Vil ha tariffavtale-krav til leverandører med i ny anskaffelsesstrategi

Anbud365: Vil ha tariffavtale-krav til leverandører med i ny anskaffelsesstrategiPå bildet nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge, ansvarlig overfor politikerne i Trondheim kommune når det gjelder behandlingen av forslag til ny anskaffelsesstrategi (Foto: Terese Samuelsen).

Skriv ut artikkelen

En av Norges største byer – Trondheim – skal få ny anskaffelsesstrategi, og spørsmålet om man kan kreve i strategien at aktuelle leverandører skal ha tariffavtale, har meldt seg. Trøndelag fylkeskommune på sin side stiller allerede tariffavtale-krav til veientreprenører. Trondheims kommuneadvokat har liten tro på at det er lov å stille slikt krav, men ønsket om å utfordre EØS-avtalen på dette punkt led ingen politisk død av den grunn.

Ny anskaffelsesstrategi for Trondheim kommune er på vei gjennom politisk behandling. Strategien skal gjelde for årene 2023 til 2030. Kommunen kjøper årlig varer og tjenester for rundt 5,4 mrd.

Tarifferte lønns- og arbeidsvilkår

Under behandlingen i miljø- og næringskomiteen dukket dette forslaget opp: «Fram til Norgesmodellen for offentlige anskaffelser (som skal sikre gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, bærekraft, like konkurransevilkår og bærekraft) foreligger skal Trondheim kommune, der leverandørens størrelse eller driftsform gjør det mulig å kreve det, kjøpe varer og tjenester fra leverandører som følger tarifferte lønns og arbeidsvilkår, herunder pensjon».

Forslaget som fikk flertall i komiteen, er senere – i Adresseavisen – utlagt som et forsøk på å utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen ved å ta inn krav om tariffavtale i den nye anskaffelsesstrategien. Kommuneadvokaten har vurdert spørsmålet og – under tvil – kommet til at kommunen ikke kan stille krav om at selskaper kommunen kjøper tjenester av, har tariffavtale. Forklaringen er at en tariffavtale – og tilhørende fagorganisering av ansatte – trolig vil favorisere norske selskaper foran utenlandske, og på den måten gi norske selskaper et urettferdig konkurransefortrinn som strider mot EØS-avtalen.

Fylkeskommunen

Imidlertid har Trøndelag fylkeskommune fra og med 2021 nettopp stilt krav om at hovedentreprenører på fylkesvegnettet skal ha tariffavtale. Å stille krav om landsomfattende tariffavtale er ikke et urimelig krav i den norske modellen, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik til Adresseavisen.

I sin redegjørelse for strategi-saken overfor de politiske myndighetene mener kommunedirektøren at kommunen som organisasjon befinner seg generelt sett på et regel- og serviceorientert nivå med tanke på anskaffelser, men med et tydelig ønske og behov om å løfte seg til et strategisk høyere nivå. I prosessen er det pekt på behov for å jobbe mer og bedre med behovskartlegging og behovsbeskrivelser, og i større grad følge opp leverandører for å sikre gevinstrealisering etter inngått avtale, heter det.

Kompetanseløft

Det er kommet innspill til strategien fra bransjeorganisasjoner og fagråd, der det bl.a. heter at det er behov for kompetanseløft både internt i kommunen, hos næringslivet og virkemiddelapparatet. Det pekes på at flere i kommunen i liten grad forstår og utnytter det handlingsrommet de har til å drive innovasjon og utvikling gjennom anskaffelser og i tettere samarbeid med næringslivet.

Likeledes mener næringslivet at det er behov for standardisering og forenkling – gjøre det enklere for leverandørene å delta i konkurranser. Unngå for mange krav og særbestemmelser sammenlignet med andre kommuner og offentlige aktører.

Lokale leverandører

Kommunen blir stadig utfordret på å legge til rette for at en større andel av lokale leverandører skal kunne delta i anbudskonkurranser og med det få en avtale med kommunen, skriver kommunedirektøren. Markedsforståelsen i Trondheim kommune skal økes og strukturert markedsoppfølging, slik det er foreslått i strategien vil derfor bli viktig. Strategien legger spesifikt vekt på dialog rettet mot det lokale leverandørmarkedet, en gjennomtenkt strategi for innkjøpssamarbeid, åpning for oppdeling av kontrakter, forenkling av anskaffelsesprosessen og bruk av relevante krav og kriterier.

Bli den første til å kommentere på "Vil ha tariffavtale-krav til leverandører med i ny anskaffelsesstrategi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.