Anbud gav mareritt for fylkeskommune, bedriftskonkurs og 24 uten jobb

Anbud365: Anbud gav mareritt for fylkeskommune, bedriftskonkurs og 24 uten jobbFylkeskommunedirektør i Innlandet fylkeskommune Tron Bamrud sliter med «gammel moro» fra et marerittaktig anbudseventyr en av de to nå sammenslåtte fylkeskommunene – Oppland – ble rammet av (foto: Samuel Andersen).

Skriv ut artikkelen

Det ble et mareritt for daværende Oppland (nå Innlandet) fylkeskommune, konkurs for en nordnorsk entreprenør og tap av 24 arbeidsplasser. Historien gjelder et riving- og saneringsanbud som entreprenøren vant. Tilbudsprisen lå på omtrent halvparten av øvrige tilbydere. Før et halvår var gått måtte fylkeskommunen heve kontrakten, og saken havnet i domstolene. Entreprenøren ble der dømt til å betale fem mill i erstatning – det doble av hans tilbudspris.

Da saken nylig var for Eidsivating lagmannsrett (21-088252ASD-ELAG/), ble tingrettens utmåling av erstatning redusert fra 13 til 5 millioner. Da entreprenøren nå ble slått konkurs – halvannen måned etter lagmannsrettsdommen – var gjelden foreløpig anslått til 10 mill.

Nord24 skriver at selskapet styre i en note til regnskapet bemerket at de ikke hadde gjort avsetning for erstatning etter tapet i tingretten fordi de er sikre på å vinne frem i lagmannsretten, eller få erstatningssummen betydelig redusert: – Dersom det mot formodning blir tap i lagmannsretten vil det oppstå usikkerhet om videre drift.

Utbytte og millionlønn

Selskapet har gått med overskudd frem til 2019, ifølge Nord24. I 2020 tapte selskapet 3,6 mill på driften, til tross for at oppdraget for Innlandet (daværende Oppland) fylkeskommune ble fakturert. På samme tid ble det tatt ut tilleggsutbytte på nær 1.2 mill. Dermed var egenkapitalen i selskapet tømt, og regnskapet endte med et udekket tap på i overkant av 100.000 kroner. Gjelden økte fra 2019 til 2020 med 2,1 mill til 9,6 mill. Daglig leder, som også var eier av selskapet, hevet en lønn på 1,1 mill.

Saken i Eidsivating lagmannsrett gjaldt en kontrakt Oppland (nå Innlandet) fylkeskommune inngikk i januar 2019 med EN Entreprenør AS om riving og sanering av bygg ved Vinstra videregående skole. Etter fem måneder hevet imidlertid fylkeskommunen kontrakten.  Kontraktssummen uten merverdiavgift var 2,45 mill. Det kom inn seks tilbud, hvorav EN Entreprenør AS var klart lavest. En av konkurrentene, som ryddet opp etter EN Entreprenør, leverte f.eks. tilbud på ca. 5 mill.  I tingretten ble EN Entreprenør dømt til å betale nærmere 13 mill i erstatning til fylkeskommunen, noe lagmannsretten reduserte til fem mill.

Skjønnsmessig

Erstatningskravet fra fylkeskommunen var beregnet til 12,6 mill. – Ved første øyekast framstår det for lagmannsretten som spesielt at det skal koste over 12 millioner kroner å rydde opp etter en entreprenør, som hadde en kontrakt til 2,45 millioner kroner. Dette kan imidlertid være riktig dersom entreprenøren gjennom måten arbeidet er utført, har tilføyd skade i et slikt omfang, skriver lagmannsretten, som skjønnsmessig imidlertid kom til at det ikke var tilstrekkelig godtgjort at alle fylkeskommunens merkostnader hadde vært nødvendige.

Bygningsmassene inneholdt svært farlige stoffer, blant annet asbest, tungmetaller, ftalater og PCB som bare spesielle deponi kan håndtere. Ifølge kontrakten skulle alt fjernes, også fundamenter for bygningene. Det skulle deretter kjøres på rene masser for å planere området. Det skulle også tas prøver for å avdekke eventuelle miljøskadelige stoffer i grunnen. Regningen for å fjerne disse skulle fylkeskommunen ta, ifølge kontrakten.

Mistet tilliten

Entreprenøren ble våren 2019 tatt for å ha gravd ned store mengder betong og rivingsavfall fra byggene de hadde tatt på seg å sanere. På en ferdigbefaring med fylkeskommunen ble det oppdaget at entreprenøren hadde gravd ned restene av byggene på tomta der den nye skolen skulle bygges.

Overfor lagmannsretten skriver fylkeskommune bl.a. at prosjektet ble et mareritt. Fylkeskommunen ble to ganger forsøkt lurt vedrørende en skråning, heter det, og mistet tilliten til EN Entreprenør, som etter hvert heller ikke ville møte opp på byggeplassen.

Bli den første til å kommentere på "Anbud gav mareritt for fylkeskommune, bedriftskonkurs og 24 uten jobb"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.