Rogalands-anskaffelse ble utstillingsvindu for miljø og menneskerettigheter i EU

Anbud365 Rogalands-anskaffelse ble utstillingsvindu for miljø og menneskerettigheter i EUEmilia Johanne Tufto, jurist i Stavanger kommune, er sentral i kommunens arbeid med å utvikle krav til samfunnshensyn i anskaffelser, ikke minst når det gjelder etiske krav og kriterier. I et EU-nyhetsbrev oppgis hun som kontaktperson i forbindelse med anskaffelsen av medisinske forbruksvarer – en anskaffelse som løftes frem som «beste praksis» når det gjelder menneskerettigheter, miljø og arbeidsvilkår.

Skriv ut artikkelen

Rogalands-kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er blitt EUs utstillingsvindu for krav til miljø, klima, menneskerettigheter og arbeidsforhold i anskaffelser. Det har sin forklaring i en nylig avsluttet konkurranse om medisinske forbruksvarer. Vinneren svarte opp til krav om å kunne spore og dokumentere gjennom hele leveransekjeden når det gjelder menneskerettigheter og arbeidsvilkår. Likeledes tilbød han alle leveranser utført med elektriske eller andre nullutslippsbiler.

EU-kommisjonen har i en årrekke løftet frem «beste praksis»-anskaffelser på en rekke områder. Innenfor medisinske forbruksvarer er det Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes som vises frem. Kommisjonen har samlet dusinvis av eksempler innenfor en rekke områder fra hele Europa, men få fra Norge. Oslo er representert, Orkland og Sarpsborg likeså. Og nå de fire Rogaland-kommunene. De er også med i siste utgave av nyhetsbrevet «GPP News Alert» fra Kommisjonen.

De fire Rogalands-kommunen skulle anskaffe en rammeavtale for medisinske forbruksvarer til en rekke kommunale institusjoner. Medisinske forbruksvarer er ofte produsert i områder av verden der det er stor risiko for brudd på menneskerettigheter og hvor arbeidsforholdene er sterkt kritikkverdige.

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

I anskaffelsen til rammeavtalen ble det spesielt fokusert på menneskerettigheter gjennom hele leveransekjeden, i tillegg til miljø- og klimapåvirkning knyttet til levering av produktene. Et av kravene var at leverandørene måtte kunne stille med en risikoanalyse av sin leveransekjede innen tre måneder etter signert kontrakt, og analysen skulle ta utgangspunkt i en rekke nærmere bestemte, internasjonale rapporter og kriterier.

Så var kravet at den valgte leverandør måtte være i stand til å redusere enhver risiko knyttet til det relevante produktet/produsenten gjennom hele kontraktsperioden. Det overordnede målet var at leverandøren måtte forbedre arbeidsforholdene der de syntes å være risikoutsatt.

Pris vektet 40%

Sosiale og miljømessige krav ble vektet mer enn pris, som bare sto for 40%. Før anskaffelsen hadde de fire oppdragsgiverne en runde via markedet, både i form av forhåndskunngjøring og markedsdialog.

Det kom inn tre tilbud og vinnerne kunne vise frem et system som gjorde at han kunne spore og dokumentere hele sin leveransekjede – fra råvarer til ferdig produkt. Dertil kunne vinneren stille med elektriske lastebiler ladet på solenergi sammen med en rekke andre nullutslippsbiler til bruk ved leveransene.

Modent marked

Rammeavtalen ble gjort i desember i fjor og skal gjelde til desember 2023. Kontrakten har en verdi på 160 mill. Stavanger kommune gjorde en prisanalyse knyttet til rammeavtalen. Den pekte i retning av at selv med økte samfunnshensyns-krav syntes det ikke som om det ville bli dyrere sammenliknet med hva man hadde av erfaringer fra før. Men, heter det, rammeavtalen er foreløpig fersk.

Stavanger har i en årrekke stilt krav knyttet til etisk handel, og kunne konstatere at markedet for medisinske forbruksvarer var modent nok til å møte så vel sosiale som miljømessige krav og kriterier. Sporingsmuligheter er nøkkelen til å identifisere og skaffe seg en oversikt over uheldige påvirkning av menneskerettigheter underveis i hele leveransekjeden. Når det gjelder bruk av elektriske kjøretøyer – både tungbiler og lettere næringskjøretøy – mener Stavanger at erfaringene fra den aktuelle konkurransen tilsier at man i anskaffelser heretter kan stille krav om bruk av elektriske kjøretøy som et minimumskrav.

Bli den første til å kommentere på "Rogalands-anskaffelse ble utstillingsvindu for miljø og menneskerettigheter i EU"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.