilbudet. De kunne ikke selv velge å besvare kvalifikasjonskravet med en bekreftende formulering i tilbudet, fremholder lagmannsretten. Bedsys har heller ikke ved senere anmodning om klargjøring av tilbudet besvart kvalifikasjonskravet i samsvar med formuleringene i ESPD-skjemaet.

Ikke grunnlag for avklaringsplikt

Lagmannsretten kan dessuten ikke se at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter eller feil som gir grunnlag for avklaringsplikt som anført av Bedriftssystemer AS.

Resultatet ble at domstolen ikke fant at det foreligger omstendigheter som begrenser oppdragsgivers avvisningsplikt i dette tilfellet. Dermed var avvisningen av tilbudet fra Bedsys rettmessig, og kommunene ble frifunnet.

Ettersom kommunene benyttet et eksternt konsulentselskap til å gjennomføre konkurransen har dommen i lagmannsretten en dimensjon i tillegg til selve frifinnelsen. Til lokalavisen Folkebladet kommenterer rådmann Lars Strøm i Salangen kommune slik: – Det viktigste er de prinsipielle avklaringene og tilliten til at vi gjennom Finnut AS gjennomfører anbudskonkurranser slik vi skal i tråd med lov og forskrift.

Bli den første til å kommentere på "Frifinnelse i ESPD-sak reddet kommunenes tillit til sin eksterne konsulent"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.