Anskaffelse av historiske bygninger: Ikke bare for å bevare, må fylle et behov

Anbud365: Anskaffelse av historiske bygninger: Ikke bare for å bevare, må fylle et behovBevaring ikke er en isolert aktivitet, men integrert i bruken av de historiske bygningene, understreker Riksantikvaren, her ved riksantikvar Hanna Kosonen Geiran, i et høringssvar (foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren).

Skriv ut artikkelen

– Når det offentlige skal kjøpe eller inngå leiekontrakt i et historisk bygg, bør formålet med anskaffelsen være knyttet til å fylle et behov som det offentlige har, fremhever Riksantikvaren. Det å kjøpe eller leie historiske bygg kan ikke være begrenset til at formålet med anskaffelsen er bevaring, skriver Riksantikvaren. Tekst i et EU-direktiv går på tvers av prinsippet vern gjennom bruk, som kobler bevaring tett opp mot en hensiktsmessig bruk.

Det er i sitt høringssvar om EUs energieffektiviseringsdirektiv at Riksantikvaren skriver dette. Det vises til artikkel 7 i direktivet omhandler offentlige anskaffelser. I punkt én beskrives det at når offentlige oppdragsgivere inngår kontrakter og konsesjoner med en verdi som tilsvarer eller overstiger gitte terskelverdier, skal de bare kjøpe produkter, tjenester, bygninger og bygge- og anleggsarbeid med høy energieffektivitet.

Historiske bygninger

Kravene til “høy energieffektivitet” er beskrevet i vedlegg IV i direktivet, og bokstav f) beskriver krav som skal stilles til bygninger, påpeker Riksantikvaren. Bygninger som det offentlige kjøper eller leier, skal som et minimum oppfylle nesten energinøytralt nivå, med mindre formålet med kjøpet er å bevare bygningen som en bygning som offisielt er fredet som en del av et særlig område eller som følge av bygningens særlige arkitektoniske eller historiske verdi.

Riksantikvaren mener det er viktig at det gjennom offentlige anskaffelser legges til rette for god bruk og tilpasset energieffektivisering i historiske bygninger. Fortsatt bruk av eksisterende bygninger er vesentlig for å nå klimamålene, og det offentlige må tilrettelegge for dette.

Fylle et behov

– Når det offentlige skal kjøpe eller inngå leiekontrakt i et historisk bygg, bør formålet med anskaffelsen være knyttet til å fylle et behov som det offentlige har, fremhever Riksantikvaren. Det å kjøpe eller leie historiske bygg kan ikke være begrenset til at formålet med anskaffelsen er bevaring.

Vern gjennom bruk er et grunnleggende prinsipp for forvaltning av kulturmiljø i Norge. Det innebærer, poengterer Riksantikvaren i sitt høringssvar, at bevaring ikke er en isolert aktivitet, men integrert i bruken av de historiske bygningene. Og:

Vern gjennom bruk

– Slik vedlegg IV, bokstav f) er formulert, fremstår det som om formålet med anskaffelsen må være bevaring. Det går på tvers av prinsippet vern gjennom bruk, som kobler bevaring tett opp mot en hensiktsmessig bruk. Derfor er det viktig at det offentlige både kan kjøpe og leie historiske bygninger med det formål å bruke dem, og bevaring er selvfølgelig en del av dette.

Riksantikvaren ber også om at det i det aktuelle vedlegget presiseres at det ikke bare er snakk om kjøp, men også leiekontrakter.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelse av historiske bygninger: Ikke bare for å bevare, må fylle et behov"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.