Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. april

Anbud365: Offentlige anskafelser Stort og smått 9. aprilTok kampen: Etter om lag syv år som innkjøpssjef takker Jonas Leyre Amstrup for seg. Han har vært i den nye, sammenslåtte Lindesnes kommune siden nyttår. Amstrup mener det trengs flere personer og mer kompetanse på innkjøp, men ha rikke fått gjennomslag for det, skriver bladet Lindesnes.

Skriv ut artikkelen

Ny standardavtale for skytjenester er lansert, likeledes en veiledning om salg av brukte møbler og det er varslet en videreutvikling av lærling-klausulen. Norges Bondelag vil ha økt norskandel av grønt i offentlige innkjøp, Tromsø gransker IT-innkjøp verd 100 mill og i Danmark oppfordres offentlige innkjøpere til å ta hensyn til coronasituasjonen hos sine leverandører. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor, og: Nå lønner det seg å melde seg å til årets utgave av Anbud365-dagen 3. juni!

Anbud365-dagen 3. juni – velkommen!

Har du husket å melde deg på Anbud365-dagen 3. juni? Nå er det early bird-tid med 50% avslag på ordinær påmeldingspris. Sjekk program og meld deg på her.

Ny standardavtale for skytjenester

Ny Statens standardavtale SSA-Sky er publisert. Den omfatter tjenester knyttet til etablering og forvaltning av komplekse skytjenester. Skytjenestene kan inngå i avtalen, eller være anskaffet separat.

Veiledning: Selg, ikke kast brukte møbler

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har publisert en ny veiledning som beskriver hvordan man kan gå frem for å selge brukte møbler som virksomheten ikke lenger har behov for. Veiledningen handler om salg av brukte møbler, men kan også være nyttig ved salg av andre, mindre eiendeler (løsøre).

Lærling-klausulen skal videreutvikles

– Vi ønsker å videreutvikle dagens lærlingklausul, som stiller krav til bruk av lærlinger i offentlige anbud. Klausulen har bidratt til 640 flere læreplasser siden den ble innført i 2017. Det sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melbys på en pressekonferanse ved lanseringen av den såkalte fullføringsreformen på utdannelsesområdet.

Alt fra KSIs årsmøte 2021

Årets årsmøte i KS Innkjøpsforum (KSI) ble avholdt digitalt på grunn av koronasituasjonen. Her finner du dokumenter og opptak fra møtet.

Innovativ anskaffelse blir virkelighet

Et av de første innovative anskaffelses-prosjektene i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling blir nå virkelighet: Avinor har nå tegnet en rammekontrakt verd 400 mill med en varighet på åtte år med det norske selskapet Øveraasen AS om selvkjørende brøytebiler på flyplassene.

Økt norsk grøntandel i offentlige innkjøp

Styret i Norges Bondelag har vedtatt en strategi for en mer bærekraftig norsk matproduksjon. Hovedmålsettingen er å øke selvforsyningsgraden til minst 50% på energibasis produsert i norsk jordbruk på norsk fôr. Et av punktene i strategien er å øke norskandelen av grønnsaker, frukt, bær og poteter i offentlige innkjøp

Tydelig oppgang innkjøpssjefindeks

DNB PMI (innkjøpssjefindeks) for mars i år, justert for normale sesongsvingninger, steg med 3,0 poeng til 60,4. I tillegg ble februarindeksen revidert opp med 1,4 poeng. Hovedindeksen steg til sitt høyeste nivå siden våren 2007 (unntatt juli 2017) og tyder på en bred økning i industriaktiviteten i mars.

Advarer mot Nav-tiltak ut på anbud

Regjeringen vurderer å sette Nav-tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) ut på anbud. Det vil gi et dårligere tilbud til dem som står langt fra arbeidslivet, frykter tiltaksbedrifter. Anbudsutsetting vil svekke mulighetene for skreddersøm og lokalt tilpasset tilbud, heter det i velferd.no.

Gransker IT-kjøp verd 100 mill

Tromsø kommune har satt i gang egen gransking av IT-innkjøp for om lag 100 millioner kroner som kan ha skjedd i strid med regelverket. Det ble formannskapet nylig informert om, ifølge nrk.no.

Norsk eller utenlandsk totalentreprenør?

Det spiller fint liten rolle om totalentreprenøren er norsk eller utenlandsk. Nye Veiers infrastrukturbygging tyder på at verdiskaping lokalt og nasjonalt påvirkes lite av om det er norsk eller utenlandsk totalentreprenør. Det er konklusjonen i en analyse Oslo Economics har gjort.

Anbud i fredet og verdensberømt miljø

Det inviteres til en åpen arkitektkonkurranse for et moderne museumsbygg på Domkirkeodden på Hamar. Museumsbygget skal stå sammen med to verdensberømte og fredede bygningsikoner, arkitekt Sverre Fehns «Storhamarlåven» fra 1973 og Lund+Slaatto Arkitekter (ved Kjell Lund) «Hamardomen» fra 1998.

Innkjøpssjef slutter – ressurs- og kompetanseuenighet

Etter om lag syv år som innkjøpssjef takker Jonas Leyre Amstrup for seg. Han er uenig med kommunen om veien videre for rollen han har hatt, men takker for en fin tid. Noe av uenigheten med kommunen bunner i at Amstrup mener det trengs flere personer og mer kompetanse på innkjøp, noe han ikke har fått gjennomslag for, skriver Lindesnes.

Krevende når bare pris teller

Anbudssystemene er kompliserte, og det er krevende å utføre en god og profesjonell jobb i et marked der kunden er ensidig opptatt av pris og som oftest går for det billigste anbudet. Det skriver Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

Alta-innkjøp skal bli mer miljørettet

Alta kommune vil stille større krav til bedrifter om miljøsertifisering i fremtidige anbudskonkurranser. Målet er at ansvarlige for anbudsprosesser i kommunen skal fokusere på mer miljørettede innkjøp, og kommunen har fått midler til skolering av ansatte til formålet, ifølge ordføreren i kommunen til Altaposten.

Nye moderne tankvogner til Luftforsvaret

Forsvarsmateriell har signert kontrakt med Norsk Scania A/S om levering av nye flyplasstankvogner. Etter ca. 30-40 års tjeneste skal de gamle flyplasstankvognene på Luftforsvarets flystasjoner erstattes i de kommende årene. Allerede i 2022 vil de første nye flyplasstankvogner være i drift på Luftforsvarets flystasjoner.

Grønne kjøp: Mål for ombruk av tekstiler

For å stimulere EUs marked for bærekraftige og sirkulære tekstiler, skal det vurderes å sette mål for økt ombruk og materialgjenvinning samt for grønne offentlige anskaffelser.  Det skriver regjeringen om EUs tekstilstrategi og strategi for bærekraftige tekstiler i et faktanotat.

Vil ha seks ganger høyere grense

Den svenske regjeringen foreslår at anskaffelser over 100 000 kroner skal etterannonseres. Upphandlingsmyndigheten vi i stedet sette grensen til drøyt 600 000 kroner og etterlyser samtidig sanksjonsmuligheter for de som ikke etterannonserer.

Coronahjelp til private leverandører

Økonomistyrelsen i Danmark oppfordrer til at de offentlige innkjøperne tar særlig høyde for coronasituasjonen i kontrakter med private leverandører. Det betyr bl.a. at det offentlige skal forsøke å unngå å pålegge leverandørene hele risikoen, og i stedet avtale i kontraktene hvordan man vil håndtere de utfordringer som kan oppstå.

Arkitekt-kritikk – for komplisert regelverk

Tidskrevende formalia, irrelevante kravspesifikasjoner og en stadig jakt på laveste timepris – det er tilbakevendende kritikk mot det offentliges anskaffelser, heter det på almega.se. Regelverket er blitt for komplekst, sier Gunilla Persson, adm.dir. i AIX Arkitekter. Mer dialog etterlyses.

Bedre innsyn i pris og kvalitet

En danske erfaringsgruppe med 20 kommuner skal skape større gjennomsiktighet i sosiale tilbuds pris og kvalitet. Innkjøpsprosedyren skal forbedres, slik at man sikrer best mulige kvalitet til borgerne. I dag er det «store sorte huller» i balansen mellom pris og kvalitet. Arbeidet skjer i regi av Københavns Kommunes Socialforvaltning.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.