Nå skal standardiserte minimumskrav for klima og miljø spesialutredes

Anbud365: Nå skal standardiserte minimumskrav for klima og miljø spesialutredesDivisjonsdirektør Dag Strømsnes og hans folk i Anskaffelsesdivisjonen i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) skal utrede standardiserte minimumskrav for klima og miljø i offentlige anskaffelser. Oppdraget er datert 6. mars og skal ferdigstilles innen 20. april. Miljødirektoratet, her ved miljødirektør Ellen Hambro, skal bistå.

Skriv ut artikkelen

Standardiserte minimumskrav for klima og miljø i offentlige anskaffelser skal utredes av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) innen 20. april i år. Miljødirektoratet skal bistå DFØ, heter det i oppdraget, som er kommet i stand som et ledd i arbeidet med å fremskynde grønn omstilling. Utredningen skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til lovutvalget for anskaffelser, som ledes av professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen.

Oppdraget kommer fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

I mandatet til Lovutvalget for anskaffelser er utvalget bl.a. bedt om å ha fokus på å styrke klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Et av punktene lovutvalget skal vurdere er om det bør utvikles sentralt fastsatte standardiserte minimumskrav på prioriterte områder for klima- og miljø.

Fem punkter i oppdraget

Utredningen som DFØ har hovedansvaret for, med bistand fra Miljødirektoratet – særlig til punktene 3 og 5, skal blant annet omfatte:

1. Hva er standardiserte minimumskrav? Eventuelt et forslag til en dekkende beskrivelse eller overordnet definisjon av standardiserte minimumskrav.

2. Hvilke standardiserte minimumskrav finnes i Norge i dag? Det er relevant å fremheve standardiserte minimumskrav i lov/forskrift, i tillegg til anbefalinger eller mer veiledende krav. Der det er relevant kan også eksempler fra andre europeiske land trekkes frem.

3. Hvilke standardiserte minimumskrav finnes i EU? Også her er det relevant å peke på evt. krav i eksisterende og planlagt lovgivning (forordning, direktiver), og mer veiledende tekster. Hvilke områder vil omfattes av slike krav i EU regelverk om standardiserte minimumskrav til offentlige anskaffelser, og hvilke områder vil ikke omfattes?

4. Hvordan utvikles standardiserte minimumskrav? Det er ønskelig med en beskrivelse av prosessen frem mot «vedtakelse».

5. Hvordan og på hvilke områder kan standardiserte minimumskrav bidra til å støtte opp om, supplere eller utfylle andre virkemidler innen klima og miljø. Det er ønskelig at direktoratene vurderer fordeler og ulemper ved slike krav. Det skal også synliggjøres hvordan slike krav kan fremme innovasjon (inkl. tidlige brukere og utbredt markedsspredning2), ivaretakelse av livsløpskostnader, reduksjon av elektrisitetsbruk og -behov, og å forenkle arbeidet for innkjøper.

Mandatet til Lovutvalget for anskaffelser finner du her. Det er i første delleveranse fra dette utvalget, som skal leveres 4. november i år, at vurderingen av om det bør utvikles standardiserte minimumskrav på prioriterte områder hører hjemme.

Bli den første til å kommentere på "Nå skal standardiserte minimumskrav for klima og miljø spesialutredes
"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.