Skjerpede miljøkrav (I): Sjekk etterprøvbarhet før kontrakttildeling

Anbud365:Skjerpede miljøkrav (I) Sjekk etterprøvbarhet før kontrakttildelingLyreco-konsernet er ledende i Europa og verdens tredje største distributør av forbruksvarer til arbeidsplassen. Lyreco har vært en privateid virksomhet siden 1926 og har kontinuerlig tilpasset seg utviklingen på arbeidsplassen, gjennom tilstedeværende fokus på å levere en best mulig kundeopplevelse, sterke partnerskap med anerkjente leverandører og effektiv logistikk. Selskapet har vært i det norske markedet siden 1864 (Rich. Andvord). Lyreco Norge AS er også tradisjonsbærer for kjente navn som Tybring-Gjedde, Binders, Emil Mostue, Stormdal, Staples Norge m.fl. Det franske Lyreco konsernet har avdelinger i 25 land i Europa og Asia og dekker ytterligere 17 markeder på fire kontinenter gjennom et nettverk av distribusjonspartnere. På bildet: Head of Bid Management, Lyreco Norge, Henning Jacobsen Rolfsøn.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) – Vi er opptatt av objektivitet og etterprøvbarhet, og da etterprøvbarhet før tildeling av kontrakt. Det slår Henning Jacobsen Rolfsøn i Lyreco Norge fast overfor Anbud365 – når vi ber om status på økte miljøkrav i offentlige anskaffelser. -Det kan ikke være slik at den som legger flest gode intensjoner på bordet, vinner, vi tror ikke miljøet er tjent med det, fremhever han.

Regjeringens skjerpede krav for å ivareta klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – gir økt behov for miljøkompetanse. Hvordan har en forberedt seg, hvordan velge det som gir mest effekt, hva med kontroll og oppfølging etc. Veiledningen fra DFØ kom ut like før jul og har dermed ikke gitt mye tid til forberedelser. Anbud365 har vært i kontakt med relevante aktører for å høre hvordan status er. Dagens kandidat: Henning Jacobsen Rolfsøn, Head of Bid Management, Lyreco Norge.

Henning Jacobsen Rolfsøn (49) er Head of Bid Management i Lyreco Norge. Han leder et team som leverer tilbud til offentlige og private kontrakts kunder. Dette har han gjort siden 2019. I det som nå er Lyreco Norge startet Henning i år 2000, hvor han har hatt roller som salgssjef, salgsdirektør m.m. gjennom karrieren. I dag leder han et team av spesialister på anskaffelser og kommersielle vurderinger.

Anbud365: Hvordan har dere forberedt dere til den nye forskriften? Har dere i gang forberedelser til en anskaffelse etter de nye miljø-/klimakravene?

Rolfsøn: La meg først få si at det ikke er nytt for oss at det stilles krav om miljø og bærekraft i konkurranser, og det er heller ikke slik at vi har måttet gjøre store grep i den langsiktige bærekraftstrategien vår, som følge av dette. Vi er verifisert for samfunnsansvar – ISO 26000, noe som krever at vi stadig må sette oss nye og mer ambisiøse mål. I 2023 hadde 40% av konkurransene der vi leverte tilbud, miljø som tildelingskriterium. Halvparten av disse igjen hadde 30% vekting eller mer. Samtlige konkurranser hadde miljøkrav i form av kvalifikasjonskrav.

Når det gjelder hvordan vi har forberedt oss på den nye forskriften, så jobber vi på flere fronter samtidig. Eksternt har vi jobbet med vår arbeidsgiverorganisasjon Virke for å gi innspill til hvordan veiledningen til oppdragsgivere utformes. I det arbeidet har vi vektlagt effekt og relevans til leveransens natur. For vår bransje, forbruksmateriell, står produktene for en overveldende del av miljøpåvirkningen. Dette har det vært viktig for oss å få frem. Når det gjelder det interne arbeidet, så har vi brukt en del tid på å «finpusse» beskrivelsene av alt det gode bærekrafts arbeidet som skjer i Lyreco.

 Vi har også satt av tid til å delta på seminarer og intern opplæring, for å være mest mulig oppdatert. I forbindelse med fornyelse av våre sertifiseringer har vi vært opptatt av at våre ambisjoner er ambisiøse nok, til at vi er i forkant av det markedet krever av oss. Ikke minst gjelder det i forhold til produktenes påvirkning. Dette tror vi det blir langt mer fokus på fremover. I 2024 er vi allerede i prosess med flere anbud hvor vektingen på miljø er over 30%.

Anbud365: Hvordan er miljøkompetansen som du kan benytte deg av ved anskaffelser i din virksomhet? Er det planer om å styrke den?

Rolfsøn: Jeg er så heldig at jeg kan støtte meg på god miljøkompetanse internt i selskapet, både lokalt i Norge og i Lyreco-group internasjonalt. Vi har også et godt samarbeid med vårt svenske søsterselskap, som møter mange av de samme kravene som vi gjør i Norge. Faglig sett er vi derfor godt rustet til å møte den nye forskriften. Mitt team sin oppgave er å sørge for å svare opp oppdragsgivers krav på en god måte. Vi har styrket teamet betydelig i fjor, bla. for å klare dette. Vi er også en viktig premissgiver internt, for å sørge for at oppdragsgivers krav blir ivaretatt i vårt arbeid med miljø og bærekraft.

Anbud365: Hvilke konsekvenser tror du ny forskrift har å si, for henholdsvis store og mindre virksomheter/oppdragsgivere?

Rolfsøn: På oppdragsgiversiden så tror jeg den viktigste utfordringen er å definere relevante tildelingskriterier som har reell effekt. Dette må balanseres mot modenheten i de ulike markedene. Gjennom markedsdialog kan man få verdifull input på dette fra oss tilbydere. På noen produktområder går utviklingen raskt m.h.t bærekraft. Da er det viktig å lage kontrakter som åpner for innovasjon underveis i avtaleperioden. Kommer det bedre produkter på markedet, skal det være win/win å kunne ta inn disse i avtalen.

Min oppfordring til oppdragsgiverne: Ikke finn opp hjulet på nytt! Det finnes mye god veiledning og «beste praksis» å benytte seg av. Jeg tror ikke det nødvendigvis vil være stor forskjell på hvordan store og små oppdragsgivere vil kunne håndtere forskriften, så lenge man ikke «vikler» seg inn tildelingskriterier som kun er skjønnsmessige – hvor tildelingen vil kreve mye kompetanse på fagfeltet for å differensiere tilbyderne.

For tilbyderne så tror jeg konsekvensene vil komme på flere plan. Mange vil måtte skaffe seg en kompetanse de ikke besitter i dag, enten internt eller gjennom tredjepart. Forskriften favoriserer nok større tilbydere, og da gjerne de med et internasjonalt fotavtrykk. Det handler ikke bare om ressurser, men likeså mye om evnen til å påvirke HELE verdikjeden, fra råvarer og produksjon til transport de siste km til kunde. Vi har flere eksempler på at vi har greid å få industrien til å gjøre endringer på bakgrunn av behovet til offentlige kunder i Norge. Store tilbydere besitter også store mengder aggregert data, som gjør at man kan gi innsiktsbaserte råd til oppdragsgiver. Jeg snakker her om min bransje, som jeg kjenner best. Det er helt sikkert store variasjoner avhengig av hvordan strukturen er i andre markeder.

Anbud365: Hva tenker du om kontroll og oppfølging ved innføring av ny forskrift?

Rolfsøn: Vi er opptatt av objektivitet og etterprøvbarhet, og da etterprøvbarhet før tildeling. Jeg skal være så ærlig å si at vi har opplevd konkurranser som har blitt avgjort på ren «stilskriving», hvor den som har lagt flest gode intensjoner på bordet vinner. Vi tror ikke miljøet vinner på det, og det er veldig frustrerende for de andre tilbyderne som har lagt ned flere ukers arbeid i tilbudet. Dette er også svært vanskelig for oppdragsgiver å følge opp i avtalefasen.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav (I): Sjekk etterprøvbarhet før kontrakttildeling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.