Skal skaffe hjelp til fylkeskommune-prosjekt via førkommersiell anskaffelse

Anbud365: Skal skaffe hjelp til fylkeskommune-prosjekt via førkommersiell anskaffelseGrethe Salvesvold prosjektleder for FoU-prosjektet «Regional arealpolitikk» i regi av KS.

Skriv ut artikkelen

I juni 2021 lyser KS ut en konkurranse for anskaffelse av faglig bistand til sitt FoU-prosjekt «Regional arealpolitikk». Denne FoU-støtten skal rekrutteres via en innovativ anskaffelsesprosess – en førkommersiell anskaffelse i regi av KS selv. Prosjektet der seks av landets fylkeskommuner skal samarbeide, har varighet fra 2021 til 2023.

Den økonomiske rammen for anskaffelsen er inntil 2 mill. kroner samlet for hele prosjektperioden, fordelt på 2-4 deloppdrag. Tilbudsfrist er ventelig i slutten av august 2021. Oppdragene skal til sammen dekke fagområder knyttet til både samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, styringssystemer og -prosesser i offentlig forvaltning og tilleggsutfordringer knyttet til implementering av FNs bærekraftmål.

Dialogkonferanse er gjennomført med potensielle tilbydere om hvordan anskaffelsen kan utformes på en måte som svarer godt på prosjektets kompleksitet, flerfaglighet og behov for nyskaping. Aktører som ønsker det, kan gi tilbud selv om de ikke deltok på dialogkonferansen, opplyser KS på sine nettsider.

Utvikle samfunnsutviklerrolle

Prosjektet skal bidra til å videreutvikle fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. I prosjektet skal de seks fylkeskommunene Agder, Innlandet, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark og Viken utforske mulighetsrommet for regional arealpolitikk nærmere gjennom å samarbeide om problemstillinger som:

• Hvordan kan regional arealpolitikk og regionale planer for arealbruk være et redskap for realisering av bærekraftmålene?

• Hvordan styrke slike planers legitimitet og virkning? Eksempler på temaer som kan være aktuelle:

Foreløpige resultatmål

Det er definert foreløpige resultatmål for prosjektet:

A. Tydeliggjøring av regional arealpolitikks rolle i å nå FNs bærekraftmål

B. Virksomme regionale arealplaner med høy relevans og legitimitet

C. Arealutvikling som regionalt politikkområde: styrket eierskap, styring og samspill

Regional arealpolitikk er viktig i føre-var-tankegangen og endringene som må til for å nå bærekraftmålene og ivareta generasjonsperspektivet er noe av bakgrunnen for prosjektet. Det er dessuten et krevende tema i spenningsfeltet mellom

fylkeskommunen og hhv. kommune og stat, og man er således avhengig av tillit mellom forvaltningsnivåene og vilje og evne til samstyring. Fylkeskommunene selv uttrykker behov for utviklingsarbeid på området.

Bli den første til å kommentere på "Skal skaffe hjelp til fylkeskommune-prosjekt via førkommersiell anskaffelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.