Vannbransjen: Slår til lyd for god innkjøpskompetanse og leverandør-samarbeid

Anbud365: Vannbransjen Slår til lyd for god innkjøpskompetanse og leverandør-samarbeidVannbransjen: Slår til lyd for god innkjøpskompetanse og leverandør-samarbeid

Skriv ut artikkelen

Det er et stort potensial for FoU og innovasjon i vannbransjen, slår en arbeidsgruppe i Norsk Vann fast i sin sluttrapport. Stikkord for å lykkes er mer effektivitet, mer standardisering og mer samarbeid på tvers av kommunegrensene. God innkjøpskompetanse og nye måter å samarbeide med leverandørbransjen trengs. Men dette kan være en utfordring for de små enhetene.

Norsk Vann som eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk, representerer ca. 320 kommuner med ca. 96 % av landets innbyggere. Interesseorganisasjonen har hatt i gang en arbeidsgruppe for å se på organiseringen av vann- og avløpstjenestene. Nå foreligger sluttrapporten – «Effektivisering = organisering + teknologi + metodikk under forutsigbare rammebetingelser».

Arbeidsgruppen mener at det er et stort potensial for FoU og innovasjon i vannbransjen. Innovasjon trengs for å møte framtidens krav. Dette er vanskelig i små enheter, med små fagmiljøer og bredt spekter i arbeidsoppgavene for ingeniørene. Det trengs god innkjøpskompetanse og nye måter å samarbeide med leverandørbransjen på for å bli mer effektive, heter det. Gjennom dialog med bransjen og andre bransjer er gruppen kommet til at effektivitet i stor grad handler om standardisering. Når det gjelder anskaffelser, vil det være effektivt for kommunene å samarbeide om dette.

Samarbeid med andre

Medlemsundersøkelsen arbeidsgruppen gjorde blant andelseierne i Norsk Vann viser at 16 av 55 respondenter svarte at de ikke hadde noe form for samarbeid med sine naboer. Av de 39 som hadde et eller flere samarbeid, svarte de bl.a. at de samarbeidet om innkjøp av materiell, deling av fagpersoner og administrative tjenester. Undersøkelsen viste også at de fire respondentene med færre enn 3.000 innbyggere ikke samarbeidet med andre, og at andelen samarbeid øker jo flere innbyggere de representerer.

Å lykkes bedre med innovative anskaffelser er helt avgjørende for vannbransjens evne til å løse det enorme investeringsbehovet samfunnet står overfor for å sikre fortsatt rent vann i springen og forsvarlig renset avløpsvann.

Innovative anskaffelser

  • Innovative anskaffelser handler om:
  • God planlegging og behovsvurderinger
  • Åpen dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase av anskaffelsesprosessen
  • Ytelses- og funksjonskrav som beskriver hva du ønsker å oppnå framfor å peke på løsningen/produktet
  • Kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon
  • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som premierer nytenkning og/eller miljø/bærekraft

Vannbransjen er en konservativ bransje, heter det, og dette er den største hindringen for innovasjon og nytenkning. En viktig grunn til dette er at vannbransjen er en trygghetssøkende bransje, med et stort ansvar for en sikker vann- og avløpstjeneste. Flere av kommunene har for få ressurser og tid, og det stilles spørsmål om det kan være organisasjonsutfordringer som er hindringen for innovasjon.

Bli den første til å kommentere på "Vannbransjen: Slår til lyd for god innkjøpskompetanse og leverandør-samarbeid"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.