Innovative anskaffelser et «kinderegg» som kan bidra til å løse helseutfordringer

Anbud365: Innovative anskaffelser et «kinderegg» som kan bidra til å løse helseutfordringerLegemiddelindustrien, her ved adm. dir. Karita Bekkemellem, er en av organisasjonene i helsesektoren som står bak rapporten «Helsenæringens verdi 2018».

Skriv ut artikkelen

Innovative offentlige anskaffelser er et «kinderegg», heter det i en fersk rapport om helsenæringen. Staten og kommunen kan bidra til å løse ressursutfordringer i helsesektoren ved å åpne opp for mer innovasjon i offentlige anskaffelser. Men til tross for et betydelig fokus på innovasjon i offentlig anskaffelser har det offentlige en lang vei å gå mot å i større grad anskaffe nye innovative løsninger. Dette begrunnes som regel i manglende risikoavlastning for de offentlige institusjonene selv, ifølge rapporten.

Formålet med rapporten «Helsenæringens verdi 2018» er å beskrive Helsenæringens omfang, utvikling og bidrag til det norske samfunnet. Et bredt sammensatt konsortium av organisasjoner i helsesektoren står bak rapporten: Abelia, Inven2, Legemiddelindustrien – LMI, Norwegian Smart Care Cluster, NHO, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, NHO Service & Handel, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Menon Economics har laget rapporten.

Det heter bl.a. at helsenæringen må gis større mulighet til å levere innovative løsninger gjennom bl.a. offentlige anskaffelser og tilgang på offentlige helsedata. Samtidig må norsk innovasjonspolitikk rettes mer mot denne næringen i årene som kommer for å sikre økt satsing på forskning og tilgang på risikokapital.

Innovative løsninger

Staten og kommunen kan bidra til å løse ressursutfordringer i helsesektoren ved å åpne opp for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, fremholder Menon Economics i rapporten. Dette kan de både gjøre gjennom å kjøpe mer innovative løsninger, men også ved å sette press på industrien til å bli mer innovative ved å kreve mer fra leverandørene når de kjøper inn nye tjenester. Det offentlige har altså både en rolle på tilbudssiden av innovasjonspolitikken, som har vært den tradisjonelle siden, men også på etterspørselssiden for å dra innovasjon frem gjennom etterspørsel. Den største flaskehalsen er derimot innenfor det første, at det offentlige i mindre grad er villige til å satse på nye innovative løsninger spesielt fra mindre aktører.

Helse- og omsorg er den nest største utgiftsposten i offentlige anskaffelser målt i kroneverdi. Investeringer utgjorde i underkant av 35% av de totale anskaffelsene for helse- og omsorgsområdet. Dette er lavere enn tilsvarende andel for alle offentlige anskaffelser (44%). Samtidig er helse- og omsorgsektoren kanskje den sektoren med det største behovet for effektiviserende innovasjoner. Dette på bakgrunn av de forventede økte kostnader og kvalitetskrav i befolkningen. Offentlige anskaffelser innen helse- og omsorgsområdet antas å ha økt betraktelig siden 2013.

«Kinderegget»

Innovative offentlige anskaffelser er «kinderegget» som kan bidra til å løse de overnevnte utfordringene. Ved å benytte det offentliges markedsmakt kan det offentlige som et «lead market» skape nye løsninger som markedet og bedriftene alene ikke klarer å utvikle, på bakgrunn av manglende etterspørsel.

Analyser viser at sammenlignet med andre anskaffelsesmetoder har innovative offentlige anskaffelser (IOA) følgende virkninger:

  • Øker kvaliteten på offentlige tjenester
  • Øker effektiviteten i offentlig sektor
  • Reduserer risikoen for å mislykkes ved skalering av prosjekter
  • Reduserer «lock-in» til enkeltleverandører
  • Reduserer tiden før produktet er på markedet
  • Øker utnyttelsen av immaterielle rettigheter og resultater fra FoU

Bli den første til å kommentere på "Innovative anskaffelser et «kinderegg» som kan bidra til å løse helseutfordringer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.