To nøkkel-utfordringer for å øke andelen ideelle i Helse Vest

Anbud365: To nøkkel-utfordringer for å øke andelen ideelle i Helse VestAdm.dir Herlof Nilssen i Helse Vest la fram for sitt styre forslag til strategi og handlingsplan for økt andel ideelle i kjøp av private institusjonsplasser.

Skriv ut artikkelen

To avgjørende spørsmål trengs avklaring før Helse Vest kan øke de ideelles andel av kjøp av private institusjonsplasser. Det ene er om det er innenfor regelverket å favorisere ideelle, det andre er om det nok tilbud fra de ideelle på de respektive markedene. Allerede i dag handler dessuten det regionale helseforetaket betydelig hos ideelle aktører.

Utgangspunktet er at Stortinget i desember 2016 bad regjeringen om å fastslå et mål for vekst i bruk av ideelle leverandører til helse- og omsorgssektoren. Som følge av det er de regionale helseforetakene bedt om å lage en strategi og en handlingsplan for dette. Styret i Helse Vest behandlet nylig saken.

I innstillingen fra adm. dir. til styret heter det at strategien er avgrenset til å si noe om hvorledes Helse Vest kan øke andelen ideelle leverandører i forbindelse med innkjøpsprosesser som gjelder private institusjonsplasser. Det er ikke snakk om en generell økning i bruken av private, ideelle, men en økning innenfor det volumet som allerede blir kjøpt fra private.

Juridisk handlingsrom

Strategien er tydelig på at det er av avgjørende betydning å få avklart det juridiske handlingsrommet knyttet til å favorisere private ideelle leverandører. Forslag til forskrift har vært på høring, men ikke gjennomført fordi Nærings- og fiskeridepartementet avventer signaler fra EFTAs overvåkingsorgan om det er i pakt med EØS-avtalen å favorisere ideelle på dette området.

Oversikter i innstillingen til styret viser at kjøp fra private, ideelle aktører allerede utgjør en betydelig del av det totale kjøp Helse Vest gjør fra private. Det er derfor, heter det, knyttet noen utfordringer til kravet om at de ideelles andel av private institusjonsplasser skal øke over tid.

Kartlegging av markedet

Ikke minst er det en forutsetning at det faktisk er ideelle aktører i markedet som kan levere de aktuelle tjenestene. Derfor er det nødvendig å gjennomføre en kartlegging av markedet. Resultatet av den vil vise om det er grunnlag for å reservere hele eller deler av anskaffelsen for private, ideelle aktører.

Helseforetakets avtaleparter har fått uttale seg om strategi og handlingsplan. I de fleste tilbakemeldingene kommer det frem at institusjonene er klare for/ønsker seg en større oppdragsmengde enn de har i dag.

Tilbakemelding fra en kommersiell

En tilbakemelding er kommet fra en kommersiell aktør.  Her blir det reist spørsmål ved lovmessigheten av å gi ideelle aktører fortrinn ved kjøp av helsetjenester. Dessuten pekes det på at innslaget av kommersielle aktører i avtaleporteføljen i Helse Vest er svært lav, og det blir pekt på at bruk av private aktører bør vurderes ut fra hva slags kompetanse, kvalitet og kostnadseffektivitet de private aktørene innehar samlet sett og ikke være avgrenset til ideologiske prinsipp om eierskap.

Bli den første til å kommentere på "To nøkkel-utfordringer for å øke andelen ideelle i Helse Vest"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.