Økt strategisk bruk av innkjøpsmakt viktig for bredere og rask grønn omstilling

Anbud365: Økt strategisk bruk innkjøpsmakt viktig for bredere og rask grønn omstillingLeverandørutviklingsprogrammet bør ikke bare forsterkes i den virkemiddelgjennomgangen som nå foretas i offentlig sektor, men også styrkes som en sentral aktør i arbeidet med å realisere ambisjonene i Klimakur, mener KS. På bildet Lasse Hansen, adm.dir. i KS (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

Økt strategisk bruk av kommunenes og andre offentlige aktørers egen innkjøpsmakt, vil kunne være et viktig bidrag til en bredere, rask omstilling, som det påpekes i Klimakur. Dette konstaterer KS i sin høringsuttalelse, der det også heter at det viktigste virkemiddelet for å sikre grønne og innovative løsninger gjennom offentlige anskaffelser finnes i partnersamarbeidet Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

Tidligere ble det lagt fram en rapport om hvordan redusere klimagassutslippene i Norge – Klimakur 2030. En etatsgruppe har utredet mulig tiltak og virkemidler som kan redusere utslipp med minst 50% i ikke-kvotepliktig sektor fram mot 2030. Dette gjelder blant annet utslipp fra transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg. Rapporten peker på at det er noen muligheter som peker seg ut som spesielt viktige, blant disse er offentlige anskaffelser, som kan bidra til store utslippsreduksjoner. Gjennom sine innkjøp kan stat, kommuner og fylkeskommuner bidra til å skape et marked og dermed berede grunnen for videre spredning av ny teknologi. Tydelige forventninger og verktøy for å sikre etterlevelse og implementering av miljøkravene i anskaffelsesregelverket er viktig, heter det.

I sin høringsuttalelse til Klimakur 2030 minner KS om at økt strategisk bruk av kommunenes og andre offentlige aktørers egen innkjøpsmakt, på til sammen 560 milliarder kroner årlig, vil kunne være et viktig bidrag til en slik bredere, rask omstilling, som det påpekes i Klimakur.

Støtter vurderinger

KS støtter flere av de vurderingene som gjøres der om den offentlige innkjøpsvirksomheten, både om behovet for økt bevisstgjøring, mer veiledning, bruk av nye kontrakts- og innkjøpsprosesser og om økonomisk støtte og risikoavlastning.

Samtidig vil det være viktig at den enkelte kommune og fylkeskommune har en strategi som vedtas politisk, fremholder KS. For å sikre tverrfaglig samarbeid i hele virksomheten vil det også være nødvendig med god ledelse og styring av innkjøpsarbeidet.

KS slutter seg for øvrig til påpekningen av at Klimasats i enda større grad kan bidra til klimavennlige offentlige anskaffelser hvis det innføres flere søknadsfrister gjennom året.

Leverandørutviklingsprogrammet

Det viktigste virkemiddelet for å sikre grønne og innovative løsninger gjennom offentlige anskaffelser finnes i partnersamarbeidet Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

Programmet har for eksempel vært samarbeidspartner for hurtigbåtprosjektet og arbeidet ned utslippsfri anleggsplass vi har referert til tidligere, hvor det har bidratt med avgjørende kompetanse på utforming av utviklingskontrakter.

– Når vi vet at omstilling og klimakutt i stor grad er en innovasjonsutfordring, er det avgjørende for kommunesektoren å ha tilgang til slik tilrettelegging, koordinering og kompetanse. Derfor bør Leverandørutviklingsprogrammet ikke bare forsterkes i den virkemiddelgjennomgangen som nå foretas i offentlig sektor, men også styrkes som en sentral aktør i arbeidet med å realisere ambisjonene i Klimakur, mener KS.

Trapper opp innkjøpsveiledning

Både Digitaliseringsdirektoratet og Miljødirektoratet er nå i ferd med å trappe opp sin innkjøpsveiledning overfor kommunene gjennom flere nye initiativer. Dette er gode initiativer, påpeker KS, som vil kunne bidra til at mer av innkjøpene vris over mot klima- og miljøriktige løsninger. De viser også igjen nytten av samarbeid mellom flere aktører.

Bli den første til å kommentere på "Økt strategisk bruk av innkjøpsmakt viktig for bredere og rask grønn omstilling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.