Ny anskaffelsesstrategi: Kraftfullt verktøy til å nå Trondheims høye bærekraft-mål

Anbud365: Trondheims nye anskaffelsesstrategi: Kraftfullt verktøy til å nå høye bærekraft-målTrondheims nye anskaffelsesstrategi skal sikre at kommunen i større grad bruker anskaffelser som et strategisk verktøy for å utløse innovasjon og ønsket omstilling i leverandørmarkedet. Ansvarlig for strategien og gjennomføringen av den er Kristian Dahlberg Hauge, nærings-, miljø- og samferdselsdirektør i Trondheim (foto: Terese Samuelsen).

Skriv ut artikkelen

I dag får Trondheim kommune ny anskaffelsesstrategi. Den skal være et kraftfullt verktøy for å finne gode løsninger på kommunens høye bærekraft-ambisjoner – spesielt på klima og miljø – fremover mot 2030. Dette fremgår av saksdokumentene til dagens bystyremøte. Gjennom tre strategiske grep skal det skape merverdi: kompetanseløft og kontinuerlig kompetanseutvikling, digitalisering, forenkling og samhandling og struktur og styring. Gjennom dialog og styrket markedskunnskap skal kommunen legge til rette for flere lokale leverandører i anbudskonkurransene.

Trondheim kommune kjøper årlig varer og tjenester for rundt 5,4 mrd, hvorav bygg og anlegg står for ca. tre mrd. Strategien som bystyret har til behandling, skal sikre at kommunen i større grad bruker anskaffelser som et strategisk verktøy for å utløse innovasjon og ønsket omstilling i leverandørmarkedet.

Kraftfullt virkemiddel

Anskaffelsesstrategien peker på noen sentrale utfordringer. Kommunen har pr i dag et operativt innkjøpsfokus med behov for å jobbe mer og bedre med behovskartlegging og behovsbeskrivelser i tillegg til å løfte anskaffelser som et strategisk verktøy. Anskaffelser skal, fremgår det av saksdokumentene til bystyremøtet, benyttes som et kraftfullt virkemiddel for å påvirke til gode løsninger for klima og miljø og bidra til å nå målene som kommunen har. Ambisjonene knyttet til bærekraft er høye, spesielt på klima- og miljøområdet.

Innen bygg og anleggsanskaffelser har kommunen gjennom sin innkjøpsmakt spesielt stort potensiale til å påvirke leverandørmarkedet og bidra til innovative og bærekraftige løsninger.

Kompetanse og tydelige mål

Kompetansehevende tiltak er viktig for å imøtekomme behovet for å vektlegge miljø og klima, men også økonomisk og sosial bærekraft bedre i kommunens anskaffelser, spesielt siden behov og krav vil variere mellom ulike tjenesteområder og leverandørmarkeder.

Kommunen kan, sammen med andre sentrale aktører, ta en ledende rolle regionalt og nasjonalt, heter det. I den nye anskaffelsesstrategien er det foreslått tydelige mål og krav til anskaffelser relatert til nullutslipp innen transport, fornybar energi og sirkulær- og delingsøkonomi.

Lokale leverandører

Trondheim blir stadig utfordret på å legge til rette for at en større andel av lokale leverandører skal kunne delta i anbudskonkurranser og med det få en avtale med kommunen. Anskaffelsesstrategien legger til rette for en styrket intern kapasitet og kompetanse som vil gi en bredere og tettere samhandling med næringslivet. Med økt digitalisering, kompetanseheving og tettere dialog, vil flere små og store aktører få et bedre utgangspunkt for å delta i kommunens anbudskonkurranser.

Det kreves god innsikt i leverandørmarkedet for å vite hvordan anskaffelsene skal utformes, understrekes det i bystyrets saksdokumenter. På den ene siden er det ønskelig å gjøre anskaffelsene store nok til at de er attraktive for leverandørene, samtidig som kan det være fornuftig i noen tilfeller å dele opp anskaffelsene og kontrakter på en måte som ivaretar mindre aktører eller aktører med nye innovative løsninger eller spisskompetanse. Markedsforståelsen i Trondheim kommune skal økes og strukturert markedsoppfølging, slik det er foreslått i strategien vil derfor bli viktig.

Handlingsplan

Bystyret har bedt kommunedirektøren utrede hvordan Trondheim kommune i større grad kan bygge opp under lokalt næringsliv ved å gjøre innkjøp lokalt. Strategien legger spesifikt vekt på dialog rettet mot det lokale leverandørmarkedet, en gjennomtenkt strategi for innkjøpssamarbeid, åpning for oppdeling av kontrakter, forenkling av anskaffelsesprosessen og bruk av relevante krav og kriterier. Tilhørende handlingsplan gir konkrete tiltak for å legge til rette for lokale leverandører innenfor regelverket for offentlige anskaffelser. Tidlig samhandling og involvering av næringslivet i en anskaffelsesprosess vil i større grad gi nye og innovative måter å løse behovene på.

Bli den første til å kommentere på "Ny anskaffelsesstrategi: Kraftfullt verktøy til å nå Trondheims høye bærekraft-mål"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.