Grundig risikovurdering bak samfunnsansvars-plan for sykehus-anskaffelser

Anbud365: Skjerper krav til leverandører – må avgi egenerklæring på at de er fri for russisk involvering- Sykehusinnkjøp HF stiller i alle kommende avtaler, uavhengig av verdi, krav om at leverandørene etterlever vedtatte internasjonale sanksjoner. Leverandørene pålegges også å opplyse Sykehusinnkjøp HF om forhold eller handlinger som kan medføre strid med sanksjoner vedtatt med hjemmel i sanksjonsloven fremhever adm. dir Bente Hayes overfor Anbud365 (foto: Sykehusinnkjøp).

Skriv ut artikkelen

Et forslag til handlingsplan for samfunnsansvar for anskaffelser til sykehus-Norge er utviklet av Sykehusinnkjøp. Sju av 14 anskaffelses-kategorier er prioritert – der risikoen synes å være mest påtakelig. Forutgående risikovurderinger peker på prioritering av etisk handel, menneske- og arbeidstakerrettigheter, arbeidslivskriminalitet og miljø/klima. I noen tilfeller dreier det seg om varer, i andre om tjenester og noen ganger i begge. For vareanskaffelser gjelder det globale leveransekjeder, for tjenester stort sett innenlandske.

Handlingsplanen som er fremlagt for styret i Sykehusinnkjøp, er et utgangspunkt for videre dialog med de regionale helseforetakene med sikte på å bli enige om en endelig plan. Det er i samarbeidsavtalen mellom Sykehusinnkjøp og helseforetakene man finner at det skal foreligge en slik handlingsplan for samfunnsansvar. Den foreslåtte handlingsplanen er ment å gjelde for årene 2023 – 2025.

Aktsomhetsvurderinger

Sykehusinnkjøp HF har plikt til jevnlig å utføre overordnede aktsomhetsvurderinger etter den nye åpenhetsloven, som er tuftet på OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger.

Det forventes både i loven og i den statlige eierskapsmeldingen at man skal prioritere de områdene der risikoen er størst for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, og forsøke å stanse, redusere eller forebygge den negative påvirkningen (risikoen).

Handlingsplanen er definert som et tiltak for å senke risikoen, fremgår det av styredokumentene. Styresaken handler om risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø innen de ulike innkjøpskategoriene og i anskaffelser under disse kategoriene. En sentral oppgave er å rette fokus utover mot leverandørkjedene, heter det.

Prioriterte kategorier

Sykehusinnkjøp HF utfører mer enn 1000 anskaffelser i året, heter det i styredokumentet. Det er nødvendig med prioriteringer for å kunne sette gode krav til samfunnsansvar og sikre at kravene følges opp. Det er konkret gjort risikovurderinger innen følgende tre fagområder:

• Etisk handel, menneske- og arbeidstakerrettigheter i vareanskaffelser globalt

• Arbeidslivskriminalitet/sosial dumping, menneske- og arbeidstakerrettigheter i tjenesteanskaffelser (hovedsakelig) i Norge

• Miljø og klima

I planen for 2023-2025 er syv av 14 kategoriene i Sykehusinnkjøps anskaffelser som er prioritert: Legemidler, kirurgiske produkter, medisinske forbruksvarer, administrasjon, IKT, bygge- og eiendomsdrift og bygg prosjekt.

Ikke prioriterte kategorier

At noen kategorier ikke er prioritert fra start, betyr ikke at det ikke skal settes krav innen samfunnsansvar i disse, understreker Sykehusinnkjøp. Hovedgrunnen til nedprioritering innen tjenestekategorier er i hovedsak at det er signifikant lavere risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter innen disse kategoriene. Det er sannsynlig at flere av varekategoriene også vil anbefales prioritert senere, mens det innen tjenester sannsynligvis er de samme kategoriene som vil bli prioritert også i neste handlingsplan, ifølge styredokumentene. Her vil det gjøres nye vurderinger ved rullering av planen. De tre prioriterte områdene innen tjenester – renhold, bygg og transport, er de tre områdene staten og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) anbefaler prioritert.

Bli den første til å kommentere på "Grundig risikovurdering bak samfunnsansvars-plan for sykehus-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.