Selv politikere med skyhøye klima- og miljøambisjoner satser på priskriteriet

Anbud365: Selv politikere med skyhøye klima- og miljøambisjoner satser på priskriterietIKT-Norge slår til lyd for at kommunene må få økte økonomiske rammer til å kjøpe inn konsulenttjenester og ekstern bistand i dette arbeidet, dersom kompetansen i kommunen ikke er tilstrekkelig. På bildet Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge (foto: Veslemøy Vråskar).

Skriv ut artikkelen

Alt for ofte i praksis er pris er det eneste eller viktigste kriteriet i anbudskonkurransen. Selv i kommuner som styres av politikere med skyhøye klima- og miljøambisjoner glipper dette ubehagelig ofte. Dette skriver IKT-Norge i sitt innspill til handlingsplan for grønne offentlige anskaffelser. Der slår de også til lyd bl.a. for egen «kriterieveiviser» for IKT-kjøp og for et økonomiske fond for små bedrifter for å redusere risiko og senke terskelen for at små og mellomstore bedrifter også kan delta i anbudsprosessene.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Digitaliseringsdirektoratet ansvar for utarbeidelse av handlingsplanen. Den skal utvikles i samarbeid med Miljødirektoratet. Til arbeidet er det kommet en rekke innspill, bl.a. fra IKT-Norge.

Blant poengene i IKT-Norge er et ønske om å styrke den offentlige grunnfinansieringen av Leverandørutviklingsprogrammet betydelig fra dagens 10 mill. Samtidig vil organisasjonen at det øremerkes midler til arbeid med grønn digital innovasjon i offentlige anskaffelser.

«Kriterieveiviser» for IKT-kjøp

Grønn omstilling av Norge og økt digital modenhet i offentlig sektor kan fort være to sider av samme sak, fremholder IKT-Norge. Anskaffelsene representerer en mulighet til å vise at Norge kan være ledende i å bruke nye løsninger i bærekraftsarbeidet. Det vil være behov for ytterligere ressurser til kommunene for å realisere denne Regjeringens digitaliseringsstrategi, heter det. Det er svært ønskelig at en “kriterieveiviser” for innkjøp av elektronikk, IKT og digitale tjenester kommer på plass.

Alt for ofte i praksis er pris er det eneste eller viktigste kriteriet i anbudskonkurransen, ifølge IKT-Norge. Selv i kommuner som styres av politikere med skyhøye klima- og miljøambisjoner glipper dette ubehagelig ofte. Smarte byer og bygder er ikke smarte dersom de ikke også er bærekraftige. Billige teknologi må byttes ut oftere. I tillegg er det en åpenbar miljøgevinst i reparasjon av elektroniske enheter fremfor å kjøpe nytt. Ved innkjøp av teknologi, digitale løsninger og smarte innretninger, må bærekraftsperspektivet vektes over pris. Forskriften må strammes inn for å fylle sin funksjon slik at miljøforhold, når det er et tildelingskriterium, alltid skal vektlegges med minst 50% ved offentlige innkjøp, krever organisasjonen, som fortsetter:

Mangel på kompetanse

– Mange offentlige innkjøpere og utbyggere kjenner ikke til og har ikke oversikten over hvilke geniale bærekraftig teknologier, tjenester og løsninger den norske IT-bransjen kan levere i dag. Manglende kompetanse på innkjøp av teknologi og digitale løsninger, kan få enorm betydning for en anskaffelse og i verste fall påføre stat og kommune et pengesluk i utbedringskostnader i lang tid. Vi må stille oss spørsmålet om det er naivt å forvente at kommuner og fylkeskommuner med stram økonomi og mange oppgaver plutselig skal bli eksperter på innovasjon og fremtidens smarte og bærekraftige løsninger uten økte bevilgninger og tilgang på ressurser? Skal vi satse, må det kompetanse og ressurser til som sikrer gode digitale, bærekraftige teknologier og løsninger for det offentlige og innbyggerne.

IKT-Norge slår derfor til lyd for at kommunene må få økte økonomiske rammer til å kjøpe inn konsulenttjenester og ekstern bistand i dette arbeidet, dersom kompetansen i kommunen ikke er tilstrekkelig.

SMB-fond

Mange av fremtidens smarte og grønne teknologier og løsninger utvikles i nye små og mellomstore bedrifter. – Det derfor, understreker IKT-Norge, viktig at vi jobber systematisk med å senke terskelen for at unge, små og mellomstore bedrifter som ikke besitter den samme anbudskompetansen eller har de samme markedsføringsmusklene som de etablerte leverandørene, deltar i anbudsprosesser. Å delta i gjentatte offentlige anbudsprosesser som ikke gir uttelling tapper små foretak for personalressurser og økonomiske ressurser. Handlingsplanen må finne faglige bistandsløsninger og økonomiske fond for små bedrifter for å redusere risiko og senke terskelen for at små og mellomstore bedrifter også deltar i anbudsprosessene.

Bli den første til å kommentere på "Selv politikere med skyhøye klima- og miljøambisjoner satser på priskriteriet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.