Tungtveiende sikkerhetsinteresser gir forsvars-nei til felles anskaffelsesregelverk

Anbud365: Tungtveiende sikkerhetsinteresser gir forsvars-nei til felles anskaffelsesregelverkPå forsvars- og sikkerhetsområdet er det ofte krevende avveininger av dels motstridende hensyn. Eksempelvis, skriver Forsvarsmateriell til Anskaffelsesutvalget, bør noen miljøkrav veie mindre enn hensynet til soldatsikkerhet. På bildet Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

Skriv ut artikkelen

Hensynet til nasjonale sikkerhetsinteresser veier tungt for Forsvarsmateriell nå de skal vurdere om forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) skal «bakes» inn ett, felles regelverk for offentlige anskaffelser. Deres svar er nei. Nettopp en slik samling er en del av mandatet til Anskaffelsesutvalget. – Dersom reglene skal samles i en felles lov, er det større risiko for at nye fellesbestemmelser kan få uheldig utslag for nasjonale sikkerhetsinteresser uten at dette er meningen, heter det fra Forsvarsmateriell.

Også Forsvarsmateriell har fulgt oppfordringen, som medlem av referansegruppen, til å sende synspunkter til Anskaffelsesutvalget. Det handler bl.a. om forholdet mellom ny sikkerhetslov, anskaffelsesregelverket og håndhevelsesdirektivet. Dette bør harmoniseres bedre, heter det.

Nasjonale sikkerhetsinteresser

Anskaffelsesregelverket og EØS-retten tilrettelegger ikke i stor nok grad for vektlegging av nasjonale sikkerhetsinteresser der det for ellers sivile anskaffelser, foreligger en fare for misbruk av det kommersielle regelverket, mener Forsvarsmateriell. Ofte ligger det gradert bakgrunnsinformasjon bak ugraderte anskaffelser. Disse kan ikke legges frem for retten eller KOFA uten tillatelse fra Kongen i statsråd og det kreves saksbehandlingssystemer som kan håndtere denne type informasjon. – Dette gjør den ønskede prøvingsadgangen krevende, slås det fast.

Forsvarsmateriell fremholder at anskaffelser på forsvars- og sikkerhetsområdet som hovedregel også bør være underlagt de grunnleggende prinsippene for offentlige anskaffelser. Samtidig er det behov for tilstrekkelig fleksibilitet i regelverket til at man kan gjennomføre offentlige anskaffelser hvor nasjonale sikkerhetsinteresser må ivaretas. Dette kan være alt fra anskaffelser som må skjermes fra offentliggjøring fordi det vil stride mot nasjonale sikkerhetsinteresser å kunngjøre operativ kapasitet, styrketall mv.., til at det er behov for militære tilpasninger. Materiell som er av tilsynelatende sivil karakter kan også måtte anskaffes på en mer konkurransebegrensende måte, eksempelvis om man ut fra sikkerhetsmessige årsaker må ha sikkerhetssamarbeid med landet produktene skal produseres i.

Prekvalifisering

– Det er også viktig, særlig for sikkerhetsgraderte anskaffelser, å kunne prekvalifisere kandidater, understreker Forsvarsmateriell. Både for å begrense våre og markedets ressursbruk, men også av hensyn til informasjonsspredning knyttet til skjermingsverdige verdier i forbindelse med anskaffelsen. Tilsvarende kan man i disse anskaffelsene legge vekt på forsyningssikkerhet og andre hensyn som ikke klassisk direktiv åpner for.

Siden forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) ut fra nasjonale sikkerhetsinteresser har flere regler og prosedyrer som avviker fra de vanlige anskaffelsesreglene, bør disse anskaffelsene uansett fortsettes å behandles i en egen del av anskaffelsesregelverket. Forsvarsmateriell anbefaler at dagens FOSA-regler tas ut av en eventuell ny lov som regulerer sivile anskaffelser, og:

Soldatsikkerhet og miljøkrav

– Dersom reglene skal samles i en felles lov, er det større risiko for at nye fellesbestemmelser kan få uheldig utslag for nasjonale sikkerhetsinteresser uten at dette er meningen, heter det. Noen av markedene Forsvarsmateriell opererer i er allerede svært små, hvor det ikke er mulig å velge leverandører av en viss størrelse, eller som for eksempel ikke oppfyller krav til å benytte lærlinger. Det vil likevel være nødvendig å anskaffe tjenestene det dreier seg om. Tilsvarende vil det være krevende å stille strenge miljøkrav som andre i bransjen ikke stiller.

På forsvars- og sikkerhetsområdet er det ofte krevende avveininger av dels motstridende hensyn. Eksempelvis, skriver Forsvarsmateriell, bør noen miljøkrav veie mindre enn hensynet til soldatsikkerhet. Det fremheves at det ligger i Forsvarets natur at konsekvensene fort vil kunne være at soldater og sivile dør og oppdrag feiles om styrker ikke utrustes med best mulig og egnet materiell.

Bli den første til å kommentere på "Tungtveiende sikkerhetsinteresser gir forsvars-nei til felles anskaffelsesregelverk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.