Tre råd til oppdragsgivere for å demme opp økt bruk av advokater i klageprosesser

Anbud365: Tre råd til oppdragsgivere for å demme opp økt bruk av advokater i klageprosesserVirke har forståelse for at oppdragsgivere kan synes det er utfordrende, og kostnadsdrivende, når tilbydere bruker advokater i klagesaker. Etter Virkes oppfatning bidrar imidlertid oppdragsgiver i stor grad selv til dette, konstaterer advokat Anders Kittelsen i Virke til Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Dersom oppdragsgivere nå opplever økende bruk av advokater i klageprosesser, gir Hovedorganisasjonen Virke tre råd til oppdragsgivere for å stanse denne utviklingen. Det er advokat Anders Kittelsen i Virke som her legger frem rådene overfor Anbud365s lesere. – Vår oppfatning er at oppdragsgiver sjelden tar hensyn til tilbydere som påpeker mulige feil eller forbedringsmuligheter før tilbudsfristen, forteller han. Oppdragsgiver legger da opp til at tilbyderne bruker advokat for å klage på samme forhold etter tildelingen.

Det er registrert en tiltagende praksis at leverandører presser innkjøpere i det offentlige underveis i anbudskonkurranser – og da i økende grad med advokathjelp. Flere innkjøpere har skrevet til oss og bedt oss om å rette søkelyset på dette fenomenet, beskrevet slik av denne innkjøper-representanten: «… stadig økende bruk av advokater fra leverandørene sin side, for å få avlyst konkurranse, avvist konkurrenter, eller omgjort tildelinger, sett opp mot hvordan denne stadig økende advokatinnblandingen påvirker resultater, kostnader og gjennomføringen av offentlige anskaffelser.»

Ikke opplevd økning

Og et eksempel:

«…. fått advokatbrev som rett ut sier at det er gjort alvorlige feil i en anskaffelse (ikke engang i evalueringen / valg av leverandør, men at tildelingskriteriet f.eks. i seg selv er ulovlig), og at vi må tildele avtalen til deres klient»

Virke representerer både tilbydere og oppdragsgivere i anbudssaker, og til Anbud365 sier advokat Anders Kittelsen i Virke at deres erfaring er at tilbydere i lang tid har benyttet advokater for å klage på feil i anskaffelsessaker. – Dette har, fremhever han, etter Virkes skjønn bidratt vesentlig til rettsutviklingen (ved klager til Kofa) og til å lære opp/disiplinere oppdragsgivere. Virke får regelmessig henvendelser om advokatbistand i anskaffelsessaker, men har ikke opplevd økning i slike henvendelser de siste årene.

Oppdragsgivere bidrar selv

Kittelsen slår fast at Virke har forståelse for at oppdragsgivere kan synes det er utfordrende, og kostnadsdrivende, når tilbydere bruker advokater i klagesaker. Etter Virkes oppfatning bidrar imidlertid oppdragsgiver i stor grad selv til dette ved a) i praksis aldri bruke balanserte og fremforhandlede kontraktsvilkår og b) svare vagt eller intetsigende på tilbyders spørsmål før tilbudsfristen. 

– Vår oppfatning er at oppdragsgiver sjelden tar hensyn til tilbydere som påpeker mulige feil eller forbedringsmuligheter før tilbudsfristen, forteller Kittelsen. Oppdragsgiver legger da opp til at tilbyderne bruker advokat for å klage på samme forhold etter tildelingen. Og:

Råd til oppdragsgivere

– Vi er i vår rådgivning svært opptatt av forholdsmessighetsprinsippet, og fraråder klager når kostnadene ikke står i sammenheng med anskaffelsens verdi, også der våre medlemmer kan ha en god sak. Vi får imidlertid tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at oppdragsgiver ikke selv alltid er oppmerksom på forholdsmessighetsprinsippet, og at det innimellom kan koste like mye å levere et tilbud som den mulige fortjenesten.

Dersom oppdragsgivere nå opplever økende bruk av advokater i klageprosesser, har Virke følgende råd til oppdragsgivere for å stanse utviklingen:

1.       Bruk fremforhandlede og balanserte standarder der de finnes;
2.       Bruk spillerommet i anskaffelsesforskriftens regler om gjensidig dialog med leverandørmarkedet i alle anskaffelsesprosessens faser, på en måte som er preget av nysgjerrighet og gjensidig respekt for hverandres kunnskap; og
3.       Bruk forholdsmessighetsprinsippet til å redusere transaksjonskostnadene, gjensidig, der kontraktsverdien er begrenset. 

Bli den første til å kommentere på "Tre råd til oppdragsgivere for å demme opp økt bruk av advokater i klageprosesser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.