Foreslår rådgivningstjeneste til hjelp for innkjøpere når skjerpede klimakrav kommer

Anbud365: Foreslår rådgivningstjeneste til hjelp for innkjøpere når skjerpede klimakrav kommerFylkesrådet i Viken og Klima Østfold har vært i Nærings- og fiskeridepartementet og presentert erfaringer og resultater fra prosjektet «Klimarådgivning i anskaffelser». Der oppfordret de samtidig nasjonale myndigheter til å kopiere rådgivningsmodellen fra prosjektet. På bildet fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (foto: Morten Brakestad) og ordfører René Rafshol i Råde kommune. Han er leder av Klima Østfold.

Skriv ut artikkelen

Ved årsskiftet innføres skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Men forskriftsendringen alene vil ikke automatisk bryte ned innkjøps-Norges reelle barrierer, skriver Viken fylkesråd og Klima Østfold og sikter til mangel på tid samt klima- og miljøkompetanse. Kanskje snarere forsterke dem, poengterer de, og lanserer av den grunn forslag om å etablere landsdekkende regionale rådgivningstjenester. Forslaget går ut på å knytte tjenesten til DFØ, og om tjenesten etableres neste år, som foreslått, vil dette koste staten 50 mill.

Les DFØs kommentar her.

«Klimarådgivning i anskaffelser» er et prosjekt i regi av Viken fylkeskommune og Klima Østfold. Til sammen har prosjektet bistått med å heve klimaambisjonene i nær 200 anskaffelsesprosesser i løpet av en 3-årsperiode fordelt på 49 av 51 Viken-kommuner.

Det er basert på erfaringene fra prosjektet at Viken fylkesråd og Klima Østfold lanserer sitt forslag. Ifølge Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) handler 50 % av henvendelsene de nå får på sin sparretelefon om hvordan man skal forholde seg til forskriften.

I fem punkter presenterer de innretningen av forslaget:

• Rådgiverne må være spredt over hele landet, fordi den geografiske nærheten til kommunene gjør at terskelen for å benytte tjenesten senkes. Rådgivning må skje der innkjøpet skal skje – når det planlegges. Samtidig bør disse ha tett, faglig kontakt mellom seg og på tvers av landet. Dette vil sikre at nyttige erfaringer og gode eksempler spres til kommuner og fylker i hele landet og forhindre at hver region bruker tid og ressurser på å «finne opp hvert sitt hjul».

• Erfaring viser at tjenesten bør være gratis for kommuner og fylker fordi det senker terskelen betydelig for å benytte seg av tjenesten.

• Det foreslås at tjenesten knyttes til DFØ. DFØ har et sterkt kompetansemiljø, men oppleves av mange kommuner som relativt fjerne fra sin arbeidshverdag. Forslaget går derfor ut på at DFØ styrkes med midler til å opprette og ansette rådgivere som er lokalisert regionalt over hele landet, men som kan spille på DFØs sterke fagmiljø og på hverandre. DFØ samarbeider nært med Miljødirektoratet om faglige anbefalinger. Rådgivingstjenesten blir en påbygning på denne tverrfagligheten.

• Det bør være flere rådgivere per region med hvert sitt ansvarsområde innen de viktigste klima- og miljøaspektene i anskaffelser; transport og maskiner, bygg og infrastruktur, forbruksvarer, sirkulær-økonomiaspekter samt systematisering, rutiner og forankring.

• Det foreslås å sette av midler på statsbudsjettet til én rådgiver per tema i hver region, for eks. fylker, som en start. Med 15 fylker fra og med 1. januar 2024 utgjør dette 5 rådgivere á 15 regioner = 75 rådgivere. Med en viss opptrapping kan man starte med 50 millioner kroner i 2024, som trappes opp til 75 millioner kroner i påfølgende år.

Bli den første til å kommentere på "Foreslår rådgivningstjeneste til hjelp for innkjøpere når skjerpede klimakrav kommer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.