Muligheter for lokale innkjøp avhengig av kompetanse og næringslivet selv

Anbud365: Muligheter for lokale innkjøp avhengig av kompetanse og næringslivet selvEn redegjørelse er lagt fram for kommunestyret i Farsund om handlingsrommet for offentlige anskaffelser og lokale innkjøp. På bildet Arnt Abrahamsen, som er ordfører i kommunen.

Skriv ut artikkelen

Hva som er mulighetene når det gjelder lokale innkjøp i kommunen, er ikke mulig å si noe sikkert om. Det avhenger dels av om kommunen satser på god innkjøpskompetanse slik at handlingsrommet i gjeldende regelverk kan utnyttes på rett måte, dels opp til næringslivet lokalt om de posisjonerer seg for å kunne levere til kommunen. Dette fremgår av en redegjørelse som administrasjonen i Farsund kommune har utarbeidet.

Bakgrunnen for redegjørelsen er en politisk anmodning om en utredning for å synliggjøre handlingsrommet som finnes for å kunne bruke lokalt næringsliv ved kommunale innkjøp.

De nye anskaffelsesreglene fra 1. januar 2017 er av begrenset verdi dersom offentlige innkjøpere ikke utnytter de mulighetene som ligger i de nye anskaffelsesreglene, slås det fast i redegjørelsen fra administrasjonen i Farsund kommune. For å oppnå “det gode innkjøp” er det helt nødvendig at offentlig oppdragsgivere vektlegger innkjøpsfaglig kompetanse hos sine medarbeidere. – Her er det mye å gjøre for kommunene generelt – også Farsund kommune, heter det.

Innkjøpssamarbeid

Farsund har i likhet med alle kommunene i Agder og fylkeskommunen, samt en rekke offentlige virksomheter på Agder, et felles innkjøpssamarbeid som kalles Offentlig Innkjøpssamarbeid på Agder (OFA). Her inngås avtaler av stor betydning for å forenkle innkjøpsprosedyrene og sørge for gode vilkår for kommunene i kraft av størrelsen på anbudene.

OFA er i disse dager under revisjon hvor fortsatt samarbeid tar utgangspunkt i en grunnleggende forståelse mellom deltakerne om at behovene for anskaffelser av varer og tjenester svært ofte vil være likeartede i kommunene, mens omfanget vil variere mye fra kommune til kommune. OFA skal konsentrere seg om å dekke et generelt behov for

anskaffelsesbistand som er meldt inn og som vil gjøre seg gjeldende hos alle, eller et flertall av, deltakerne. OFA skal ikke dimensjoneres for å dekke et særskilt behov som oppstår hos en enkeltdeltaker eller i et prosjekt. OFA skal være en være en organisasjon med høy anskaffelsesfaglig kompetanse, ifølge redegjørelsen.

Opp til næringslivet

– Det er i utgangspunktet næringslivets oppgave lokalt som generelt, å sette seg i posisjon til å levere varer til lokale myndigheter, fremgår det av redegjørelsen. Dette kan skje gjennom aktiv markedsføring, deltagelse i anbudsrunder og samarbeid med eventuelle medleverandører. Særlig attraktivt for kommunen som innkjøper vil kunne være nærhet til leverandør, lokalservice og oppfølging, hvor dette gir merverdier for innkjøper som på forhånd har beskrevet slike verdier som forhold som skal vektlegges.

Håndtering av innkjøpsreglene er ofte oppfattet som kompliserte av både innkjøpere og leverandører, poengteres dret, og:

– Innkjøpskompetanse er ikke særlig fokusert blant kommunale innkjøpere og det kan godt tenkes at dette kunne forbedres ved at man la større ressurser i innkjøp som fag. I hvilken grad dette vil komme lokalt næringsliv til gode er ikke lett å si, men det er grunn til å anta at det kunne ha betydning for potensialet for bedre innkjøp spesielt og kanskje også lokale leverandører.

Potensialet for «lokale innkjøp»

Det er ikke mulig for kommunen å ensidig kunne redegjøre for potensialet for «lokale innkjøp», da dette i høy grad også er avhengig av hvordan lokalt næringsliv tilpasser seg å ville/kunne tilpasse seg kommunens behov for innkjøp etter gjeldende anskaffelsesregler, konkluderer redegjørelsen.

Bli den første til å kommentere på "Muligheter for lokale innkjøp avhengig av kompetanse og næringslivet selv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.