Utenriksdepartementet brøt anbudsreglene – må punge ut med en mill

Anbud365: Utenriksdepartementet brøt anbudsreglene – må punge ut med en millUtenriksminister Ine Eriksen Søreides departement må ut med en million kroner fordi departementet har gjort en ulovlig direkteanskaffelse (foto: Asgeir Spange Brekke, FD/UD).

Skriv ut artikkelen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har ilagt Utenriksdepartementet et gebyr på én million kroner for ulovlig direkte anskaffelse av konsulenttjenester. Kjøpet skulle vært kunngjort. Ulovlige direkteanskaffelser er et meget alvorlig brudd på regelverket, men om det i denne konkrete saken har det lenge rådet uklarhet. Den gjaldt det geografiske virkeområdet for EØS-avtalens geografiske virkeområde.

Bakgrunnen for saken er at Norges ambassade i Luanda – hovedstaden i Angola – gjorde en kontrakt kjent gjennom en frivillig kunngjøring i Doffin. Spørsmålet i saken var om det forelå plikt til å kunngjøre anskaffelsen i den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer (TED-databasen), eller om anskaffelsen var unntatt slik kunngjøring fordi den var foretatt av Norges utenriksstasjon i et tredjeland. Kofa innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen og fant at den aktuelle anskaffelsen hadde slik tilknytning til EØS at EØS-avtalens anskaffelsesregler gjelder.

Nær tilknytning til EØS

Anskaffelsen særpreges av at nær sagt alle potensielle leverandører var etablert i EØS, skriver Kofa. Den frivillige kunngjøringen av konkurransen ble publisert på den norske databasen for offentlige innkjøp, Doffin. Språket både i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget, var norsk. Et moment under tildelingskriteriet «Kompetanse og erfaring», var om det tilbudte nøkkelpersonellet behersket portugisisk, engelsk og norsk. Partenes rettigheter og plikter ville ifølge avtalen bli regulert av norsk rett. En stor del av oppdraget forutsatt gjennomført i Norge. Klagenemnda finner samlet sett at den aktuelle anskaffelsen har nær tilknytning til EØS, og at EØS-avtalens anskaffelsesregler dermed kommer til anvendelse. Innklagede har heller ikke bestridt dette i sine siste innlegg til nemnda, i kjølvannet av EFTA-domstolens tolkningsuttalelse.

Hverken anskaffelsesloven eller forarbeidene ga holdepunkter for å anta at loven eller forskriften skulle ha et anvendelsesområde som ikke harmonerte med forpliktelsene etter EØS-avtalen.

Ikke kunngjort i TED-databasen

På denne bakgrunn kom Kofa til at Utenriksdepartementet hadde brutt regelverket ved ikke å kunngjøre konkurransen i TED-databasen. Kontraktsinngåelsen utgjorde under disse omstendighetene en ulovlig direkte anskaffelse, heter det.

– Denne saken viser at offentlige oppdragsgivere kan ha plikt til å kunngjøre anskaffelser som foretas av Norges utenriksstasjoner i et tredjeland. Anskaffelsen vil kunne ha en slik tilknytning til EØS at det er påkrevd med kunngjøring i hele EØS-området, sier Anneline Vingsgård, direktør for Klagenemndssekretariatet.

Rådet uklarhet

Opp gjennom årene har det vært en viss utveksling av synspunkter mellom ulike departementer med hensyn til regelverkets geografiske virkeområde. Av Kofa-saken fremgår det at Utenriksdepartementet tok opp dette i høringssvar av 15. juni 2015 til Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) forslag om ny anskaffelsesforskrift. Der ble NFD bedt om å presisere anskaffelseslovens geografiske virkeområde i

lovteksten. Når denne anmodningen fra UD ikke ble etterkommet, skriver Kofa, er det nærliggende å anta at dette var fordi NFD var usikker på hvilke føringer EØS-avtalen legger for en slik avgrensning.

Bli den første til å kommentere på "Utenriksdepartementet brøt anbudsreglene – må punge ut med en mill"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.