Manglet internkontroll-system for oppfølging av sosiale krav i milliardprosjekt

Anbud365: Manglet internkontroll-system for oppfølging av sosiale krav i milliardprosjektMøre og Romsdal Revisjon IKS er usikre på om bruk av lærlinger er ivaretatt i arbeidet med å oppfylle de kontraktene som allerede var inngått i milliardprosjektet Nordøyvegen, eller om arbeidet disse kontraktene omfatter er av en slik art at bruk av lærlinger ikke er et krav i henhold til regelverket. På bildet fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i Møre og Romsdal fylkeskommune (foto: Terje Aamodt).

Skriv ut artikkelen

Da revisjonen i 2018 kom for å sjekke sider ved milliardprosjektet Nordøyvegen, hadde Møre og Romsdal fylkeskommune ikke internkontrollsystem som sikrer at bl.a. lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene og krav om bruk av lærlinger iverksettes og følges opp. Fylkeskommunen hadde overlatt både ansvar og arbeidsoppgaver for oppfølging av kravene til Statens vegvesen. Det var Møre og Romsdal Revisjon IKT lite fornøyd med. Fylkeskommunen burde ha et system for å kvalitetssikre at vegvesenet følger opp kravene, heter det.

Nordøyvegprosjektet er det største veiprosjektet i fylkeskommunens historie med en styringsramme på 4,9 milliarder. Bakgrunnen for revisjonen var at veiprosjektet i analyser er vurdert å være et område med høy risiko.

Blant temaene for revisjonen var i hvilken grad Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) i sine tildelingskontrakter tar stilling til sosial dumping/arbeidslivskriminalitet og om kontraktører legger til rette for bruk av lærlinger. I tillegg om fylkeskommunen i sine kontrakter tilrettelegger for kontroll av kontraktører og om de har planer for å gjennomføre slike kontroller av kontraktørene.

Krav i kontraktene

Revisjonen skriver at det i tildelingskontraktene tas avstand fra sosial dumping/arbeidslivskriminalitet ved at det stilles krav til lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, både norske og utenlandske i henhold til lov og forskrift. Det stilles også krav om bruk av lærlinger i de samme kontraktene.

– For å kontrollere at de fastsatte kravene til oppfølging ivaretas, bør MRFK som prosjekteier, vegeier og byggherre etablere et system som ivaretar dette. Vi er ikke kjent med at et slikt internkontrollsystem er etablert, konstaterer revisjonen.

Ansvar kan ikke delegeres

Som vegmyndighet, veieier og byggherre har MRFK, heter det i revisjonsrapporten, et overordnet ansvar for et kvalitativt godt og effektivt styringssystem for fylkesvegoppgaver. Møre og Romsdal fylkeskommune har i utbyggingen av Nordøyvegen delegert myndighet til Statens vegvesen som sams vegadministrasjon til å gjennomføre byggeprosjektet på fylkeskommunens vegne, og opptrer dermed som byggherres representant i henhold til Byggherreforskriften. Slik vi oppfatter dette er MRFK byggherre og vegeier med det ansvar dette medfører, mens SVV er delegert myndighet til å utføre arbeidsoppgaver på vegne av MRFK, og vil være byggherrens representant i prosjektet. I kommunal- og fylkeskommunal forvaltning er det et prinsipp at arbeidsoppgaver kan delegeres, men ikke ansvar.

Når det gjelder krav om bruk av lærlinger i de utlyste kontraktene, har revisjonen ikke mottatt opplysninger om at aktuelle leverandører i dette prosjektet har benyttet lærlinger i allerede inngåtte kontrakter, eller om leverandør er tilknyttet en læreordning. – Vi er derfor usikre på om bruk av lærlinger er ivaretatt i arbeidet med å oppfylle de kontraktene som allerede er inngått, eller om arbeidet disse kontraktene omfatter er av en slik art at bruk av lærlinger ikke er et krav i henhold til regelverket, påpeker revisjonen.

Bli den første til å kommentere på "Manglet internkontroll-system for oppfølging av sosiale krav i milliardprosjekt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.