Krav om minstekrav til miljøytelse i anskaffelser for å nå klima- og miljømål

Anbud365: Krav om minstekrav til miljøytelse i anskaffelser for å nå klima- og miljømålMiljøytelse som tildelingskriterium kan benyttes i en markedssituasjon som ikke er moden for å sikre innovasjon i markedet. Det passer best for kommuner som har kompetanse til å evaluere et slikt kriterium, skriver Grønn Byggallianse, her ved sin daglige leder, Katharina Bramslev (fot: Inge Trondsen/Studio Design).

Skriv ut artikkelen

Minstekrav til miljøytelse i offentlige anskaffelser er nødvendig for å oppnå Stortingets fastsatte klima- og miljømål og det offentlige må gå foran. Dette slår Grønn Byggallianse fast i et innspill til Anskaffelsesutvalget. De mener DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) bør utvikle forslag til slike minstekrav og administrere ordningen. Minstekrav kan settes gjennom å kreve en miljøsertifisering, heter det, eller ved å bruke delkrav anbefalt av DFØ deres kriterieveiviser.

Grønn Byggallianse representerer både offentlige og private byggeiere og bestillere, i tillegg resten av verdikjeden – inkludert rådgivere, arkitekter, entreprenører og byggevareprodusenter. Til sammen er det om lag 400 medlemmer i Grønn Byggallianse, som for øvrig er med i referansegruppen til Anskaffelsesutvalget.

Minstekrav til miljøytelse

Bygg- anlegg- og eiendomssektoren har et stort potensial for utslippskutt og 40% av

innkjøpene i denne sektoren gjøres av det offentlige, konstaterer Grønn Byggallianse i sitt innspill til utvalget. Det slås fast at minstekrav til miljøytelse i offentlige anskaffelser er nødvendig for å oppnå Stortingets fastsatte klima- og miljømål og det offentlige må gå foran. Det må stilles minstekrav til miljøytelse der leverandørmarkedet er modent, men utviklingen går raskt og kravene må stadig oppdateres heter det.

– Vi har nødvendig kunnskap og verktøy til å stille en rekke minstekrav til miljøytelse, skriver Grønn Byggallianse i sitt innspill. DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) bør ha et ansvar for å utvikle forslag til minstekrav til miljøytelse og administrere en ordning med minstekrav. Dessuten bør miljøytelse som tildelingskriterium i tillegg kunne benyttes i en markedssituasjon som ikke er moden for å sikre innovasjon i markedet. Miljøytelse som tildelingskriterium passer best for kommuner som har kompetanse til å evaluere et slikt kriterium.

Klimakur

Grønn Byggallianse mener at minstekrav til markedsmodne klimatiltak ved bygging, rehabilitering, rivning og drift av alle offentlige bygg og anlegg vil gi markante utslippsreduksjoner – hvis alle offentlige bygg- og anleggsanskaffelser f.eks. følger deres klimakur gjennom å stille minstekrav til å:

• Redusere klimagassutslipp fra materialer med 20%
• Kreve fossilfrie og etterspørre utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
• Gjennomføre en miljøkonkvensvurdering av alternativene vedlikehold og reparasjon/rehabilitering før eventuell rivning
• Kreve at i alle nybygg skal minst 20 % av komponentene være ombrukbare, regnet etter vekt ville det gitt et betydelig bidrag til norske klimakutt.

Dette er eksempler på markedsmodne tiltak som har stor klimaeffekt, slås det fast og som Grønn Byggallianse mener offentlige innkjøpere bør kreve allerede nå. Minstekrav kan settes gjennom å kreve en miljøsertifisering som for eksempel BREEAM-NOR Very Good eller bedre, eller ved å bruke delkrav anbefalt av DFØ deres kriterieveiviser.

En viss grad av fleksibilitet

For å sikre at alle kommuner stiller klima- og miljøkrav til bygg- og anleggsprosjekter, at kravene er harmoniserte og på riktig ambisjonsnivå og for å hjelpe kommuner som ikke har kompetanse på dette området, mener de det er nødvendig at regelverket for offentlige anskaffelser utvikles med innføring av standard minimumskrav. Det er nødvendig å bygge inn en viss grad av fleksibilitet i form av unntaksmulighet fra standardkrav, men da må det være et krav om rapportering, samt en begrunnelse for avviket. Det må også være et krav om at fravik offentliggjøres, poengterer Grønn Byggallianse.

Bli den første til å kommentere på "Krav om minstekrav til miljøytelse i anskaffelser for å nå klima- og miljømål"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.