Full klaff for det svenske anskaffelses-tilsynet i klagedomstolene

Anbud365: Full klaff for det svenske anskaffelses-tilsynet i klagedomstoleneGeneraldirektør Rikard Jermsten i Konkurrensverket i Sverige konstaterer i årsrapporten for 2021 at for tilsynssaker på anskaffelsesområdet som har foranlediget endring, er saksbehandlingstiden kuttet. Der det ikke er avstedkommet endring, har saksbehandlingstiden økt – men det skyldes en helt bestemt situasjon (foto: Ola Hedin).

Skriv ut artikkelen

De svenske tilsynsmyndighetene for offentlige anskaffelser noterer seg at i samtlige 31 saker som klagedomstolene i fjor avgjorde, gikk ikke en eneste Konkurrensverket imot. Fullt medhold i 29, delvis i 2. Det er opp fra 90 i 2020 til 100% i 2021. Det fremgår av Konkurrensverkets årsrapport for 2021.

Konkurrensverket i Sverige er tilsynsmyndighet for offentlige anskaffelser, dvs. å føre kontroll med at offentlige oppdragsgivere følger regelverket. For å kunne si noe om virkningen av sitt arbeid, måler de årsresultatet i antall og andelen saker som fører til krav om overtredelsesgebyr (upphandlingsskadeavgift), vedtak om tilsyn på anskaffelsesområdet eller vedtak om henleggelse fordi oppdragsgiveren har endret atferd mens tilsynet har pågått.

Nå foreligger de svenske konkurransemyndighetenes årsrapport for 2021. Av den kan vi lese at i 2021 gjorde Konkurrensverket vedtak i 24 saker innenfor de nevnte kategoriene. Året før var antallet 25. 24 krav om overtredelsesgebyr ble oversendt domstolen. Hver innkommen sak kan imidlertid føre til flere domstolskrav. Tre vedtak om tilsyn ble gjort i fjoråret, og i tre tilfeller ble resultatet endret atferd.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden for de tilsynsbeslutningene som ikke har ført til endret atferd, økte i fjor fra 192 dager (2020) til 278 dager i 2021. En viktig årsak til denne utviklingen er en sak som ble liggende i påvente av en parallell domstolsprøving. For saker som har foranlediget en endring, er saksbehandlingstiden redusert fra 333 dager i 2020 til 271 dager i 2021.

I saker der Konkurrensverket har vært part, avgjorde domstolene i 2021 31 saker. I 29 av disse fikk Konkurrensverket medhold, i to delvis medhold. Antallet avsagte dommer gikk ned fra 26 i 2020, men Konkurrensverket kan fastslå at andelen saker med medhold er økt fra 50 til 100%, men: 16 av dommene i 2020 hørte med til samme underliggende domstolsprøving (i lavere instans), slik at den bør regnes som en sak. Da blir resultatet for 2020 90% medhold, og sammenlikningen med 2020 viser da økning i så vel antall saker som andelen med medhold.

Fem kunngjøringsdatabaser

Sverige fikk nylig egen lov om anskaffelsesstatistikk, og her er Konkurrensverket registreringsmyndighet. Det betyr at de tar imot søknader om registrering av kunngjøringsdatabaser og ser om de oppfyller kravene for å kunne bli registrert. I tillegg skal Konkurrensverket føre tilsyn med de databasene som er registrert. I 2020 ble fem databaser registret, ingen nye kom til i 2021, fremgår det av årsrapporten.

Bli den første til å kommentere på "Full klaff for det svenske anskaffelses-tilsynet i klagedomstolene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.