Revisjonssmekk for ikke tilstrekkelig bruk av leverandøroppfølgingssystem

Anbud365: Revisjonssmekk for ikke tilstrekkelig bruk av leverandøroppfølgingssystemKultur- og idrettsbygg, her ved sin adm.dir., Eli Grimsby, hadde i liten grad tatt i bruk HMSREG, ifølge Kommunerevisjonen i Oslo, som påpeker at dette ikke var i samsvar med forutsetninger i den såkalte Oslomodellen mot arbeidslivskriminalitet.

Skriv ut artikkelen

Oslo har et eget system for leverandøroppfølging. Det er sentralt i kommunens kamp mot arbeidslivskriminalitet. En stikkprøve som Kommunerevisjonen i Oslo har gjort, viser at systemet ikke er i bruk i den grad som forutsatt. To undersøkte foretak får beskjed om å ta systemet i bruk i alle kontrakter systemet gjelder for. Ett av foretakene hadde i liten grad tatt i bruk systemet, ifølge revisjonen. Tilhørende avvikshåndtering i foretakene får også revisjonskritikk.

Resultatet av revisjonen foreligger i rapporten «Kommunens bruk av Leverandøroppfølgingssystemet HMSREG». Dette er et system for leverandøroppfølging innen bygg, anlegg og renhold. Innføring av systemet er et av Oslo kommunes tiltak for å redusere arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. I tillegg er det et av kommunens viktigste verktøy i arbeidet med å følge opp Oslomodellen, som er kommunens samlede kontraktskrav (standard kontraktsvilkår) for å fremme seriøsitet i risikoutsatte bransjer.

Kommunerevisjonen har undersøkt om Utviklings- og kompetanseetaten, Kultur- og idrettsbygg og Undervisningsbygg sikrer at leverandøroppfølgingssystemet HMSREG benyttes som forutsatt på byggeplasser der kommunen er byggherre.

Risikabel praksis

Undersøkelsen, skriver revisjonen, viser at Utviklings- og kompetanseetaten syntes å ha fulgt opp feil og svakheter den meldte inn selv, men den fulgte ikke systematisk opp feil og svakheter som ble meldt inn av kommunens øvrige brukere. – En slik praksis, heter det, kan gi risiko for at etaten ikke fanger opp vesentlige svakheter ved systemet. Undersøkelsen tyder imidlertid på at Utviklings- og kompetanseetaten benyttet informasjon fra HMSREG i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Kultur- og idrettsbygg hadde i liten grad tatt i bruk HMSREG. Dette var ikke i samsvar med forutsetninger i Oslomodellen, fremgår det av rapporten. Kommunerevisjonen merker seg at foretaket varslet at det ville ta i bruk systemet for fire nye rammeavtaler med stort volum.

Manglende og mangelfull oppfølging

Prosjektavdelingen i Undervisningsbygg benyttet HMSREG i de aller fleste prosjektene, mens foretakets eiendomsavdeling i mindre grad hadde tatt systemet i bruk. De to foretakene hadde ikke i tilstrekkelig grad sørget for å følge opp registrerte avvik i HMSREG. – Manglende eller mangelfull oppfølging av avvik i HMSREG reduserer kommunens muligheter til å forhindre eller avdekke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, påpeker Kommunerevisjonen.

I Undervisningsbygg tyder undersøkelsen på at prosjektavdelingen benyttet informasjonen i HMSREG som grunnlag for risikovurderinger og prioriteringer av kontroller. Det samme var ikke tilfellet for eiendomsavdelingen.

Revisjonens anbefalinger

På bakgrunn av vurderinger og konklusjoner har Kommunerevisjonen følgende anbefalinger:

  • Utviklings- og kompetanseetaten bør vurdere tiltak for å sikre at den fanger opp de viktigste svakhetene i systemet.
  • Begge foretakene bør sørge for at HMSREG tas i bruk i alle kontraktene som er omfattet av Oslomodellen, og herunder sørge for at avvik blir tilfredsstillende behandlet.
  • Begge foretakene bør benytte informasjonen om avvik i HMSREG som grunnlag for risikovurderinger og prioriteringer av kontroller.Utviklings- og kompetanseetaten og
  • begge foretakene bør foreta jevnlige gjennomganger av at tilganger til HMSREG er basert på tjenstlig behov.

Bli den første til å kommentere på "Revisjonssmekk for ikke tilstrekkelig bruk av leverandøroppfølgingssystem"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.