Utfordringer og muligheter for innsynssaker i et KGV-perspektiv

Anbud365: Utfordringer og muligheter for innsynssaker i et KGV-perspektivSom en konsekvens av debatten som pågår her på Anbud365 har vi i Mercell nå valgt å opprette dette som en prioritert diskusjonssak i vår norske brukergruppe, slik at en løsning forhåpentligvis om noe tid kan etableres for innkjøpere og leverandører som benytter Mercells KGV. Vårt mål her vil være at våre norske kunders innspill bidrar til å etablere en hensiktsmessig løsning som kan danne presedens for vårt KGV-verktøy i hele EU, skriver konsernsjef Terje Wibe i Mercell Holding AS i denne artikkelen (foto: Ingar Næss).

Skriv ut artikkelen

Av Terje Wibe, konsernsjef i Mercell Holding AS

Mercell følger interessert med i den pågående debatten på Anbud365 om utfordringer når det gjelder ressursbruk og nytteverdi knyttet til regelverk og praksis i forbindelse med innsynssaker. Som norsk selskap og markedsledende leverandør av KGV-løsninger i Norden og Baltikum registrerer vi at dette er et tema som opptar alle som driver med offentlige anskaffelser, i alle landene vi opererer i.  Imidlertid er det ingen tvil om at det er i Norge, gjennom at nettavisen Anbud365 nå har satt dette ettertrykkelig på dagsorden, hvor temaet for tiden debatteres mest. Som KGV-leverandør er vi svært opptatt av å utvikle vår løsning i tråd med markedets behov og forventninger. Derfor leses og følges innspillene fra juridisk hold, fra innkjøpersiden og fra leverandørsiden nøye fra vår side.

Vi har i noen tid arbeidet med alternative løsninger for nettopp det som etterspørres (effektive og gode metoder). I en 100% ren digital hverdag er dette en naturlig del av videreutviklingen av et KGV-verktøy i tråd med brukeres ønsker og behov.  Den pågående debatten gir oss således innspill og inspirasjon til å fokusere ytterligere på dette arbeidet. Vi er helt enige med innspillene som har kommet om at KGV-markedet kan være en naturlig forløser av en slik utfordring. Derfor ser vi frem til å utvikle en velfungerende løsning sammen med hele bransjen.

Brukervennlige løsninger

Mercell har nærmere 15 års erfaring fra fagområdet elektronisk konkurransegjennomføring, og vi har en rekke medarbeidere med spisskompetanse på fagområdet for offentlig anskaffelser og elektroniske anbudsprosesser. Som selskap deltar vi i, og følger løpende, de ulike prosessene og prosjektene som initieres fra sentralt EU-hold og i hvert enkelt land – i Norge via Difi. Denne innsikten og kunnskapen i kombinasjon med løpende dialog med våre kunder på tvers av landegrensene er med på å forme den videre utviklingen av KGV-verktøyet. Oppmerksomheten er hele tiden rettet mot hensiktsmessige og brukervennlige løsninger som gir effektiviseringsgevinster for både innkjøpere og leverandører.

Siden Mercell benyttes av svært mange brukere i en rekke land, eksempelvis mer enn 5000 brukere blant offentlige innkjøpere i Norden, har alle disse nytte av erfaringer og funksjonalitet på tvers av landegrensene. Mercell har siden etableringen av PEPPOL deltatt i prosesser relatert til standardiseringsarbeidet i både Norge og EU, og vi har stort fokus på å følge relevante standarder og sørge for å dekke nasjonale og EU bestemte lovkrav.

Blir prioritert diskusjonssak

I hvert land har våre kunder et brukerforum i størrelsesorden bestående av 8-10 kunder, som er opptatt av å kunne bidra og påvirke den videre utviklingen av Mercells KGV. Når deltagerne møtes, diskuteres blant annet nasjonale endringsønsker og prioriteringene av disse. Mercell erfarer at det er et fokus på innsynskravene i flere land, men at oppfatningen om hva som er forretningssensitivt og ikke, varierer noe mellom landene. Det vil derfor være ulike tilnærminger av problemstillingen i flere av landene. Som en konsekvens av debatten som pågår her på Anbud365 har vi i Mercell nå valgt å opprette dette som en prioritert diskusjonssak i vår norske brukergruppe, slik at en løsning forhåpentligvis om noe tid kan etableres for innkjøpere og leverandører som benytter Mercells KGV.  Vårt mål her vil være at våre norske kunders innspill bidrar til å etablere en hensiktsmessig løsning som kan danne presedens for vårt KGV-verktøy i hele EU.

Bli den første til å kommentere på "Utfordringer og muligheter for innsynssaker i et KGV-perspektiv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.