Opprett ‘beste praksis’-register for anskaffelser

Anbud365: Opprett ‘beste praksis’-register for anskaffelserRegjeringen startet tidligere i år en prosess for å innføre klimapartnerskap for de første tre næringene: prosessindustrien, maritim næring, og bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. ZERO anbefaler at arbeidsgruppene som har startet innhenting av kunnskapsgrunnlag for disse tre klimapartnerskapene også adresserer mulig finansiering faglig vedlikehold ved pilotering av et ‘beste praksis’-register for anskaffelser, skriver artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Av Elin Hansen, fagansvarlig sirkulærøkonomi i Miljøstiftelsen ZERO

Fra nyttår skjerpes krav om miljø- og klimahensyn i regelverk for offentlige anskaffelser. Gjør jobben til både bestiller og leverandør mer forutsigbar: Innfør et register for både minstekrav og beste praksis som del av regelverket.

Å være innkjøper er en kompleks oppgave. Man skal utforme krav og velge hensiktsmessig kontraktsform for å dekke uhyre varierte behov. Verktøykassen er stor og krever god forståelse for både fag og prosess i anskaffelsesteamet. Undersøkelsesfasen om hva man kan stille krav om i markedet, er også gjerne tidkrevende. Riksrevisjonen dokumenterte i en undersøkelse i 2022 at denne innkjøpsmakten ikke brukes godt nok.

DFØ har det siste året oppgradert sine kriterieveivisere og veiledninger med et utvalg eksempler på ‘grunnleggende’ og ‘ambisiøse’ krav. Det som tidligere het ‘spydspiss’-nivå, ble tatt ut av veiledningsmateriellet. Nå som regelverket skjerpes, foreslår Grønn Byggallianse at det utvikles og innføres slike minstekrav som en del av selve anskaffelsesregelverket.

Miljøstiftelsen ZERO mener en kombinasjon av disse kan effektivisere og forbedre anskaffelser ytterligere. ZERO anbefaler at Finansdepartementet gir DFØ oppdrag og midler til å innføre og administrere et søkbart register som vedlikeholdes separat fra anskaffelsesforskriftens 7-9. Registeret kan utvikles til å inneholde konkrete formuleringer av både kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon, tildelingskriterium og kontraktsvilkår, på følgende nivåer:

  • Minimumsformuleringer for tildelingskriterier og/eller kravspesifikasjon
  • Anbefalte formuleringer på ‘ambisiøst nivå’
  • Beste anvendelige teknologi / beste praksis (erstatter tidligere ‘spydspiss’)
  • Liste over avklarte unntak (anskaffelser som er vurdert å ha et klimaavtrykk og 
    en miljøbelastning som er uvesentlig)

Registeret kan administreres og fungere sammen med regelverket på samme måte som forurensningsforskriftens kapittel 36, som peker til Industriutslippsdirektivet og EUs uavhengig vedlikeholdte konklusjoner om ‘beste anvendelige teknologi’ (BAT) for til enhver tid gjeldende dokumenterte løsninger.

Sektorspesifikke minimumskrav som i dag er vedtatt som individuell forskrift (f.eks. utslippskrav for offentlige kjøretøy til veitransport) kan plasseres i et slikt register. På sikt vil et slikt regelverk også kunne knyttes tettere opp mot nasjonal lovgivning og virkemidler for oppnåelse av klimamål.

Ved utforming av en anskaffelse kan innkjøpere raskt og effektivt ved hjelp av registeret finne forhåndsdefinerte formuleringer og raskere tilegne seg faglig innsikt til forklaring av valgt utforming.

Regjeringen startet tidligere i år en prosess for å innføre klimapartnerskap for de første tre næringene: prosessindustrien, maritim næring, og bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. ZERO anbefaler at arbeidsgruppene som har startet innhenting av kunnskapsgrunnlag for disse tre klimapartnerskapene også adresserer mulig finansiering faglig vedlikehold ved pilotering av et slikt register.

Bli den første til å kommentere på "Opprett ‘beste praksis’-register for anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.