Krever opprydning i forhold som møter tilbydere etablert utenfor EØS-området

Anbud365: Krever opprydning i forhold som møter tilbydere etablert utenfor EØS-områdetAnskaffelsesutvalget som professor Halvard Haukeland Fredriksen (t.v.) leder og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), her ved næringsminister Jan Christian Vestre, er utfordret om forhold som tilbydere etablert utenfor EØS-området møter.

Skriv ut artikkelen

Det må ryddes opp i forholdene som tilbydere etablert utenfor EØS-området risikerer å møte hos norske, offentlige oppdragsgivere. Det er kjernen i en henvendelse om nå ligger på Anskaffelsesutvalgets og Nærings- og fiskeridepartementets bord. Svært uforutsigbare situasjoner oppleves, f.eks. avvisning først etter at selskapet har søkt om kvalifisering eller levert tilbud. Også leverandører etablert innen EØS-området med støtte fra leverandører utenfor området er blitt avvist. I noen tilfeller er avvisningsgrunnlaget i best fall svært tvilsomt.

Det er Advokatfirma DLA Piper Norway som representerer Sichuan Road & Bridge Group Corporation Ltd. (“SRBG”), og som har henvendt seg til anskaffelsesutvalget som professor Halvard Haukeland Fredriksen leder. Kopi er sendt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). SRBG er et selskap etablert i Kina og er en betydelig aktør tilknyttet bygg- og anleggsarbeid både i Norge og internasjonalt – i Norge eksempelvis byggingen av Hålogalandsbroen i Narvik og Beitstadsundbrua i Trøndelag.

Bakgrunnen for henvendelsen er en artikkel i Anbud365 der NFD bl.a. ikke utelukker at det kunne vært hensiktsmessig med ytterliggere veiledning og/eller regelverksendringer knyttet til deltakelse fra utenlandske tilbydere som ikke uten videre slipper til i norske, offentlige anskaffelser. I brevet fra DLA Piper vises det til konkrete eksempler, som grunnlag for å vurdere endringer i anskaffelsesregelverket eller ytterligere veiledning for å sikre en mer ensartet praksis blant offentlige oppdragsgivere og dermed også forutberegnelighet. Det antas at tydeligere regler og veiledning også vil være ressursbesparende hos oppdragsgivere.

Svært uforutsigbart

SRBG opplever en svært uforutsigbar situasjon når det gjelder hvordan norske oppdragsgivere håndterer tilbydere etablert utenfor EØS-området og som ikke er rettighetshaver etter anskaffelsesloven § 3, skriver DLA Piper. Denne uforutsigbarheten er også krevende for oppdragsgiverne som må håndtere spørsmål underveis, sikre konkurranse, interne uenigheter, og uavklarte spørsmål.

Det er uholdbart for aktører som SRBG å leve med en risiko for avvisning selv om det enten er skapt forventninger fra oppdragsgiveren om at man vil inkluderes i konkurransen, eller hvor selve avvisningsgrunnlaget i beste fall er tvilsomt, fremhever DLA Piper. Dagens praksis er ikke bare uforutsigbar for leverandørene, men også for oppdragsgivere. SRBG er kjent med at oppdragsgiverne selv opplever overstyring av egne vurderinger, hvilket skaper ytterligere uforutsigbarhet.  

Risiko i flere ledd

Den uforutsigbare situasjon som skapes, har også den virkning at de norske underleverandører og foretak SRBG støtter seg på og/eller bruker i kontraktsgjennomføringen heller velger å samarbeide med andre aktører. De norske/EØS-etablerte selskaper som likevel inngår samarbeid med SRBG løper stor risiko i form av uforutsigbarhet knyttet til risiko for avvisning.

SRBG har også erfart at offentlige oppdragsgivere er kjent med at SRBG vil delta, men likevel avviser selskapet etter at det har søkt om kvalifisering eller levert tilbud. Her trengs, fremgår det av brevet, veiledning eller generelle føringer for i hvilken utstrekning dette er akseptabelt. For å sikre forutberegnelighet og unngå sløsing av ressurser kunne et alternativ være at oppdragsgiveren tidlig i anskaffelsesprosessen tok endelig stilling til om selskaper etablert utenfor EØS-området skal få lov til å delta, og at denne avgjørelsen forplikter senere, heter det.

Ikke rettslig grunnlag

SRBG er dessuten kjent med at offentlige oppdragsgivere har avvist leverandører som er etablert innen EØS-området, men hvor denne leverandøren har støttet seg på foretak utenfor EØS området for oppfyllelsen av kvalifikasjonskrav. Slik SRBG ser det, foreligger det ikke rettslig grunnlag for en slik avvisning når leverandøren som sådan er stiftet innen EØS-området. Idet det synes å herske tvil om dette hos enkelte offentlige oppdragsgivere, bør det gis en tydelig veiledning til oppdragsgiverne, poengterer DLA Piper.

Bli den første til å kommentere på "Krever opprydning i forhold som møter tilbydere etablert utenfor EØS-området"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.