Eksperter: Anbefaler fortsatt bruk av anbud i ambulanseflytjenesten

Anbud365: Eksperter Anbefaler fortsatt bruk av anbud i ambulanseflytjenestenHelse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har fått tre modeller for fremtidig drift av ambulanseflytjenesten på sitt bord (foto: Helse- og omsorgsdepartementet).

Skriv ut artikkelen

Dagens anbudsregime med krav om virksomhetsoverdragelse trumfer de to andre fremtidige alternativene, nemlig drift i offentlig regi eller utført av en ideell aktør. Det fremgår av en konsekvensutredning knyttet til fremtidig drift av ambulanseflytjenesten. Alle tre modellene legger til rette for økt trygghet og mer forutsigbarhet for ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Laveste kostnader og gode insentiver til innovasjon og utvikling av tilbudet dersom dette vektlegges i anbudsprosessene, er sentrale elementer i forslaget til prioritering mellom de tre modellene.

Historien bak er uroen rundt operatørbytte for ambulanseflytjenesten i 2018. I kjølvannet av den ville Stortinget ha utredet offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) etablerte i 2019 en ekspertgruppe som utredet ulike modeller, og i sin rapport ble tre varianter skissert:

  • Anbudsregime, men krav om virksomhetsoverdragelse mv. (dagens modell med endringer)
  • offentlig drift
  • drift av ideelle aktører

Store kostnadsforskjeller

HOD ville så ha utredet økonomiske og administrative konsekvenser, juridiske forhold ved slike mulige endringer, samt sentrale risikofaktorer. Jobben ble gjort av Oslo Economics i samarbeid med bl.a. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Ut av arbeidet kom for kort tid siden rapporten «Økonomiske og administrative konsekvenser av ulike modeller for drift av Luftambulansetjenesten».

Konklusjonen er at selv om tilsvarende høy kvalitet trolig kan oppnås i alle de foreslåtte modellene, vil kostnaden kunne variere betydelig. Analysen indikerer at anbudsregime gir den laveste forventede kostnaden, etterfulgt av henholdsvis ideell regi og offentlig regi. Forventede kostnadsforskjeller skyldes primært mulige effektivitetsgevinster ved konkurranse, heter det, særlig som følge av at konkurransedyktige operatører vil kunne ha fortrinn gjennom bedre utnyttelse av luftfartøy og mer fleksibilitet i driften.

Innovasjon og utvikling

Modell med anbudskonkurranser vil, mener utrederne, normalt gi gode insentiver til innovasjon og utvikling av tilbudet dersom dette vektlegges i anbudsprosessene. Anbudskonkurransene har også tidligere bidratt til å drive frem innovasjon og nye løsninger som har hevet kvaliteten og gitt mer effektiv drift. Lignende virkninger kan trolig også oppnås med anbudskonkurranser mellom ideelle aktører. Offentlig regi-modellen, som medfører et offentlig monopol på tjenesten, vil gi relativt svake insentiver til innovasjon. Imidlertid vil den samtidig legge til rette for at luftambulansetjenesten ses i sammenheng med behov for forskning og fagutvikling i andre deler av sektoren.

Alle de foreslåtte modellene vil legge til rette for økt trygghet og mer forutsigbarhet for ansattes lønns- og arbeidsvilkår, fremhever utrederne. I modellen med anbudsregime med krav til virksomhetsoverdragelse, forventes det, som i dag, at konkurranse om kontraktene sikrer at den mest konkurransedyktige leverandøren tildeles operatøransvaret. I modellen vil man også gjennom kontrakter kunne sørge for en relativt forutsigbar kostnadsutvikling, med andre ord lav økonomisk risiko. Fordi det imidlertid er foreslått endringer som kan komme til å svekke konkurransen sammenlignet med dagens situasjon, herunder krav om virksomhetsoverdragelse, forventes en kostnadsøkning sammenlignet med dagens anbudsregime uendret på cirka 2–10%.

Dyrere løsninger

Analyser i rapporten tyder på at kostnadene ved offentlig regi vil kunne forventes å være 25–55% høyere enn i dagens anbudsregime. Med en ideell aktør ventes de økonomiske og administrative konsekvensene mellom de to andre modellene. Dersom det legges til rette for anbudskonkurranser reservert for ideelle, vil kostnadsutviklingen trolig ligne på det som forventes i det reviderte anbudsregimet under forutsetning av at konkurransen blant ideelle er velfungerende. Ved en direktetildeling forventes det derimot at kostnadsutviklingen over tid vil være nærmere forventningen i modellen med offentlig drift. Samlet anslås den forventede kostnadsøkningen i ideelle-modell sammenlignet med anbudsregimet slik det er i dag, å utgjøre om lag 15–30%.

Bli den første til å kommentere på "Eksperter: Anbefaler fortsatt bruk av anbud i ambulanseflytjenesten"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.