Vil ha anbudsutsetting av kommunal tjenestepensjon – et marked på hundrevis av milliarder

Anbud365: Vil ha anbudsutsetting av kommunal tjenestepensjon – et marked på hundrevis av milliarderMed de kommende kommunesammenslåingene har kommunene nå en gylden sjanse til å sette pensjonsordningen ut på anbud og spare sårt tiltrengte kroner til kommunekassen, sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Skriv ut artikkelen

I markedet for kommunal tjenestepensjon forvaltes mer enn 500 mrd, og årlige premier er på knapt 40 mrd. Dette markedet er i dag et monopolmarked og behovet for etablering av flere tilbydere er stort, men det er rom for konkurranse som kan føre til lavere priser og bedre produkter, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse. Når ny aktør trer inn i markedet for kommunal tjenestepensjon, vil det oppstå en etterlengtet mulighet for norske kommuner til å kunne spare kostnader gjennom anbudsutsetting.

Bakgrunnen for Konkurransetilsynet akkurat nå tar til orde for konkurranse i dette markedet er et forslag fra Finansdepartementet om å endre flytteverdien for kollektive livsforsikringsavtaler. Departementet vil oppheve adgangen forsikringsselskapene har i dag til å holde tilbake en andel av gevinstene i det såkalte kursreguleringsfondet. Dette er godt nytt for kommunene, ifølge Konkurransetilsynet. Hvis de konkurranseutsetter sine pensjonsordninger kan det bety sparte kostnader. Det kan kommunene bruke på andre gode formål for sine innbyggere, heter det.

Konkurranse i praksis fraværende

I en rapport fra oktober 2010 foretok Konkurransetilsynet en analyse av konkurransen i markedet for tjenestepensjon i kommunal sektor. Her påpekte Konkurransetilsynet at graden av konkurranse er sterk når det gjennomføres anbudskonkurranser, men at kommunene i begrenset grad la pensjonsordningene ut på anbud. Etter at DNB og Storebrand trakk seg ut i 2012/2013, har markedet for kommunal tjenestepensjon vært et monopolistisk marked med KLP som eneste leverandør. Kommunenes eneste alternativ til KLP er å opprette egne pensjonskasser. Konkurransen i dette markedet er derfor i dag i praksis fraværende, heter det i Konkurransetilsynets høringsuttalelse.

Storebrand har nå besluttet å vende tilbake til dette markedet. DNB har også uttrykt interesse for markedet.

Standardisert tjeneste

Kommunal tjenestepensjon er en standardisert tjeneste hvor premien og prisingen er regulert gjennom tariffavtaler, lovgivning og aktuarmessige prinsipper. Vesentlige elementer ved produktets innhold og prisfastsettelse er underlagt regulering som i hovedtrekk vil være felles for alle tilbydere. Produktet er relativt homogent, med få differensieringsmuligheter. Det foreligger likevel mulighet for konkurranse. Konkurranse mellom ulike pensjonsinnretninger innen kommunal tjenestepensjon vil hovedsakelig dreie seg om nivået på pensjonspremien, hvilke priser selskapet tar for risiko, forvaltning og administrasjon, samt ulike kvalitative elementer ved tjenesten.

Modent marked

Markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger kan anses som modent, der antall kunder i markedet er mer eller mindre konstant, og gitt ved antall kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. Nye aktører på tilbudssiden i markedet vil hovedsakelig være avhengig av å vinne kunder ved overtagelse fra en konkurrent, fremholder tilsynet. Innen offentlig tjenestepensjon forvaltes betydelige midler, og virksom konkurranse er viktig for at fremtidens pensjoner skal forvaltes effektivt og rimelig.

Etter Konkurransetilsynets vurdering er imidlertid departementets forslag et skritt i riktig retning og Konkurransetilsynet er derfor positiv til forslaget.

Bli den første til å kommentere på "Vil ha anbudsutsetting av kommunal tjenestepensjon – et marked på hundrevis av milliarder"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.