Kraftig ut mot svak innkjøpskompetanse i kommune-Norge

Anbud365: Kraftig ut mot svak innkjøpskompetanse i kommune-NorgeRuth Grung(A) er saksordfører for meldingen «Meld. St. 18 (2018–2019) Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester» ved behandlingen i Stortinget.

Skriv ut artikkelen

Kommunale oppdragsgivere opplever at de bruker for liten tid på anskaffelsesprosessen. Manglende kapasitet og innkjøpsfaglig kompetanse medfører at flere ikke gjennomfører markedsundersøkelser og heller ikke bruker tilstrekkelig tid på vurdering av behov. Når det er slik, kan det resultere i gjenbruk av tidligere konkurransegrunnlag og at det i manglende grad åpnes for nye løsninger i anskaffelsen. I tillegg blir det krevende for næringslivet å skalere opp når volumet er lite, eller innkjøperne krever spesialtilpasning av produktene. Det skriver regjeringen i meldingen om helsenæringen.

Stortingets næringskomite skal først 19. november avgi sin innstilling til stortingsmeldingen «Meld. St. 18 (2018–2019) Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester». Saken er til behandling i næringskomiteen. Utkast til innstilling forelegges helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før næringskomiteen avgir innstilling i saken. Ruth Grung (A) er saksordfører.

I meldingen skriver regjeringen bl.a. at for mange bedrifter kan kompetansen om anskaffelser være avgjørende for om de lykkes med lønnsom næringsvirksomhet. Det kan dessuten være utfordrende at enkelte kommuner ikke tar i bruk løsninger som er testet ut andre steder, men heller etterspør noe nytt og til dels særegent. Dette hindrer vekst for bedrifter som må drive skreddersøm i stedet for å lage løsninger som kan selges til et større marked. I tillegg blir kostnadene for det offentlige gjerne høyere ved nyutvikling og skreddersøm, framfor gjenbruk av eksisterende løsninger.

Må utnytte handlingsrommet

For å oppnå gode og effektive anskaffelser kreves det at oppdragsgiverne bruker handlingsrommet i regelverket godt, fremholder regjeringen i meldingen. For å oppnå gode anskaffelser kreves det tid, ressurser og relevant kompetanse om ledelse av anskaffelsesfunksjonen og gjennomføring av anskaffelsesprosesser. Manglende kapasitet, ressurser og kompetanse kan særlig være problem for mindre kommuner, for anskaffelser som er store eller for anskaffelser av spesialiserte varer og tjenester. Dette kan resultere i gjenbruk av tidligere konkurransegrunnlag og at det i manglende grad åpnes for nye løsninger i anskaffelsen. I tillegg til at dette reduserer innovasjonspotensialet, blir det krevende for næringslivet å skalere opp når volumet er lite, eller innkjøperne krever spesialtilpasning av produktene.

Regjeringen peker på at den desentraliserte organiseringen av innkjøp i helse- og omsorgstjenesten gjør at hver kommune eller helseforetak har et selvstendig ansvar for å sørge for at de som skal lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser har den nødvendige kompetansen til det. Flere offentlige oppdragsgivere ser det derfor som hensiktsmessig å samarbeide med andre for å spare penger og ressurser. I de regionale helseforetakene er innkjøp av legemidler, medisinsk utstyr m.m., samordnet på tvers av de fire regionale helseforetakene gjennom etableringen av Sykehusinnkjøp HF,

Bruker for liten tid

Kommunale oppdragsgivere opplever at de bruker for liten tid på anskaffelsesprosessen. Planleggingsfasen og oppfølgingsfasen trekkes fram. Manglende kapasitet og innkjøpsfaglig kompetanse medfører at flere ikke gjennomfører markedsundersøkelser og heller ikke bruker tilstrekkelig tid på vurdering av behov, poengteres det i meldingen.

Regjeringen vil utrede samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp. En slik samordning kan være nyttig for anskaffelser innenfor helsenæringen, som ofte kan være komplekse og store i omfang, og det kan være flere fordeler ved at flere oppdragsgivere samarbeider.

Bli den første til å kommentere på "Kraftig ut mot svak innkjøpskompetanse i kommune-Norge"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.