Tingrett på upløyd mark – kan et IKS stille teknisk/faglig forpliktelseserklæring?

Anbud365: Tingrett på upløyd mark – kan IKS stille tekniskfaglig forpliktelseserklæringDet er sparsomt med tilleggsinformasjon om forståelsen av forbudet mot garantistillelse for andres økonomiske forpliktelser i forarbeidene til bestemmelsen, ifølge Sør-Rogaland tingrett. Retten er ikke kjent med at bestemmelsen er tolket i rettspraksis. Den omtvistede delen av bestemmelsen er heller ikke behandlet i juridisk teori.

Skriv ut artikkelen

Sør-Rogaland tingrett var nylig ute på upløyd juridisk mark i en sak der spørsmålet var om en forpliktelseserklæring for tekniske og faglige kvalifikasjoner fra et IKS kan leses som garanti for andres økonomiske forpliktelser. Nei, svarte retten, interkommunale selskaper står i utgangspunktet fritt til å stille garantier for annet enn andres økonomiske forpliktelser. IKS-loven har forbud mot å stille garantier for andres økonomiske forpliktelser. Forpliktelseserklæringen i saken var dermed ikke i strid med loven.

Saken for Sør-Rogaland tingrett (23-101127TVI-TSRO/TSDN) gjaldt midlertidig forføyning med krav om at kommunene Hå, Time, Klepp og Sola ikke skal inngå kontrakt om innsamling av husholdningsavfall med Renovasjonen Næring AS. I konkurransen kom det inn to tilbud – fra Nordren i tillegg. Først ble Renovasjonen Næring AS tildelt kontrakt, så avvist. Etter en runde i KOFA tilfalt kontrakten igjen Renovasjonen Næring AS, Nordren klaget, men denne ble ikke tatt til følge. Da gikk Nordren rettens vei, men tapte riktignok – det ble ingen midlertid forføyning.

To forpliktelseserklæringer

Kjernen i striden var at Renovasjonen Næring AS som ledd i kvalifikasjonskravene bygget på forpliktelseserklæringer fra morselskapet, Renovasjonen IKS, – hvorav den ene var for teknisk og faglige kvalifikasjoner. Klageren, Nordren, gjorde gjeldende at Renovasjonen IKS, som et interkommunalt selskap, ikke lovlig kunne forplikte seg til å stille nødvendige ressursers til disposisjon for Renovasjonen Næring AS for at sistnevnte kunne oppfylle kontraktsforpliktelsen.

Spørsmålet var, ifølge tingretten, om forpliktelseserklæringen fra Renovasjonen IKS lovlig kan gis, eller om den er i strid med forbudet mot garantistillelse i lov om interkommunale selskaper, IKS-loven, og derfor ugyldig. IKS-loven § 22 sjette ledd har slik ordlyd: «Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.»

Ikke økonomiske garantier

En naturlig forståelse av ordlyden, fremholder domstolen, indikerer klart at det er garantier for andres forpliktelser av økonomisk karakter som et interkommunalt selskap ikke lovlig kan stille. Dette innebærer at interkommunale selskaper i utgangspunktet står fritt til å stille garantier for annet enn andres økonomiske forpliktelser.

Det er sparsomt med tilleggsinformasjon om forståelsen av forbudet mot garantistillelse for andres økonomiske forpliktelser i forarbeidene til bestemmelsen, ifølge Sør-Rogaland tingrett. Retten er ikke kjent med at bestemmelsen er tolket i rettspraksis. Den omtvistede delen av bestemmelsen er heller ikke behandlet i juridisk teori.

Ubegrenset ansvar

Hensynet bak forbudet mot at et interkommunalt selskap kan stille garanti for andres økonomiske forpliktelser, henger nøye sammen med måten kommuner og fylkeskommuner er organisert på. Når kommuner og fylkeskommuner deltar i et interkommunalt selskap, har kommunen og fylkeskommunen ubegrenset ansvar for det interkommunale selskapets forpliktelser.

Etter rettens syn er ikke forpliktelseserklæringen for tekniske og faglige kvalifikasjoner, en garanti for andres økonomiske forpliktelser. Erklæringen er begrenset til at Renovasjonen IKS skal stille nødvendige lastebiler samt mannskap med nødvendig kompetanse og erfaring til å operere lastebilene m.m., til rådighet for Renovasjonen Næring AS. Renovasjonen IKS har etter en naturlig språklig forståelse av forpliktelseserklæringen, ikke tatt på seg ansvar for at Renovasjonen Næring AS er i stand til å oppfylle kontrakten om innsamling av husholdningsavfall for de fire kommunene.

Bli den første til å kommentere på "Tingrett på upløyd mark – kan et IKS stille teknisk/faglig forpliktelseserklæring?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.