Statsbudsjettet 2022: Mer målrettede veiledninger, skjerpet fokus på innovasjons-spredning

Anbud365: Statsbudsjettet 2022 Mer målrettede veiledninger, skjerpet fokus på innovasjons-spredningFinansminister Jan Tore Sanner har lagt frem Regjeringens Solbergs siste forslag til statsbudsjett – med en rekke meldinger knyttet til arbeidet med offentlige anskaffelser (foto: Marte Garmann).

Skriv ut artikkelen

Veiledninger innenfor offentlige anskaffelser skal bli mer målrettet, for eksempel mot kommuner og fylkeskommuner. Det fremgår av forslaget til statsbudsjett for 2022 når det gjelder Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ). Finansdepartementet har for øvrig blant sine hovedmål for DFØ for 2022 med at offentlig sektor skal gjøre effektive og bærekraftige anskaffelser. Til Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) er statsbudsjett-signalene klare: Det er fortsatt usikkerhet knyttet til om det foreligger spredningseffekt til de virksomhetene som ikke har fått bistand fra programmet, heter det.

Forslaget til statsbudsjett for 2022 fra Regjeringen Solberg, som takker for seg i disse dager, blir senere i høst endret på flere punkter. Det er vanlig ved alle regjeringsskifter. Men det som skrives i budsjettdokumentene om offentlige anskaffelser, er trolig ikke det første den nye regjeringen vil endre på.

Det heter i budsjettforslaget bl.a. at Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) og DFØs arbeid med å utarbeide veiledninger er et kontinuerlig arbeid som regjeringen ønsker å utvikle i en mer helhetlig og brukartilpasset retning. I arbeidet skal DFØ vurdere behov for at veiledningene blir tilpasset særskilte brukergrupper, bl.a. kommuner og fylkeskommuner.

Utvikling i riktig retning

DFØ melder om gode tall innen bruk av elektroniske løsninger i offentlige innkjøpsprosesser: Tall for gjennomførte konkurranser, bruk av eBevis, bestillinger, EHF-faktura og betalingstransaksjoner peker i riktig retning. Med unntak av innkjøpsavtaler for reisebyrå som på grunn av koronapandemien ble mindre brukte enn tidligere, ble de statlige fellesavtalene for innkjøp brukte i økende grad i 2020. Det er DFØs erfaring at flere virksomheter stiller krav til miljø i offentlige innkjøp. DFØ erfarer også stor økning i bruken av veiledningstjenestene innen innkjøp av skytjenester.

Det at fagområdene ledelse, organisering, arbeidsgiverstøtte og offentlige innkjøp er samlet i DFØ, legger til rette for mer samordnet utvikling av disse fagområde fremover heter det. Det er viktig at DFØ også i 2022 har en helhetlig tilnærming og ser i hvilken grad samordningen av fagområdene kan gi brukerne bedre tjenester. Arbeidet med å tilpasse virksomhetene til endringene og hente ut synergieffekter på tvers av fagområdene skal prioriteres også i 2022.

Kofa skal kutte saksbehandlingstid

Om Kofa heter det bl.a. at det er et mål om tre måneders gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle nemnder ved slutten av 2021. For gebyrklagesaker i Klagenemnda for offentlige anskaffelser er det satt et eget mål om ca. seks måneder. I 2022 vil organet fortsatt prioritere å holde lav saksbehandlingstid og sikre god kvalitet på de tjenestene organet leverer til de ulike klagenemndene. Administrativt vil organet effektivisere arbeidsprosesser bl.a. gjennom et nytt sak- og arkivsystem. Å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å demme opp for økningen i nye klagesaker de siste to årene vil være viktig slik at restansene holdes på et stabilt lavt nivå over tid.

Alle skal finne gjenkjennelseseffekt

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) er et privat program underlagt NHO og foreslått et tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet neste år på 9,4 mill. I tillegg kommer det penger fra Helse- og omsorgsdepartementet – og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til NHO for å støtte opp om LUP og arbeidet med regjeringens program for innovasjonskjøp fra oppstartsselskaper, StartOff.

LUP skal, skriver NFD, innenfor rammen av tilskuddet bistå et utvalg offentlige virksomheter som velger å gjennomføre innovative anskaffelser. Alle virksomheter og kommuner skal kunne finne en anskaffelse som gir gjenkjennelseseffekt både med hensyn til størrelse på virksomheten og nivå på anskaffelsen (spredningseffekt).

Usikkerhet om spredningseffekt

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til om det foreligger spredningseffekt til de virksomhetene som ikke har fått bistand fra programmet, heter det. Tilskuddet for 2022 skal bidra til at flere små og mellomstore offentlige virksomheter og kommuner får bistand til å gjennomføre innovative anskaffelser og dermed bidrar til flere arbeidsplasser i næringslivet.

Helse- og omsorgsdepartementet informerer om at det gjennom initiativ fra LUP hittil er initiert eller gjennomført 15 fellesanskaffelser, blant annet innen velferdsteknologi, heldøgns omsorg, pasientforløp og oppfølging etter hjerneslag.

Bli den første til å kommentere på "Statsbudsjettet 2022: Mer målrettede veiledninger, skjerpet fokus på innovasjons-spredning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.