Slår til lyd for anskaffelser av innovative sirkulær-løsninger

Anbud365: Slår til lyd for anskaffelser av innovative sirkulær-løsningerMed klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la regjeringen i formiddag fram «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi» (foto: Bjørn H. Stuedal).

Skriv ut artikkelen

Regjeringen skal støtte opp om offentlig-privat samarbeid om anskaffelser av innovative løsninger som er tilpasset sirkulær økonomi. Dette er ett av åtte punkter som gjelder offentlige anskaffelser i regjeringens strategi for grønn, sirkulær økonomi. Fem av de øvrige punktene dreier seg om nullutslipp, ett om en handlingsplan og ett om klimakrav i sjøfart. Med sin strategi vil regjeringen legge grunnlag for å fremme bærekraftig offentlig forbruk og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

Ni statsråder står bak «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi», med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i spissen. Det slås fast i strategidokumentet at det er ambisjonen til regjeringen at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

Offentlig etterspørsel etter sirkulære løsninger kan styrke markedet for sirkulære produkter og tjenester, heter det. Likeledes kan en slik etterspørsel være en driver for innovative løsninger og nye forretningsmodeller. Den kan også fremme økt avsetning for sekundære råvarer. Regjeringen varsler økt bruk av innkjøpsmakt som virkemiddel i grønn omstilling av skipsfarten.

De åtte punktene

I strategidokumentet presenteres en liste over hva regjeringen vil med hensyn til bruk av innkjøpsmakten:

  • utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon
  • støtte opp om offentlig-privat samarbeid om anskaffelser av innovative løsninger som er tilpasset sirkulær økonomi
  • Utrede klimakrav i offentlige anskaffelser av sjøtransporttjenester med sikte på innføring i 2023
  • innføre lav- og nullutslippskriterium i nye anbud for ferjesamband der det ligger til rette for det, i løpet av 2023
  • innføre lav- og nullutslippskriterium i nye anbud for hurtigbåter der det ligger til rette for det, i løpet av 2025
  • fortsette med å bruke offentlige anskaffelser for å bidra til at nullutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk. Dette virkemidlet er særlig relevant for målene for bybusser og varetransport i byene.
  • ta sikte på å innføre krav som sikrer nullutslipp i nye bybussinnkjøp fra 2025. Hvorledes kravet også kan gjelde biogass, skal utredes.
  • ta sikte på å innføre krav som sikrer nullutslipp i offentlige kjøp av personbiler og mindre varebiler fra 2022

Ny lov om offentlige anskaffelser som trådte i kraft i 2017, pålegger statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organ å «innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant». Dette forplikter på virksomhetsnivå og når det gjelder den samla anskaffelsesporteføljen til den offentlige enheten. Det gir fleksibilitet i gjennomføringen, konstaterer regjeringen.

Veiledning og forutsigbare vilkår

Lovbestemmelsen er overordet og forutsetter at den blir utfylt med konkrete tiltak i anskaffelsespraksisen i det offentlige. Både offentlige oppdragsgivere og private leverandører trenger veiledning og forutsigbare vilkår, slik at man kan innrette seg på sikt. Tydeligere prioriteringer av hvor det er viktigst å sette inn innsats, og hva det offentlige etterspør, vil gi bedre resultat i sum.

Bli den første til å kommentere på "Slår til lyd for anskaffelser av innovative sirkulær-løsninger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.