Dom i anskaffelsessak: Kontrakt uten virkning, nær 6 mill i straff og grov inhabilitet

Anbud365: Dom i anskaffelsessak Kontrakt uten virkning, nær 6 mill i straff og grov inhabilitetI den 74 siders lange kjennelsen kommer Alstahaug tingrett til at Herøy kommune bl.a. ikke gjorde en forsvarlig vurdering av verdien av anskaffelsen.

Skriv ut artikkelen

En anskaffelsesprosess gikk aldeles galt for lille Herøy kommune på Helgeland: I Alstahaug tingrett ble den inngått kontrakten kjent uten virkning og kommunen gitt et overtredelsesgebyr på nærmere 6 millioner kroner. I tillegg blir begrepet «grov inhabilitet» benyttet fra rettens side når det gjelder en av nøkkelpersonene i anskaffelsen.

Herøy er en kommune på Helgelandskysten med om lag 1900 innbyggere, og et årlig budsjett på mellom 100 og 200 millioner. I oktober 2013 fikk kommunen et pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til tidligere helsehus, og startet etter det prosessen som endte med utlysning av anbudskonkurransen i 2016. I denne prosessen var kommunen bistått av en arkitekt ved navn Christian Cleve Broch, som driver selskapet Cleve Broch AS, og Bjørn Sortland, som eier og driver selskapet Atax AS.

74-siders kjennelse

I den 74 siders lange kjennelsen kommer Alstahaug tingrett (sak 16-193045TVI-ALST/) til at kommunen ikke gjorde en forsvarlig vurdering av verdien av anskaffelsen når det ble lagt til grunn at denne var under kr 44 000 000, og da under EØS-terskelverdi. Retten legger til grunn at verdien skulle vært over EØS-terskelverdi. Kostnader knyttet til rigg, arkitekttjenester skulle bl.a. vært med i verdivurderingen. Når anskaffelsen bare ble utlyst på Doffin, og ikke på TED, foreligger det en ulovlig direkte anskaffelse, heter det.

Retten viser også til forhold som peker i retning av at fokus var på å holde seg under EØS-terskelverdi, og retten finner det mest sannsynlig at kostnader ble holdt utenfor kalkylen for å hindre at anskaffelsen ble beregnet til en verdi over kr 44 000 000.

«Grov inhabilitet»

Dessuten konkluderer retten med at en av de sentrale aktørene i saken, Bjørn Sortland, var klart inhabil i den rollen retten har funnet at han har hatt i saken, da det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet».  Grov inhabilitet er et begrep retten benytter i sin omtale.

Av domsslutningen fremgår det at kontrakten kommunen gjorde om bygging av helsehus og omsorgsboliger kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse fra dommen blir rettskraftig. Helsehuset ble rett nok overtatt og tatt i bruk høsten 2017, men det gjenstår noe arbeid utomhus. Omsorgsboligene var planlagt ferdigstilt mars 2018, og retten gir uttrykk for at den ikke kan se at det fra saksøkernes side er reist tvil om hvorvidt det hovedsakelige av kontrakten vil være oppfylt før det foreligger dom i saken.

Overtredelsesgebyr

I tillegg er kommunen idømt overtredelsesgebyr på drøyt 5,85 mill kroner – 12% av beregnet kontraktsverdi. Det skal også betales erstatning til de to saksøkerne, tilsammen om lag 420 000 kroner. For øvrig skal kommunen og partshjelperen betale nær to millioner kroner i sakskostnader.

Bli den første til å kommentere på "Dom i anskaffelsessak: Kontrakt uten virkning, nær 6 mill i straff og grov inhabilitet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.