Revisjons-anbefaling: Ansattes sug etter kompetanse er forbedringspunkt nr. 1

Anbud365: Revisjons-anbefaling Ansattes sug etter kompetanse er forbedringspunkt nr. 1Resultatene av en undersøkelse i Sula kommune viser at fire av fem med bestiller-/innkjøpsansvar svarer ja på spørsmål om innkjøpene de gjør, kontrolleres av en annen ansatt i kommunen. 14% svarer noen ganger, 2% aldri og 5% vet ikke. På bildet kommunedirektør Leon Aurdal i Sula (foto: skjermdump).

Skriv ut artikkelen

Nær to av tre med bestiller- og innkjøpsansvar i Sula kommune mener de i noen grad har kunnskap om anskaffelser i det offentlige, nær hver fjerde i liten grad. Sju av ti mener at de er litt kjent med regelverket, mens nesten 90% er kjent med kommunens eget innkjøpsreglement. Samtidig gir nær åtte av ti uttrykk for at de ikke har fått tilbud om opplæring. Dette fremgår av en revisjonsrapport, der forbedringspunkt nr. 1, slik revisjonen ser det, ligger i de ansattes ønsker om mer opplæring og informasjon.

Møre og Romsdal Revisjon gjorde i fjor en forvaltningsrevisjon i Sunnmøre-kommunen med sine om lag 9500 innbyggere. Den gjaldt offentlige anskaffelser, og munnet ut i flere anbefalinger.

For de første slo revisjonen fast at kommunen må sikre nødvendig opplæring av alle som gjør offentlige anskaffelser. I innkjøpsstrategien må det finnes en tydelig oppgave- og ansvarsfordeling, og revisjonen anbefaler i tillegg å kartlegge hva som ligger i fullmakten til innkjøper – og gjøre eventuelle avgrensinger synlige. Det må, heter det, sikres at alle som skal benytte e-handel får opplæring i dette, og at det innhentes skatteattest for norske leverandører på over 500 000 ekskl. mva. Dessuten må plikten til å utarbeide protokoll følges, slår revisjonen fast i sin rapport.

90% kjenner kommunens reglement

I spørreundersøkelsen som revisjonen gjennomførte, svarer nesten 90% at de kjenner til kommunens innkjøpsreglement. 73% vet også hvor de finner det. De fleste (75%) svarer nei eller vet ikke på spørsmål om fullmakten til å gjøre innkjøp er delegert skriftlig. Halvparten vet ikke om det følger med en beløpsgrense til fullmakten. 27% svarer at det ikke gjør det, mens 20% sier at det følger med en beløpsgrense.

De fleste ansatte med innkjøp- og bestilleransvar (70%) gir uttrykk for at de er litt kjent med regelverket for offentlige anskaffelser. 24% sier de ikke er godt kjent med regelverket, mens resten sier at de er godt kjent med det.

Tilstrekkelig kunnskap?

I undersøkelsen ble de også spurt om i hvilken grad de syntes deres kunnskap på området var tilstrekkelig. De fleste, 65%, mener de i noen grad har tilstrekkelig kunnskap om temaet. 24% sier de i liten grad har nok kunnskap, mens 12% sier de har i stor grad har tilstrekkelig kunnskap.

På spørsmål om de har tilgang til nødvendig støtte fra innkjøpssjef eller andre ressurser når de har spørsmål om rutiner og regelverk for innkjøp og offentlige anskaffelser, svarer 66% at de alltid har det, 25% noen ganger.

Opplæring og kontroll

De fleste ansatte med innkjøper-/bestilleransvar (78%) sier i spørreundersøkelsen at de ikke har fått tilbud om kurs eller annen opplæring innenfor innkjøp/offentlige anskaffelser.

De ansatte med innkjøper-/bestilleransvar ble også spurt om innkjøpene de gjør kontrolleres av en annen ansatt i kommunen. Her viser resultatene at 80% svarer ja, 14% noen ganger. En person (noe som utgjør 2%) svarer at dette aldri blir kontrollert, og 5% (3 personer) vet ikke.

MERK: Rapporten fra Sula kommune finner du i forvaltningsrevisjonsregisteret til Norges Kommunerevisorforbund.

Bli den første til å kommentere på "Revisjons-anbefaling: Ansattes sug etter kompetanse er forbedringspunkt nr. 1"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.