Bærum med innovasjonspartnerskap – skal håndtere overvannskrise i ledningsnettet

Anbud365: Bærum med innovasjonspartnerskap – skal håndtere overvannskrise i ledningsnettetBærum kommune skal bidra med et innovasjonspartnerskap som kan gi løsninger som kan håndtere noen av utfordringene i Norges «glemte» infrastruktur - vann- og avløpsanleggene.

Skriv ut artikkelen

Nødvendige investeringer i størrelsesorden 280 mrd i kommunale vann- og avløpsanleggene i landet trengs for å håndtere klimaendringene, befolkningsveksten og strengere myndighetskrav, ifølge en rapport fra Norsk Vann. Nå trår Bærum kommune til: De har fått 14 mill fra Innovasjon Norge til utvikling av innovative løsninger som skal bidra til fremtidsrettet overvannshåndtering i kommunene. I løpet av høsten 2020 kommer kommunen med en konkurranse om å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap.

Formålet er å utvikle nye løsninger som bidrar til tverrgående prosesser, felles eierskap og helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering i Bærum. Kommunen ønsker en helthetlig tilnærming til avløps- og overvannshåndtering – en verktøykasse med tiltak, som til sammen kan dekke kommunens behov på best mulig måte. Nasjonalt program for leverandørutvikling bistår på veien mot konkurransen, mens Lørenskog er samarbeidskommune i gjennomføring av partnerskapet.

De siste 4-5 årene har Bærum ved flere anledninger opplevd episoder med kraftig nedbør. Dette har skapt til dels store problemer i deler av kommunen med tanke på overvann på avveie. Kommunen utarbeidet i 2017 en overvannsstrategi som var en første byggestein i arbeidet med håndtering av klimaendringer og mer nedbør. En handlingsplan for overvann ble nylig vedtatt i kommunen.

Klimaendringene

Klimaendringene har gitt økte nedbørhendelser mer lokale nedbørskyll, samtidige som de har også økt i intensitet. Fortetting og urbanisering i denne sammenheng gir betydelige utfordringer, som kan føre til skade på bygninger, infrastruktur, helse og miljø, skriver Bærum kommune i dokumentene som ligger til grunn for den kommende markedsdialogen.

Bærum kommunes avløpsnett består bl.a. i underkant av 30 % fellessystem, noe som innebærer at kloakk (spillvann) og overvann renner i samme rør. Fellessystemene gir flere utfordringer: Store mengder rent overvann transporteres unødvendig til renseanleggene, som fører med seg kostnader, i tillegg til at overvannet tar deler av renseanleggets kapasitet. Det er også utfordringer i forbindelse med kraftig nedbør, som kan føre til overbelastning av ledningene – som igjen kan føre til tilbakeslag av avløpsvann inn i hus, eller at kloakkholdig vann slippes ut via lokale overløp og bidrar med forurensning til lokale vannforekomster.

Bærum kommunes behov

Bærum kommune har gjennom et forprosjekt i 2019 fått god kunnskap om hva som finnes i markedet av løsninger innen dette store, brede temaet fremtidsrettet overvannshåndtering. Gjennom kartleggingsarbeidet har Bærum kommune kommet frem til to behov de mener vil kunne gi særlig stor effekt for kommunen. Det er behov for tverrgående prosesser i organisasjonen, felles eierskap til utfordringene, samt behov for helhetlig beslutningsgrunnlag. Behovene Bærum har identifisert, er verifisert av Lørenskog kommune og Norsk Vann.

Hva som skal til for å lande på hva som er det riktigste beslutningsgrunnlaget i ulike situasjoner, for ulike områder gitt ulike forutsetninger kan finnes trolig ikke på markedet i dag. Et innovasjonspartnerskap vil kunne få frem helt nye løsninger her – til nytte for kommuner over hele landet.

Bli den første til å kommentere på "Bærum med innovasjonspartnerskap – skal håndtere overvannskrise i ledningsnettet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.