Innovasjonspartnerskap skal redde natur og kutte utslipp ved vei- og baneutbygging

Anbud365: Innovasjonspartnerskap skal redde natur og kutte utslipp ved vei- og baneutbyggingDet manglet ikke på interesse for dialogkonferansen som Statsbygg, Statens vegvesen og BaneNOR inviterte til i forbindelse med det planlagte innovasjonspartnerskapet «Klimagassreduksjon i grunnarbeider». Nærmere 30 representanter for 15 leverandørmiljøer var påmeldt, hvorav også svenske.

Skriv ut artikkelen

Gjennom innovasjonspartnerskap skal det nå finnes metoder som fører til kutt i klimautslippene og i omfanget av ødeleggende naturinngrep ved de kommende, gigantiske vei- og jernbaneutbyggingene her i landet. De store nasjonale utbyggerne utfordrer leverandørmarkedet til å samarbeide om å klekke ut nye, effektive, hittil ukjente løsninger. Oppmerksomheten er rettet mot grunnarbeidene, som viser seg å være en kilde til store klimautslipp og betydelige, uheldige naturinngrep.

Dette kom frem på en dialogkonferanse i NHO-huset i går, der Statens vegvesen, Statsbygg og BaneNOR var initiativtakere. Krevende grunnforhold en rekke steder i landet medfører ofte behov for omfattende grunnforsterkning og sikringsarbeider for å hindre at skred utløses i utbyggingsprosjekter, spesielt i kvikkleireområder.

Dialogkonferansen var første ledd i prosessen fram til etablering av et innovasjonspartnerskap. Formålet var da å lytte til hva markedet kunne tilby, så skal prosjekteierne med utgangspunkt i denne kunnskapen presisere sine behov før de inviterer til ny dialogkonferanse ventelig i april neste år. Da er det tid for å lage konkurransegrunnlag for en konkurranse som planlegges kunngjort i august 2019. Den skal føre til at en eller flere leverandører tegner en utviklingskontrakt og utgjøre et innovasjonspartnerskap. På dialogkonferansen ble leverandørene oppfordret til å søke samarbeid på tvers av egen «siloer» fordi utfordringen er svært kompliserte. Man kan også delta i konkurransen i form at et konsortium i tillegg til ordningen med en leverandør med eventuelle underleverandører.

Trengs nye metoder

Det trengs nye metoder for å forhindre ødeleggende naturinngrep og redusere klimautslippene i forbindelse med grunnarbeidene forut for infrastrukturutbyggingen som kommer. Med prosjektet «Klimagassreduksjon i grunnarbeider» ble Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR en av vinnerne av Innovasjon Norges «innovasjonspartnerskapskonkurranse» for 2018. De har fått 10 mill. av Innovasjon Norge for, via et innovasjonspartnerskap, utvikle nye løsninger sammen med leverandørmarkedet.

Det kan dreie seg om materialvalg, materialproduksjon, installasjon av aktuelle materialer osv. Spesielt, når det gjelder ras og skred, er det kvikkleire-grunn man er obs på.

Grunnarbeider stor «utslippssynder»

I årene fremover skal det bygges veier og jernbanelinjer for store milliardbeløp. Det er ikke bare planer, over så å si over hele landet er man i gang. Samtidig er det ambisiøse klimamål som skal nås om forholdsvis få år. Da er det ikke bare utslipp fra biler, gravemaskiner o.l.  oppmerksomheten må retts mot. En stor «utslippssynder» er grunnarbeidene, dvs. det som foregår i marken før byggingen av infrastrukturen tar til. Spørsmålet er så hvordan man effektivt kan redusere klimagassutslippene fra grunnarbeidene.

CO2-utslippet fra grunnarbeidene kan i enkelte tilfeller nå opp i 40-50% av det totale omfanget av slike utslipp i et bygge-/anleggsprosjekt.

Byggegrunn til fortetting

Dessuten er det slik at boliger og forretningsbygg gjerne skal bygges nær trafikknutepunkter – fortetting. Jernbanestasjoner er eksempler på slike knutepunkter. Men her, kunne Statsbygg fortelle på en dialogkonferanse i NHO-bygget i går, er det ikke sjelden at grunnen til slike ubebygde tomter er dårlig, tidvis utsatt for flom og andre vannkrefter. Slikt kan bety store behov for stabilisering av grunnen og inngrep i naturen før man bygger. Statsbygg står selv overfor store byggeprosjekter i områder med kvikkleire (og behov for grunnstabilisering): Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo, Campus NTNU og Vikingskipmuseet.

På samme konferansen ble det fra Statens vegvesen opplyst at det årlig er om lag 2000 hendelser som fører til stengte veier. I mange av tilfellene dreier det seg om ras. Statens vegvesen påpekte også at omfanget av utslipp fra byggeplass er økt med 58% siden 1990. Ved E6-utbyggingen Trondheim-Melhus utgjorde utslippene pga bruk av klak og andre materiale nær 25% av totalutslippene ved anlegget, omtrent det samme gjorde bruk av diesel under grunnarbeidene.

Vei- og baneutbygginger

Statens vegvesen skal i gang med store utbygginger, bl.a. E6 Åsen-Steinkjer og BaneNOR står foran den store Intercity-utbyggingen på Østlandsområdet.

Og det er ikke minst inngrep i naturen som gjør at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) vil bidra i prosjektet «Klimagrunn» der Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg er i front. De metoder man hittil har benyttet for å sikre og forsterke i forbindelse med grunnarbeider for bl.a. å hindre ras og skred, har ført til at naturmangfoldet er blitt utfordret. Eksempelvis er ravinedalene etter hvert blitt så sjeldne at de er havnet på den såkalte «rødlisten» over truet natur.

Nasjonalt program for leverandørutvikling legger til rette prosessen. Mer om dette innovasjonspartnerskapet finner du her.

Bli den første til å kommentere på "Innovasjonspartnerskap skal redde natur og kutte utslipp ved vei- og baneutbygging"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.