Bergen får ny anskaffelsesstrategi – skal jakte viktig potensial

Anbud365: Bergen får ny anskaffelsesstrategi – skal jakte viktig potensialInnkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune får en ny anskaffelsesstrategi å forholde seg til i årene fremover til 2020.

Skriv ut artikkelen

Hvordan skal kommunen få ut potensialet på anskaffelsesområdet gjennom organisering, digitalisering, innovasjon og samfunnsansvar? Det er det kjernen i den nye anskaffelsesstrategien til Bergen kommune.  Seks sentrale mål er listet opp i strategien som gjelder fra i år og frem til 2020.

Bergen kommune anskaffet varer, tjenester, bygg og anlegg for rundt 4.5 milliarder kroner i 2016. Den nye strategien peker på at det er nødvendig med en felles forståelse av det mulighetsrommet kommunen som organisasjon har innenfor anskaffelsesområdet.  Det dreier seg her ikke bare om felles gevinster som bidrar til økt behovsdekning, effektivitet og bedre økonomi i kommunens tjenesteproduksjon, men også at anskaffelsesområdet er et kraftfullt verktøy for å fremme innovasjon og sentrale samfunnshensyn. Målsettinger som settes må derfor være forpliktende for alle kjøp som gjennomføres med kommunens midler, og oppfølging av avvik må være et lederansvar.

Seks sentrale mål

I anskaffelsesstrategien for 2017- 2020 rettes oppmerksomheten mot seks sentrale mål:

Mål 1: Kommunens anskaffelser skal organiseres effektivt, med avklarte roller og rett  kompetanse.

Mål 2: Kommunens anskaffelser skal dekke brukernes behov og ha riktig kvalitet.

Mål 3: Kommunens anskaffelser skal bidra til innovasjon og markedsutvikling.

Mål 4: Bergen skal være en foregangskommune for samfunnsansvar i sine anskaffelser.

Mål 5: Kommunen skal opptre profesjonelt og ryddig i møte med leverandørmarkedet.

Mål 6: Bergen kommune skal være en relevant og attraktiv samarbeidspart på anskaffelsesområdet .

Målene er konkretisert gjennom tiltak som igjen skal følges opp gjennom handlingsplaner. – Selv om Bergen kommune i løpet av tre strategiperioder er kommet langt, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår før kommunens samlede anskaffelsespraksis har kvalitet og profesjonalitet som står i forhold til de verdier som skal forvaltes, fremgår det av byrådets saksfremstilling for bystyret.

Etterlevelse av avtaler

Graden av etterlevelse av overordnede systemer og rutiner som er etablert på anskaffelsesområdet, er vesentlig bedre i dag enn i 2013, heter det i en statusrapport for anskaffelser som legges frem samtidig med den nye anskaffelsesstrategien. Det samme gjelder lojalitet til inngåtte avtaler og graden av oppslutning om kommunens e-handelsløsning med et resultat i 2016 på ca. 80% e-handelsbestillinger på tilgjengelige kataloger på den nasjonale e-handelsplattformen. Men:

– Det er likevel fortsatt et stort forbedringspotensial når det gjelder systematisk etterlevelse av rutiner og tydelig plassering av ansvar for oppfølging av inngåtte kontrakter, og derigjennom gevinstsikring/gevinstrealisering.

Innovasjon, ideelle og miljø

Anskaffelsesområdet er et viktig ledd i det kommunale innovasjonsarbeidet.  Ved gjennomføring av kommunens anskaffelser skal det legges til rette for å kunne tildele oppdrag til SMB-markedet, gründervirksomheter og/eller selskap som ikke har levert til Bergen kommune.  Byrådet ønsker også å legge til rette for bruk av ideelle leverandører av velferdstjenester innenfor rammen av nytt regelverk.  Kommunens anskaffelsespraksis skal dessuten bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger i et livssyklusperspektiv.

Det er behov for et kraftig løft når det gjelder å få på plass flere konsernovergripende avtaler, skriver byrådet i sin innstilling. I dag gjøres det enkeltkjøp hos svært mange leverandører. I 2016 var det eksempelvis 2300 leverandører som kun leverte en faktura til kommunen i løpet av året.

Bli den første til å kommentere på "Bergen får ny anskaffelsesstrategi – skal jakte viktig potensial"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.