Viktig Difi-høst – profesjonalisering, IKT, innovasjon og «grønne innkjøp»

Anbud365: Viktig Difi-høst – profesjonalisering, IKT, innovasjon og «grønne innkjøp»- I år er det tiårs-jubileum for Anskaffelseskonferansen, forteller avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi, og det skal feires med en konferanse på høyt nivå både faglig og på annen måte. Vi har invitert statsministeren til konferansen, og håper at vi får ja på invitasjonen.

Skriv ut artikkelen

Fortsatt innsats for å profesjonalisere anskaffelsesfunksjonen er sentralt i Difis arbeid i høst. –  Altfor få har sett nytten av å følge opp anskaffelsesstrategiene i ledelsesbaserte styringssystemer, gjennom at lederne setter klare mål og etablere styringsindikatorer, konstaterer avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi i en samtale med Anbud365, og legger til at også når det gjelder å få opp innkjøpsdata henger vi etter. IKT-anskaffelser, «grønne innkjøp» og årets utgave av Anskaffelseskonferansen – 10-års jubileum i år – er andre viktige Difi-satsinger i høst.

Difi bistår Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Dette står høyt på Difis dagsorden i høst, forteller Strømsnes. Det er ni år neste år siden forrige stortingsmelding, og det er viktig at den kommende meldingen virkelig blir bra. Den vil identifisere offentlige anskaffelsers status og definere det faglige ståstedet for en god tid fremover.

Felles Difi-budskap?

En annen oppgave Difi arbeider hardt for å få på plass, dreier seg altså om profesjonalisering av anskaffelsesfunksjonen:

– En profesjonalisering av anskaffelsesfunksjonen er vanskelig uten god lederforankring, fremholder Strømsnes. Mye ansvar ligger på en leder, det er ikke bare anskaffelser.  Vi må utvikle et budskap som gjør at vi når frem til lederskapet. En mulighet er at Difi samlet – ikke bare anskaffelsesområdet – kommer frem til et felles budskap som ledd i en strategi for å nå frem til virksomhetslederne. Det dreier seg om store tall, en offentlig virksomhet bruker i gjennomsnitt mellom 40 og 70% av sine budsjetter til anskaffelser. Da er det underlig at ikke flere ledere griper tak!

Når det gjelder innkjøpsdata, har Difi på sin side fått opp tall fra statsregnskapet, men det drøyer med systematisering av leverandørreskontro. Strømsnes understreker at arbeidet med å få opp relevante tall som et bidrag til enda bedre anskaffelser, er høyt prioritert i Difi.

IKT-anskaffelser

IKT-anskaffelser er stikkord for et annet prioritert tema hos Difi denne høsten. – Skal vi lykkes med digitaliseringen, må vi ikke minst greie å jobbe bedre med leverandørene og ha en bevisst holdning til hvorvidt en oppgave skal gjøres i egenregi eller konkurranseutsettes, poengterer avdelingsdirektør Strømsnes. Ved konkurranseutsetting, må oppdragsgiverne få optimal nytte av leverandørenes kompetanse Her er det mye å gå på.

Innovasjonspartnerskap

Strømsnes er spent på hva innovasjonspartnerskapet som Stavanger kommune gjennomfører, kan gi av konkrete erfaringer når det gjelder IKT-anskaffelser, særlig i tidligfasen av partnerskapet. Samarbeidet med Nasjonalt program for leverandørutvikling er også nyttig i så måte, et samarbeid som Strømsnes for øvrig er meget godt fornøyd med.

«Grønne innkjøp» 

– Vi er også godt i gang med å rulle ut «grønne innkjøp», opplyser Strømsnes. Vi følger opp det store fokus som er på grønn konkurransekraft og det grønne skifte med å få frem verktøy som offentlige innkjøpere kan benytte ved anskaffelser som skal bidra til mer klima- og miljøvennlig fremtid. Kriterier til bruk ved bygg- og anleggsanskaffelser, likeledes ved transportkjøp, ligger først i løypa. Det er viktig fordi dette er to sektorer som bidrar vesentlig med utslipp vi vil til livs.

Avdelingsdirektøren inviterer samtidig til innspill og dialog med leverandører og offentlige oppdragsgivere når det gjelder hva som trengs for å bli gode på «grønne innkjøp». Dessuten er arbeidet med veiledning knyttet til samfunnsansvarlige anskaffelser viktig, og Strømsnes forteller at en fornyet høyrisikoliste skal foreligge til nyttår. Så var det Anskaffelseskonferansen 23. november, da:

Jubileumskonferanse

– I år er det tiårs-jubileum, forteller Dag Strømsnes, og det skal feires med en konferanse på høyt nivå både faglig og på annen måte. Vi har invitert statsministeren til konferansen, og håper at vi får ja på invitasjonen. Vi har utvidet plasskapasiteten, slik at flest mulig skal få bli med på konferansen. Og jeg kan love meget interessante foredragsholdere, også internasjonale kapasiteter. Sammen med skattedirektøren og universitetsdirektøren fra Universitetet i Oslo (UiO), er sjefsinnkjøperen for Verdensbanken f.eks. blant foredragsholderne.

Bli den første til å kommentere på "Viktig Difi-høst – profesjonalisering, IKT, innovasjon og «grønne innkjøp»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.