Ni tiltak skal få fart på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

Anbud365: Ni tiltak skal få fart på innovasjon gjennom offentlige anskaffelserPer Harbø leder arbeidet i Nasjonalt program for leverandørutvikling, som også har bidratt med innspill til den planlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Lanserer ni tiltak som vil øke frekvensen og kvaliteten i innovasjon gjennom anskaffelser. Det er Nasjonalt program for leverandørutvikling som kommer med disse forslagene i sitt innspill til den varslede stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Innovasjon gjennom anskaffelser virker, heter det, men tilbakemeldingene er at offentlige virksomheter ikke har tid og kompetanse til innovasjon gjennom anskaffelser.

Programmet har siden 2010 vært en pådriver for innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. På eiersiden i dag er NHO, KS og Difi. De to førstnevnte har sendt sine egne innspill til stortingsmeldingen, mens Difi avstår – direktoratet skal nok spille en sentral rolle ved utviklingen av selve meldingen. Programmet bidrar da på egen hånd med sine erfaringer.

Anskaffelser, heter det, må brukes for å utvikle bedre tjenester til befolkning og brukere, samt som effektiv innovasjonsmotor for å akselerere tempoet på utvikling av viktige samfunnsområder som klima, helse og digitalisering.

Har ikke tid og kompetanse

Programmet har sett at innovasjon gjennom anskaffelser virker. Meldingene fra offentlige virksomheter er imidlertid at de ikke har tid og kompetanse til innovasjon gjennom anskaffelser. Målgruppen for arbeidet må løftes og utvides til å gjelde toppledelse, fagledelse, innkjøpsledelse og   utviklingsansvarlige i statlige og kommunale virksomheter, poengterer programmet i sitt innspill.

Ni tiltak lanseres – programmet tror at gjennomføring av disse vil øke frekvensen og kvaliteten i innovasjon gjennom anskaffelser:

  • Tydeligere og tallfestede krav til innovasjon gjennom anskaffelser fra offentlige virksomheters eiere
  • Kompetanseløft for offentlige virksomheter om innovasjon gjennom offentlige anskaffelser (og innovasjon generelt)
  • Offentlige virksomheter må forankre innovasjon gjennom anskaffelser strategisk i anskaffelsesstrategi og virksomhetsstrategi
  • Database for deling og spredning av gode innovative anskaffelser. Dette er noe offentlige virksomheter etterspør, og det vil gi økt gjenbruk av både prosess og løsninger. Dagens database med innovative anskaffelser bør utvides slik at den fanger opp alle pågående og gjennomførte innovative anskaffelser
  • Brukervennlig digital veiledning som forenkler anskaffelsesprosessen vil senke terskelen for innovasjon gjennom anskaffelser og understøtte beslutninger om når anskaffelsesbehovet er egnet for en innovativ tilnærming
  • Det operative arbeidet ut mot offentlige virksomheter bør styrkes for å øke innovasjonsgraden i løsningene som etterspørres eller utvikles, og for å bistå offentlige innkjøpere i hvilke muligheter som ligger i virkemiddelapparatet
  • Tilrettelegging av fellesanskaffelser av innovasjon bør styrkes slik at offentlige virksomheter med erfaring om innovasjon gjennom anskaffelser overfører kunnskap om prosess og løsninger til andre offentlige virksomheter med tilsvarende behov
  • Erfaringsdeling om prosess og innovative løsninger på tvers av offentlige virksomheter bør styrkes gjennom en sentral database og nettverkssamarbeid for økt gjenbruk av brukerkunnskap, markedsinnsikt og innovative løsninger
  • Innovasjon gjennom anskaffelser må operasjonaliseres i offentlige virksomheter gjennom rutiner og opplæring av ansatte

Bli den første til å kommentere på "Ni tiltak skal få fart på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.