En av de ideelle aktørers vaktbikkjer på Stortinget slo til …

Anbud 365: En av de ideelle aktørers vaktbikkjer på Stortinget slo til …Det gjaldt de ideelle aktørers vilkår - stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal spurte og helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte.

Skriv ut artikkelen

Stortinget har sagt at bruken av private, ideelle aktører skal øke innenfor helse- og omsorgssektoren. Helseforetakene eller helse- og omsorgsminister Bent Høie kan bare prøve seg på en utvikling som minner om noe annet. Det ble bekreftet kort tid etter at Stortinget hadde avsluttet for sommeren. Da slo en av de ideelles vaktbikkjer på Stortinget til, og statsråd Høie måtte ut for å svare og forklare.

Det var like før mange startet sin sommerferie i år at stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (Kr.f) fyrte av et par skriftlige spørsmål til statsråd Bent Høie. Det ene lød slik: «Vil statsråden tillate at Stortingets bestemmelser om økt bruk av privat-ideelle tjenester ikke settes ut i livet i den foreliggende anskaffelsen innen TSB i Helse Sør-Øst?» TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) er betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå.

Statsråd Høie hadde innhentet en redegjørelse fra Helse Sør-Øst, der det bl.a. het at «Helse Sør-Øst RHF har siden 2015 økt antallet avtaleplasser kjøpt av private ideelle leverandører med om lag 140 døgnplasser og økt ressursbruken med omlag 165 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF mener at de med dette ivaretar de politiske målsetningene med hensyn til bruk av private ideelle aktører.»

Likeverdige og forutsigbare vilkår

I Hjemdals andre spørsmål lurte hun på om statsråden vil sikre likeverdige og forutsigbare vilkår for private-ideelle aktører på tvers av helseregionene. Ulike private-ideelle aktører rundt om i landet erfarer ulik praksis avhengig av hvilken helseregion de er tilknyttet, skriver hun i sin begrunnelse, og dokumenterer med eksempler.

Til dette spørsmålet svarte helse- og omsorgsministeren at de ulike helseregionene ut i fra sitt sørge-for-ansvar vil kunne vurdere innretning på anskaffelsene ulikt. Dette tilsier at det på noen områder er lagt ulike forutsetninger til grunn og stilt ulike krav i anbudsgrunnlaget. Det er konkrete vurderinger som må gjøres i den enkelte region basert på faglige behov og forhold i markedet, konstaterte han.

Løpende og tidsbegrensede avtaler

Når det gjelder lengden på avtaleperiodene, påpekte Hjemdal at Helse Sør Øst hadde lagt ut løpende avtale med 2 års gjensidig oppsigelsesfrist. I Helse Vest og Helse Midt er det inntil 8 års anbudstid. – Helse Sør-Øst RHF, svarte statsråden, har bemerket at både løpende avtaler og tidsbegrensede avtaler inneholder muligheter for oppsigelse for begge avtaleparter. Dette benyttet også Borgestad-klinikken seg av da de sa opp sin avtale. Løpende avtaler kan heller ikke fortsette på ubegrenset tid uten at det gjøres en ny anskaffelse eller en vurdering av markedet.

Her finner du spørsmålene og svarene

De to skriftlige spørsmålene fra Line Henriette Hjemdal med tilhørende svar fra helse- og omsorgsminister Bent Høie finner du her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=69279

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=69277

Bli den første til å kommentere på "En av de ideelle aktørers vaktbikkjer på Stortinget slo til …"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.