Innovative anskaffelser etablert som fast målrettet praksis; tre suksessfaktorer

Anbud365: Innovative anskaffelser etablert som fast praksis tre suksessfaktorerEn ambisiøs ledelse som kan og vil, og som setter innovasjon i system, er en suksessfaktor bak arbeidet Sunnaas sykehus har bl.a. med innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser. På bildet Einar Magnus Strand, adm.dir. i helseforetaket Sunnaas sykehus (foto: Sunnaas sykehus HF).

Skriv ut artikkelen

Ved å bruke innovative anskaffelser som en del av en større strategisk og systematisk tilnærming til innovasjon, har Sunnaas sykehus skapt gode resultater. To innovasjonspartnerskap er i gang, likeledes en innovativ anskaffelse som del av StartOff-programmet for oppstartsbedrifter gjennomføres. Tre suksessfaktorer beskrives i en artikkel på innovativeanskaffelser.no: Ambisiøs ledelse som setter innovasjon i system, erkjennelse av at løsninger best skapes i samarbeid med andre og at leverandørene er en del av løsningen. I tillegg er målrettet bruk av innovative anskaffelser etablert praksis der.

Sunnaas har i flere år hatt en egen langtidsplan for innovasjon. Gjennom denne er utvikling av god innovasjonskultur topplederforankret, og ledere i sykehuset måles på innovasjon. Gjennom planen har man lagt til rette for at man kan ivareta nye ideer og ulike former for samarbeid med eksterne aktører på en systematisk og profesjonell måte. Det skaper forutsigbarhet både internt og for aktører som samarbeider med sykehuset.

Tett samarbeid med leverandører gjennom mulighetene som finnes i innovative anskaffelser er en del av dette bildet. Dette fremgår det av artikkelen på innovativeanskaffelser.no. Og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) bidrar med sin kompetanse.

Partnerskap i testfase

Et innovasjonspartnerskap. Fortsett å bli bedre, er i skrivende stund i testfase. Sammen med Indre Østfold kommune og leverandøren Dignio tester man nå plattformen Dignio Prevent, hvor ansatte i Indre Østfold kommune og i sykehuset sammen legger inn avtaler og oppgaver for pasientens utskrivningsfase. Pasient og pårørende kan via mobilappen MyDignio både se og utføre tillagte oppgaver samt legge til egne.

Målet er at pasienten har aktiv rolle i den videre rehabiliteringsprosessen som fortsetter hjemme slik at man kan fortsette å bli bedre også etter endt sykehusopphold. Samarbeidet mellom sykehus og kommune er et godt eksempel på en løsning som forsøker å løse utfordringer knyttet til overganger mellom ulike aktører og forvaltningsnivå i helsetjenesten.  

Digital løsning

MAP (Mål og Aktiviteter med Pasienten i sentrum) er også et innovasjonspartnerskap som er i gang. Her er nylig kontrakt med Diffia inngått, og sammen skal de utvikle en digital løsning som både skal effektivisere den kliniske arbeidsflyten for helsepersonell, og gi pasienten et betydelig større eierskap til eget behandlingsforløp. I dette prosjektet samarbeider man også med Nesodden kommune og Høgskolen i Østfold. Sykehuspartner er en viktig samarbeidspartner i begge de to prosjektene da de berører IKT infrastruktur som Sykehuspartner drifter på vegne av samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst. 

Bruk av StartOff 

Sunnaas sykehus består i likhet med sykehus over hele verden av en stor bygningsmasse, som har blitt endret og bygget ut gjennom årene. Å finne fram kan være vanskelig nok for ansatte, og pasienter og pårørende må ofte følges rundt. Dette er ressurskrevende for sykehusene, og det også en risiko for at pasienter med kognitive utfall går seg bort. Sunnaas utfordrer markedet til å utvikle en løsning som gjør det enkelt for pasienter, pårørende, besøkende og nyansatte å finne frem. Denne innovative anskaffelsen gjennomføres i regi av StartOff med støtte fra LUP.

Dessuten er det også utviklet et spennende tilbud til leverandørene – Testbed Sunnaas. Leverandører etterspør muligheter for å samarbeide med helsetjenestene om ulike løsninger. For å imøtekomme dette har Sunnaas etablert en egen møteplass for gründere og bedrifter som ønsker å validere, prøve ut og /eller realisere ideer i samarbeid med sykehuset.

Tre suksessfaktorer

I artikkelen på innovativeanskaffelser.no oppsummeres suksessfaktorer i tre punkter:

  • En ambisiøs ledelse som kan og vil, og som setter innovasjon i system. 
  • Et arbeid som er tuftet på bred involvering av ansatte og pasienter, og en tydelig erkjennelse i at løsninger best skapes i samarbeid med andre.  
  • En bred forankret forståelse for at leverandørene er en del av løsningen og at målrettet bruk av innovative anskaffelser er etablert praksis i virksomheten 

Bli den første til å kommentere på "Innovative anskaffelser etablert som fast målrettet praksis; tre suksessfaktorer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.