Offentlige anskaffelser: Stort og smått 6. november

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 6. novemberLagdommer Arnt Skjefstad i Gulating lagmannsrett er nytt medlem i Kofa (Foto: Eivind Senneset/UiB).

Skriv ut artikkelen

StartOFF, programmet for innovasjonskjøp fra gründere, bør legges til Nasjonalt program for leverandørutvikling, mener KS. Innlandet fylke utreder egenregi i stedet for konkurranseutsetting av bussdrift, arkitekter vil ha Bærum-konkurranse avlyst, og i Tinn kommune er det frustrasjon over store, sentrale innkjøpsavtaler. Framtiden i våre hender slår et slag for miljøsertifiseringer, mens den danks regjeringens nylig fremlagte strategi for grønne innkjøp vinner gehør hos så vel kommuner som næringsliv. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

KS: StartOFF til leverandørutviklingsprogrammet

I innovasjonsmeldingen lanseres StartOFF, et program for innovasjonskjøp fra oppstartsselskaper. KS er glad for initiativet, heter det i en høringsuttalelse, og mener at programmet burde organiseres som en videreutvikling av ansvarsområdene for Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

Nytt Kofa-medlem

Lagdommer Arnt Skjefstad i Gulating lagmannsrett er oppnevnt som nytt medlem av nemnda i Kofa. Han erstatter Halvard Fredriksen. Tidligere har han jobbet både som advokat i advokatfirmaene Schjødt og Kluge, og som førsteamanuensis på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Roller i en innkjøpsprosess

I en innkjøpsprosess inngår flere ulike roller. KS har laget en pedagogisk forklaring av hvem disse er og hva de ulike rollene innebærer.

Utreder egenregi av busstrafikken

I desember leverer fylkesrådmannen i Innlandet fylke en utredning om å ta busstrafikk-tjenesten tilbake i egenregi. I såfall kan fylket bli det første som reverserer utviklingen, ifølge et oppslag i Fagbladet. Den første kontrakten som utløper, er bussrutene i Valdres, i 2024.

Vektlegg miljøsertifiseringer!

Regjeringen bør instruere offentlige virksomheter til å vektlegge miljøsertifiseringer ved offentlige innkjøp, mener Framtiden i våre hender.

Innkjøpssjefindeks opp i oktober

Innkjøpssjefindeksen DNB PMI for oktober, justert for normale sesongsvingninger, steg med 2,7 poeng til 53,4 og peker dermed mot at aktiviteten i industrien var stigende i forrige måned. Det var særlig delindeksene for nye ordre og sysselsetting som trakk opp, mens produksjonsindeksen falt litt tilbake.

Hydrogenferjer og nytt anbud

Fra 2024 krever regjeringen at fergene på Norges lengste samband, Bodø-Moskenes, drives av hydrogen. Nytt anbud for 15 år skal nå lyses ut på strekningen.

Fire i kamp om milliardkontrakt

Nye Veier har valgt å invitere fire leverandører til tilbudsfasen for utbygging av ny, trafikksikker firefelts vei på strekningen E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest i Agder. To norske, en spansk og en spansk/tysk. Kontrakten har en verdi på 2,75 mrd, ifølge en pressemelding fra Nye Veier.

Frustrert over store, sentrale innkjøpsavtaler

Tinn kommunes engasjement i Kongsbergregionen skal utredes innen juni 2021. Noe av bakgrunnen er frustrasjon over at Tinn må forholde seg til store sentrale innkjøpsavtaler, der de kanskje kunne kjøpt dette rimeligere eller til samme pris av lokale leverandører, skriver Rjukan Arbeiderblad.

Arkitekter ber om avlysning av konkurranse

Bærum kommune har i anskaffelsen til ny skole valgt formen pris- og designkonkurranse, og møter nå steil kritikk for å ha unnlatt å nevne ordet arkitekt eller stille krav til arkitektkompetanse i konkurranseutlysningen. Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Arkitektbedriftene (AiN) har bedt kommunen avlyse konkurransen.

Anbudsprosesser passer dårlig inn

Når IT er så integrert i den daglige driften, passer anbudsprosesser dårlig inn. Det går ikke an å lage en kravspesifikasjon, legge den ut på anbud og så vente noen år før det nye systemet kan tas i bruk, skriver utvikler Martin Larsson i Kantega.

Revisorkritikk: Mangler oversikt og rutiner

Våler kommune får revisjonskritikk ifm en anskaffelse av gravearbeid: Arbeidet er et brudd på kravet om konkurranse. Revisor vurderer at kommunen ikke har nok oversikt over hvilke avtaler som gjelder og mangler rutiner for å utløse opsjoner. Kommunen har forbedringspotensial når det gjelder etterprøvbarhet i anskaffelsesprosesser, heter det.

Forsinket forenklingsarbeid

Den svenske regjeringens arbeid med å forenkle det nasjonale anskaffelsesregelverket og effektivisere klageprosessen blir forsinket. Ambisjonen er nå å fremme en såkalt lagrådsremiss til våren, melder upphandling24.se.

Kostnadsoverskridelser skal kuttes

Trafikverket i Sverige har fått i oppdrag å analysere kostnadsutviklingen i anskaffelser og gjennomføringen av investerings- og reinvesteringsprosjekter. I tillegg skal Trafikverket lage en tiltaksplan for å redusere kostnadsoverskridelsene i investeringsvirksomheten. Oppdragene gjelder anskaffelser og investeringer over 100 mill.

Kommune-ja til grønn strategi, men …

Kommunene kan godt levere på regjeringens ambisjoner om å gjøre grønnere innkjøp og redusere klimapåvirkningen. Men det krever frihet og kan komme til åt koste ekstra penger, sier Jacob Bundsgaard, formann i Kommunernes landsforening, i en kommentar til den danske regjeringens nylig fremlagte strategi for grønnere anskaffelser.

Grønn innkjøpsstrategi – næringslivet er med

Både Dansk Industri og Dansk Erhverv hilser regjeringens nye strategi for grønne offentlige innkjøp velkommen. Strategien betyder et stort skritt i retning av å oppnå 70% reduksjon av drivhusgasser i 2030, ifølge Danks Industri. Dansk Erhverv etterlyser samtidig flere og større ambisjoner hvis det skal skje merkbare forandringer.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 6. november"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.