Offentlige anskaffelser: Stort og smått 1. mars

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 1. marsDen økologiske satsingen i Arendal kommune startet med innkjøp av egg, så fairtrade-kaffe, deretter basisvarer og volumprodukter på bestillingslisten. Kommunen har en øko-andel mellom 18 til 36%. På bildet, Inger Hegna, som er kommunedirektør i Arendal kommune (foto: Mona Hauglid).

Skriv ut artikkelen

Spennende tilbud til innkjøpere og leverandører fra Thommesen/Anbud365 så vel 11. som 20. mars, DFØ starter webinar-rekke om klima- og miljøvekting, og Statsbygg setter i verk tillitsbyggende tiltak. Innovativ digital ombruksplattform i Oslo, og Agder fylkeskommune støtter offentlig innkjøp av mat. Sju norske skal bidra på årets Procura+-konferanse, og nå kommer bedre anbudsbeskrivelser av naturstein. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Innkjøpsforum for forsyningssektoren 11. mars

Anbud365 og Thommessen ser frem til å ønske velkommen til årets første samling av Innkjøpsforum for forsyningssektoren, som foregår 11. mars. Tema for samlingen er anskaffelser i urolige tider, med fokus på utfordringer i leverandørmarkedet, samt hvordan evaluere for å redusere sannsynligheten for klager. Påmelding her.

Anbud365-webinar om tilbudsevaluering 20. mars

Onsdag 20. mars er det tid for et nytt, gratis Anbud365-webinar. Denne gangen med partner Wenche Sædal og senioradvokat Nora Elisabeth Lovén fra Thommessen som skal øse av sin kompetanse om tilbudsevaluering. Meld deg på her!

DFØ: Webinarrekke om klima- og miljøvekting

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) følger opp de skjerpede kravene til klima og miljø i offentlige anskaffelser med en serie webinarer som går i dybden av hva dette betyr for ulike innkjøpskategorier.

Mulige bærekraft-effekter av innkjøp

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette ytterligere tiltak for å sikre bærekraft. Så langt er flere områder identifisert for gjennomgang, bl.a.: Hente ut mulige effekter på innkjøpsområdet.

Statsbygg-tiltak for å styrke tilliten

Statsbygg setter i gang fem umiddelbare tiltak for å sikre etterlevelse av regler for interesser, verv og habilitet. Blant disse: Habilitetsregister innføres, og det skal utredes om det skal settes formelle regler for medlemmer i ledergruppen for muligheten for å eie aksjer, ha eierandeler, eierinteresser eller verv hos leverandører i Statsbyggs verdikjede.

Innkjøpshjelp om naturstein

Natursteinbedrifter har gått sammen med SINTEF og NGU om et omfattende forskningsprosjekt som skal gi mer solid dokumentasjon av natursteinen. Veiledning og anbefalinger skal hjelpe innkjøperne med å lage bedre anbudsbeskrivelser, støtte arealplanlegging og fremme sirkulærøkonomien langs hele verdikjeden.

Ja til økt Agder-satsing på lokal mat

Agder fylkeskommune støtter i hovedsak et innspill fra Agder Bondelag om at satsingen på lokalprodusert mat økes og distribusjonsordningen forbedres. Det er bærekraftig, miljøvennlig og bidrar til økt selvforsyning, heter det, og offentlige innkjøpsavtaler skal bidra til økt lokalt innkjøp til kjøkken og kantiner.

Fergekontrakt glapp for Norge

– Det er klart at fire slike skip skulle vært bygget i Norge, sier Hugo Strand i Norske skipsverft til Kystens Næringsliv. Bakgrunnen er at fergeselskapet Fjord1 har signert byggekontrakt på verdens fire første helautonome bilferger med det tyrkiske verftskonsernet Tersan Shipyard. En betydelig prisdifferanse, heter det.

Anskaffet innovativ digital ombruksplattform

Etter en vellykket pilot for å få slutt på kasting av møbler, har Oslo kommune valgt å anskaffe en innovativ digital ombruksplattform. Startupen Loopfront leverer det tekniske, mens Sopra Steria skal gi ombruks-råd til. Kommunen forvente å spare flere titalls mill allerede første år, i tillegg CO₂-besparelser og redusert avfall.

Fair Play-varsler og utestengelse

Offentlige byggherrer bruker varsler fra Fair Play Bygg til å vurdere om bedrifter bør utestenges fra anbudskonkurranser eller offentlige oppdrag, fremgår det av årsrapporten til Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Startskudd for Stimulab-prosjekter

De fire offentlige virksomhetene som deltar i Stimulab-ordningen 2023 har nå valgt leverandører og samarbeidspartnere til sine innovasjonsprosjekter, og har startet på diagnosefasen. Prosjektene ble lyst ut i en åpen anbudskonkurranse høsten 2023 og har nå valgt sine leverandører som skal tilføre den relevante kompetansen.

Tanntekniker-anbud til Kina

– I anbudsprosessen til tannteknikerne stiller den offentlige tannhelsetjenesten krav om at arbeid skal utføres billig, og at teknikere skal være tilgjengelig fem dager i uka. Det er nesten umulig for en tanntekniker i Norge. Dermed går arbeidet til Kina, ifølge Terje Fredriksen, medlem av hovedstyret i Den norske tannlegeforening, melder pd.no.

Målrettet øko-satsing

I det innovative prosjektet «Kjøp bærekraftig» ses det til kjøkkentjenesten i Arendal kommune som har jobbet målrettet med dette i over 20 år. Den økologiske satsingen startet med innkjøp av egg, så fairtrade-kaffe, deretter basisvarer og volumprodukter på bestillingslisten. Arendal har en øko-andel mellom 18 til 36%, ifølge Kjøkkenskriveren.

38 trønder-ordførere: Utsette anbud!

Helse Midt-Norge har bestemt seg for å begynne å kutte ned på bruken av rehabiliteringssenter etter alvorlig sykdom og skader. Det har ført til at samtlige 38 ordførere i Trøndelag vil sende et brev til Helse Midt-Norge hvor de nå ber om at opsjonen blir forlenget til å gjelde ut 2025 og at de utsetter planlagt anbudsprosess.

Klare ombrukskrav i Bergen

Klare ombruks-krav i byggeprosjekter var blant innspillene fra byggebransjen på Bergen kommunes ombrukskonferanse. Det kom ønske om klare sirkularitetskrav i alle kommunens anbud. Kommunen har allerede krav til 30% sirkularitet, men om det blir ombrukskrav i alle prosjekter, kunne kommunen ikke love, men det vil komme i de fleste.

Satset bare på unge arkitekter

Trondheim kommune har lyst ut et parallelloppdrag for området Møllenberg, der bare ti såkalte Wildcard-kontorer (unge kontorer i etableringsfasen) ble invitert til å delta i en prekvalifisering. Nå er to team valgt ut: Etyde, Vollset Landmark Arkitekter og Studio Et al.

Tre prinsipper for grønnere brukeratferd

Mange gode intensjoner når man kjøper grønt inn i offentlig sektor. Men hvordan transformeres de gode intensjonene til ekte grønn brukeratferd? Det ga nestleder i det danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Andreas Maaløe Jespersen, innblikk i på en konferanse nylig. Blant annet er tre prinsipper for atferdsendringer sentrale.

Procura+-konferansens program

Programmet for den 11. Procura+-konferansen 2024 i Lisboa (Portugal) 13.-14 mars gir ulike perspektiver på hvordan grønne, sosiale, innovasjons- og sirkulære offentlige anskaffelser implementeres i hele Europa. Hvordan offentlige innkjøpere kan bruke sin kjøpekraft til å bidra til et mer bærekraftig, sirkulært og robust samfunn er tema.

Disse norske skal bidra på Procura+-konferansen

Norske blant bidragsyterne på årets utgave av Procura+-konferansen i Lisboa 13.-14. mars.: Trine Amundsen, Ingvild Skøien og Andrea Skjold Frøshaug, alle Oslo kommune, Christian Tangene, DFØ, Julie Skjold Lexau, Bergen, Ingebjørg Harto og Ida Laustsen, Leverandørutviklingsprogrammet.

Tøffere grep mot svindel og korrupsjon

13 000 personer jobber på tvers av offentlig sektor i Storbritannia med å bekjempe svindel. Deres nye anskaffelseslov innebærer tøffere grep mot svindel og korrupsjon. De som er dømt for visse svindelforbrytelser vil ikke kunne by på kontrakter med mindre de kan vise at de har iverksatt passende tiltak for å sikre at slikt ikke oppstår igjen.

Kjærkomment svensk tiltak

Upphandlingsmyndighetens nye bransjeråd er et svært kjærkomment tiltak, mener adm. dir., Ann Öberg i Almega, en forening i Svenskt Näringsliv.  Rådet tar sikte på en utdypende dialog om hvordan man kan skape et mer attraktivt offentlig marked hvor flere bedrifter ønsker å delta og bidra.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 1. mars"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.